2020 m. liepos 12 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Aptartos korupcijos prevencijos priemonės rajono Savivaldybėje

Zarasų rajono savivaldybėje lankėsi Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Rita Škutienė ir vyriausiasis specialistas Mindaugas Stukas. Jie susitiko su rajono Savivaldybės meru Nikolajumi Gusevu, administracijos direktoriumi Benjaminu Sakalausku, jo pavaduotoju Reniumi Kisieliumi.
 
Šiame renginyje dalyvavo ir rajono Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Laura Kviklienė, administracijos darbuotojai Petras Ivanovas, Birutė Kajutytė, atsakingi už korupcijos prevenciją rajono Savivaldybėje. Svečiai supažindino rajono Savivaldybės administracijos vadovus, darbuotojus su korupcijos prevencijos problemomis šalyje, o taip pat Zarasų rajono savivaldybėje.
 
Susitikimo dalyviai akcentavo, kad rajone privalu gerinti rajono Savivaldybės Antikorupcijos komisijos veiklą. Svečiai pažymėjo, kad būtina į prevenciją įtraukti kuo daugiau institucijų, nuolat viešinti šią veiklą masinės informacijos priemonėse.
 
Visos priemonės sudarys sąlygas išvengti korupcijos apraiškų. Susitikimo metu buvo išsakytos problemos dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir teisės aktų, projektų antikorupcinio vertinimo teisinio reglamentavimo.
 
Rajono Savivaldybei būtina parengti ir patvirtinti naują Korupcijos prevencijos programą ir priemonių planą. Pageidautina, kad į priemonių planą būtų įtrauktos ir rajono Savivaldybių įmonės ir įstaigos. Aptartos taip pat ir problemos, kylančios vykdant šias įstatymu pavestas funkcijas, supažindinta su šio darbo patirtimi kitose savivaldybėse.
 
Po pokalbio svečiai su zarasiškiais susitiko rajono Savivaldybės Didžiojoje salėje. Į susutikimą su Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojais atvyko gausus būrys rajono Savivaldybės tarybos narių, administracijos darbuotojų, rajono Savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovų. Svečius pristatė rajono Savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, jis palinkėjo visiems produktyvaus bendravimo siekiant didesnio antikorupcinio visuomenės sąmoningumo.
 
Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojai Rita Škutienė ir Mindaugas Stukas savo paskaitoje analizavo Specialiųjų tyrimų tarnybos veiklą, šios veiklos sritis kovojant su korupcijos prevencijos apraiškomis. Lektoriai analizavo ir problemas Zarasų rajono savivaldybėje. Jų mūsų krašte yra nemaža. 
 
Susitikimo metu buvo diskutuota apie korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą savivaldybėje: kam ir kaip turėtų būti priskirta ši veiklos funkcija, kad jos vykdymas būtų efektyvesnis ir skaidresnis.
 
Pagal Korupcijos prevencijos įstatymą valstybės ar savivaldybės įstaigos kiekvienų metų trečiąjį ketvirtį privalo nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę savo veikloje. Ši prievolė išdėstyta ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. patvirtintoje Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkoje. Įmonės, įstaigos, nustatydamos korupcijos prevencijos tikimybę, įvardija savo veikloje korupcijos požiūriu rizikingiausias sritis. Svečiai akcentavo, kad šioje srityje būtina dirbti kūrybiškai, nuolatos siekti efektyvumo. Renginio metu buvo akcentuota, kad visoje korupcijos prevencijos srityje neturi būti vietos biurokratizmui, ieškoma būdų, kad kiekviena surengta priemonė būtų efektyvi ir duotų apčiuopiamų rezultatų. Korupcijos prevencijos priemonės privalo visais atvejais užtikrinti skaidrų Savivaldos funkcijų įgyvendinimą, užkertant kelią neefektyviam valdymui ir korupcijai, nuolatinę veiklos kontrolę, visuomenės informavimą. 
 
Renginio metu buvo aptartos labiausiai korupcijai neatsparios Lietuvos savivaldos sritys, aptariamos naujausios prevencijos priemonės korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti.
 
Lektoriai taip pat zarasiškiams pristatė kovos su korupcija būdus, kalbėjo apie įstatymų nustatytą atsakomybę už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, aptarė naujausius korupcijos lygio tyrimus.
 
Nuotraukose: susitikimo su Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojais Zarasuose akimirkos. 

 

Nuotraukos


Dokumentų valdymo skyrius 2018-04-27 15:48:33