2022 m. lapkričio 30 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Apie išdaigas ir dar šį tą

 Pasirodo, vieni krėsdavo „šposus“ norėdami ko nors pasiekti. 
Zita (40 m.): „Kai aš mokiausi mokykloje, berniukai mėgdavo čiuožinėti laiptų turėklais. Aš to negalėjau pakęsti. Kartą mane anksčiau išleido iš pamokos, tai aš ant turėklų pridėliojau metalinių smeigtukų. Nuskambėjus skambučiui visi berniukai nubėgo prie turėklų. Pirmasis berniukas tik atsisėdo ir iškart pašoko iki lubų... Man pasisekė – čiuožinėjimas baigėsi“.
Jovita (43 m.): „BÅ«dama trylikos metų vis lįsdavau į kaimyno daržą, kur augo braškės. Kad jis manęs neatpažintų, ant galvos užsidėdavau pėdkelnes. Laimei, manęs nė karto nepagavo. Vieną vakarą su kaimynų berniuku susitarėme abu eiti tų braškių. Jis visiems užmigus ateisiąs prie mano namų lango ir sušvilpsiąs. Atėjus rytui nuėjau pas draugelį klausti, kodėl manęs nepažadino, jis atsakė, kad švilpė, švilpė, net tas kaimynas pabudo, bet aš užmigusi negirdėjau. Taip pramiegojau mÅ«sų planą“.
Dalia (64 m.): „MÅ«sų matematikos mokytoja nepakęsdavo odekolono kvapo. Mokydamiesi septintoje klasėje prieš rašomąjį darbą mes sugalvojome, kad reikia gale klasės pripurkšti odekolono – berniokai tiesiog pripilstė jo ant žemės. Kadangi mokytoja juo negalėjo kvėpuoti, mes, sėdintys klasės gale, galėjome laisvai nusirašinėti. Niekas nesužinojo, o pažymiai buvo labai geri“.
Išdaigos norint atkreipti dėmesį į save.
Vytas (41 m.): „Kaimyniniame name gyveno labai graži mergaitė. BÅ«damas jaunas nežinojau, kaip atkreipti dėmesį, ir iš savo buto antro aukšto vasarą rytais su „ragatke“ leisdavau  Ä¯ ją riešutus, vėliau pasislėpdavau, kad nepamatytų, kas šaudė. Ji ir nepamatė, tačiau ir atkreipti dėmesio nepavyko“.
Rasa (41 m.): „Kai man buvo 14 metų, mokykloje per pertrauką mokytojo rodomąja lazdele pataikiau į langą ir jis sudužo. Kai mokytoja paklausė, kodėl taip padariau, apkaltinau klasioką – lazdelę juk aš mečiau į jį, tačiau jis pasitraukė...“
Laima (43 m.): „Per vieną matematikos pamoką sugalvojau penalu pakelti mokytojui švarką, kadangi jis eidamas prie mokinių pasilenkdavo jiems ką nors aiškindamas. Kartą, kai mokytojas taip pasilenkė, o aš jau kėliau penalą prie jo švarko, mokytojas atsitiesė, žengtelėjo atgal, ir aš penalu dÅ«riau jam į užpakalį. Man buvo labai gėda...“
Išdaigos krečiamos, kai norima atkeršyti.
Danguolė (67 m.): „Mudvi su drauge, tada dar penktokės, gyvenome toli nuo mokyklos, į kurią tekdavo eiti per laukus. Vieną žiemą buvo labai daug sniego, tad mes, kol nueidavome į mokyklą, sugaišdavome daug laiko. O netoli mÅ«sų gyveno toks berniukas, jis turėjo slides, todėl jam buvo bepigu nusigauti į mokyklą. Kartą mums klampojant į mokyklą jis, čiuoždamas slidėmis, mus pralenkė šaipydamasis, kad mes pavėluosim, o jis ne. Mes labai supykom. Vėlų vakarą, kai visi sumigo, mudvi nusėlinome prie jo namų ir surišom jo namų duris viela. Kitą rytą mÅ«sų kaimynas labai vėlavo, o mes šaipėmės visą savaitę“.
Na, o kokias išdaigas krečia dabartinis jaunimėlis – ar pranoksta savo gimdytojus? 
Laura (17 m.): „Gimtadienio proga draugei nupirkau žiurkėną, kurį įdėjau į dėžutę. Ä®teikdama dovaną draugei liepiau įkišti ranką pro mano padarytą skylutę bei spėti, kas yra dėžutėje. Draugė vos nenumirė iš baimės, kai užčiuopė kažką krutant“. 
Kotryna (17 m.): „Kai dar mokiausi pirmoje ar antroje klasėje, mes užsimanėm savo mokytojai iškrėsti balandžio pirmosios proga kokią nors juokingą išdaigą. MÅ«sų klasės beniukai iš kažkur gavo guminių gyvačiukių, ir mes, kol mokytojos nebuvo, prikaišiojom jų visur, kur tik įmanoma, o patys lyg niekur nieko susėdome į suolus. Kai mokytoja jas pamatė, suklykė ir vos ant stalo neužšoko iš baimės...“
Donatas (15 m.): „Kartą su draugais nuleidom kaimynui mašinos padangas. Mums tai pasirodė šmaikšti išdaiga, kuri, deja, baigėsi nelabai šmaikšÄiai... Po to karto piktų išdaigų stengiausi nebekrėsti“.
Patricija (16 m.): „Vieną kartą išpaišiau guašu savo miegantį brolį. Ryte, pamatęs save tokį veidrodyje,  jis ilgai juokėsi, nors ir buvo supykęs ant manęs“.
Simona (18 m.): „Kartą mes su draugėmis pasiėmėme seną piniginę ir į ją įdėjome popierinį pinigą taip, kad jis matytųsi. Tada pririšome prie „žilkos“ ir padėjome ant šaligatvio, o pačios užlindome už krÅ«mų. Kai praeidamas žmogus pamatydavo piniginę ir lenkdavosi jos pakelti, mes ją patraukdavome... Tai bent buvo juoko, ypač žiÅ«rint į žmonių veidus“.
Elena (17 m.): „Aš suorganizavau pabėgimą iš pamokos, nes turėjo bÅ«ti kontrolinis. Na, nelabai kokia išdaiga, juolab visa tai man baigėsi labai nekaip... Daugiau iš pamokų nebebėgioju“. 
Malonu pasijuokti iš tikrai juokingų išdaigų, nelabai malonu prisiminti piktas ir kažką įskaudinusias šunybes. Šiaip ar taip, tai irgi patirtis... 
Suaugusius ir bendraamžius kalbino Arianda GRIŠÄŒENKO, Vilija BUČENKAITĖ, Viktorija SAMOCHVALOVAITĖ, parengė ir piešÄ— Viktorija S.
 
NuotraukosArianda Griščenko 2013-03-07 16:08:55
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?