2022 m. gegužės 23 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Apsvarstytas Dusetų plėtros planas

Šių metų sausio 18 d. KultÅ«ros centre Dusetų dailės galerijoje vyko susitikimas su Dusetų seniÅ«nijos gyventojais, organizacijų, įmonių atstovais, vadovais, seniÅ«naičiais, bendruomenių pirmininkais, Å«kininkais, verslo, jaunimo atstovais, Tarybos nariais. Susirinkimo metu buvo aptartos Zarasų rajono savivaldybės 2022-2030 metų strateginio plėtros plano pagrindinės gairės, buvo kviečiama dalintis idėjomis, vizijomis apie Dusetų plėtrą. Dusetų seniÅ«nas Darius Steponavičius pasidžiaugė dėl teigiamų dalykų – didelio Dusetų miesto potencialo augti, ką rodo išpirktas nekilnojamas turtas, 2-3 kartus pagausėjo gyventojų skaičius šiltuoju metų laiku, didėja turistų srautai. SeniÅ«nas akcentavo pagrindines problemas – bÅ«tina plėtoti vandens ir nuotekų tinklus, tęsti kelių ir šaligatvių, P. Širvio parko takų ir mažosios architektÅ«ros renovaciją, atnaujinti apšvietimų tinklus. Numatoma plėsti kapines, įrengiant jose ir kolumbariumą. Taip pat planuojami K. BÅ«gos gimnazijos prieigų ir stadiono tvarkymo darbai. Dusetoms taip reikalingam kempingui taip pat numatyta vieta – prie autobusų stoties. Viena iš seniÅ«no pasiÅ«lytų patrauklių vizijų – dviračių takas, kuriuo bÅ«tų galima pasiekti Antazavę, Vasaknas.

 

Visiškai neišnaudota turima Sartų pakrantė, tad čia yra didžiausios galimybės plėtrai ir ta linkme jau pajudėta – pradėta ir tęsiama tribÅ«nos rekonstrukcija, asfaltuojami takai, įrengiamas apšvietimas, bus išvalytos ir atnaujintos maudyklos. Prie tribÅ«nos galėtų įsirengti puiki vasaros kavinė, sutrauksianti daug poilsiautojų ir vietos gyventojų. Maitinimo paslaugų ir apgyvendinimo trÅ«kumas mÅ«sų krašte – ypatingai aktualus, tačiau nusimato teigiamų pokyčių ir čia. Vykdant akvatorijos plėtrą, pradėta prieplaukos statyba valtims ir jachtoms. O jų tikrai bus, nes net 11 km. ilgio vandens trasa iki Kriaunų – labai patraukli buriuotojams.

 

Apie asociacijos „Dusetų jachtklubas“ projektą papasakojo kreiserinio buriavimo mokyklos vadovas ArÅ«nas Kavaliauskas. Jis subÅ«rė grupę entuziastų, norinčių išmokti buriuoti. A. Kavaliauskas atkreipė dėmesį ir į pagrindinę neformalaus vaikų švietimo programos problemą – vaikų pavėžėjimą į užsiėmimus, nes mokyklinių autobusų grafikai tam visiškai nepritaikyti. Beje, apie sudėtingą susisiekimą rajono ribose susitikimo metu kalbėta daug. Panaikintas taip reikalingas, ypač neįgaliesiems, socialinis taksi. Zarasų autobusų parkas yra labai prastos bÅ«klės, kaip ir keliai tarp seniÅ«nijų, tad šioje sferoje bÅ«tini kardinalÅ«s pokyčiai.

 

Pagrindinis susirinkimo svečias buvo Vilniaus verslo konsultacinio centro vadovas, Zarasų rajono savivaldybės plėtros plano rengėjas Romualdas Stankaitis. Jis kvietė gyventojus išsakyti rÅ«pimas problemas, teikti konkrečius pasiÅ«lymus. Išrinkus veiksmingiausias priemones, jos bus įrašytos į strateginį planą, kurį tvirtins Zarasų rajono savivaldybės taryba. Anot R. Stankaičio, šis susirinkimas buvo skirtas išanalizuoti esamą situaciją, antrasis susirinkimas turėtų įvykti po mėnesio ir jo metu jau bus dėliojamas konkretus veiksmų planas.

 


Zarasų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja Ramunė Šileikienė supažindino su 2015-2021 metų biudžeto išlaidomis ir projektais. Iš 42 milijonų eurų, skirtų viso rajono infrastruktÅ«rai, Dusetoms per minėtą laikotarpį teko 1 032 000 eurų. Iš šių kuklių lėšÅ³ įvykdyti tik keli projektai - prieplaukos teritorijos pirminis sutvarkymas, pradėtas kurti vasaros stovyklų centras K. BÅ«gos gimnazijoje, įpusėta vandentvarka, renovuota seniÅ«nija ir Dusetų ambulatorija, rekonstruota varpinė, pradėtas rengti Dusetų miesto bendrasis planas. Nedaug buvo suplanuota, nedaug ir padaryta. Tačiau yra nemažai galimybių pačioms bendruomenėms vykdyti įvairius projektus ir jos tą sėkmingai daro. KÅ«rybingi, darbštÅ«s žmonės taip pat imasi veiklos, kuria smulkų ir vidutinį verslą. Tam yra skiriamos lėšos ir iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto.

 

Jaunimo atstovai Martynas Girčys, Marius Lucka akcentavo tiek neigiamas gyvenimo provincijoje problemas – darbo vietų trÅ«kumą, ypač jaunoms šeimoms, dideles bÅ«sto kainas, pramogų stoką, tiek teigiamus dalykus – galimybę gyventi ir dirbti nuotoliniu bÅ«du gražioje, saugioje aplinkoje.

 

Zarasų r. savivaldybės Tarybos naryio Aurelijaus Banio nuomone, Dusetos, o ir visa rajono periferija yra labai nuskriausta – jos daug metų nesulaukia nei tinkamo dėmesio, nei normalaus finansavimo. TrÅ«ksta tiek komunikacijos, tiek noro kartu spręsti susidariusias problemas.

 

Dusetų seniÅ«nijos ir parapijos bendruomenės santalka pirmininkė Aldona Žiliukienė taip pat pasigedo reikalingos informacijos gyventojams įvairiose srityse, ypač vandens ir nuotekų infrastruktÅ«roje. Bendruomenės vardu ji įteikė pasiÅ«lymą dėl kurortinės teritorijos miestelio statuso Dusetoms suteikimo. Šis pasiÅ«lymas, tikimasi, bus svarstomas Zarasų r. savivaldybės Taryboje, kaip ir TIC padalinio įsteigimo kurortinio sezono metu Dusetose.

 

Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra pristatė startavusią „Pažangaus kaimo“ idėją. Kaip puikų pavyzdį jis pateikė Antalieptę – Inovacijų slėnyje vykdomos įvairios kÅ«rybinės ir verslo iniciatyvos, sutraukia žmones iš Lietuvos ir užsienio, ten verda gyvenimas visais metų laikais. A. Veikšra priminė sėkmingus bendruomenių projektus ir Dusetų seniÅ«nijoje, kuriuos ženkliai investuoja VVG – Vaikų dienos centras, laidojimo namai, bendruomenės reikmėms pritaikyti pastatai ir kt. Viena iš paskutinių gerųjų naujienų – tarptautiniame konkurse „Latgalos ir Utenos pasienio regionų vietinis produktas“, kaip geriausias vietinis tradicinis produktas apdovanota UAB „Vasaknos“ gaminama „Marinuota seliava“, o MB „Vaitukaičiai“ medaus produktas „Jėga“ pelnė geriausio inovatyvaus vietinio produkto vardą. A. Veikšros nuomone, kaimiškose vietovėse svarbu yra viskas – saugi aplinka, sveikatos apsauga, švietimas, kultÅ«ras, pramogos, o infrastruktÅ«ros turi generuoti pajamas.

 

Susirinkime nuomones, pastabas ir lÅ«kesčius išsakė Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios parapijos klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, Dusetų K. BÅ«gos gimnazijos direktorė Dalia Deinienė, Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcijos vadovas Saulius Mažiulis, UAB „Vigotema“ darbų vadovas Danius StankÅ«nas. Kalbėjusiųjų nuomone, problemų yra  daug, bet suvienijus pajėgas jos gali bÅ«ti išspręstos. Apjungus ir kaimynines savivaldybes, galima žymiai efektyviau vykdyti veiklas, gaunant finansavimą iš Europos sąjungos. Visi kalbėjusieji pabrėžė, kad vienas lauke - ne karys, bÅ«tina vienybė ir žiÅ«rėjimas viena kryptimi.

 

 

Vilija Visockienė

 

NuotraukosZarasų rajono savivaldybė 2022-01-24 11:57:40
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Tvarkau Zarasus
image
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?