2020 m. rugsėjo 21 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Apie padėtį uždarojoje akcinėje bendrovėje „Torgita“

Dar 2018 m. birželio 20 d. vykusio posėdžio metu Zarasų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija nagrinėjo situaciją minėtoje įmonėje ir konstatavo, kad UAB „Torgita“ teritorijoje saugomų naudojimui netinkamų padangų kiekiai žymiai viršija taršos leidime leidžiamą, jos saugomos netvarkingai, nesilaikant priešgaisrinės saugos reikalavimų. Be to saugomos ne tik įmonei priklausančioje teritorijoje, bet ir teritorijose, kurios priklauso bendrasavininkiams. Būtina paminėti, kad naudojimui netinkamų padangų tvarkymui galioja Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyti bendrieji nepavojingųjų atliekų tvarkymo reikalavimai ir Bendrosiose priešgaisrinės saugos taisyklėse nustatyti gaisrinės saugos reikalavimai padangų laikymui. Įmonė, norėdama vykdyti padangų perdirbimo veiklą turi gauti Aplinkos apsaugos agentūros išduodamą leidimą ir savo veiklą vykdyti pagal leidimo sąlygas (t. y. laikyti leidime nustatytą kiekį atliekų, jas perdirbti pagal leidime nustatytas sąlygas, vykdyti atliekų tvarkymo apskaitą ir t. t.). Posėdžio metu Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos akcentavo, kad įmonėje padangos sandėliuojamos nesilaikant Atliekų naudojimo ir šalinimo techninio reglamento tvarkos, taip pat informavo, kad 2018 m. balandžio mėn. planinio patikrinimo metu buvo nustatyti pažeidimai ir surašytas privalomasis nurodymas, kuriuo UAB „Torgita“ buvo įpareigota pašalinti padangas iš įmonės dalies teritorijos, kur nėra įrengtos paviršinių nuotekų surinkimo sistemos, neįrengta nelaidi danga, taip pat perdirbti arba perduoti kitiems atliekų tvarkytojams padangų atliekų kiekį, kuris viršija leidime numatytą kiekį Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovas teigė, kad įmonę nuolat baudžia ir priešgaisrinės apsaugos tarnybos inspektoriai, kurie ypač didelių pretenzijų turi dėl netvarkingai saugomų padangų – padangos netvarkingai išmėtytos arba sudėtos į netvarkingas rietuves. Apibendrindamas posėdžio metu gautą informaciją Zarasų miesto gyventojų susirūpinimą šia problema, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius (Zarasų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkas) Benjaminas Sakalauskas tuomet pateikė išvadą: „Būtina padaryti taip, kad bendrovei neapsimokėtų mokėti baudas, o pradėti šią problemą spręsti iš esmės. Būtina artimiausiu metu pašalinti visas grėsmes, kurios kelia pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai“.


2019 m. gegužės mėnesį Savivaldybės administracijos direktorius raštu kreipėsi į UAB „Torgita“ kontrolę vykdančias institucijas – Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Zarasų priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, su prašymu pateikti naujausią informaciją apie padėtį įmonėje. Abi minėtos institucijos vykdo UAB „Torgita“ ir planinius, ir neplaninius patikrinimus. Apibendrinus gautą informaciją, buvo konstatuota, kad vykdant patikrinimus, įmonėje vėl nuolat randama pažeidimų. Vien pastaraisiais metais įmonei skirtų, bet nesumokėtų baudų už veiklos vykdymą atitinkančių reikalavimų nesilaikymą dydis viršijo 8 tūkst. eurų. Aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į antstolį dėl jų išieškojimo. 2019 m. balandžio 2 d. priimtas Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl UAB „Torgita“ išbraukimo Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo.


Klausimas apie šiuo metu UAB „Torgita“ esančią situaciją bus svarstomas Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks 2019 m. spalio 31 d. Informacija apie komisijos posėdyje priimtus sprendimus bus pateikta Savivaldybės tinklalapyje artimiausiu metu, pasibaigus posėdžiui.

 

Zarasų rajono savivaldybės
Ekstremaliųjų situacijų komisijos informacija

Nuotraukos
Svetlana Veikšrienė 2019-10-29 16:27:28