2019 m. rugpjūčio 21 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Aptartos UAB „Zarasų būstas“ veiklos problemos

Rajono Savivaldybėje įvyko rajono Savivaldybės mero Nikolajaus Gusevo inicijuotas pasitarimas, kuriame svarstyta UAB „Zarasų būstas“ veikla, vykdant renovavimo darbus, gerinat darbą su gyventojų skundais ir pareiškimais. Be  mero Nikolajaus Gusevo šiame pasitarime  dalyvavo ir rajono Savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjas Jonas Žusinas, šio skyriaus vyresnioji  specialistė Elvyra Glušakova, UAB „Zarasų būstas“ direktorius Algimantas Cibulskis,  direktoriaus pavaduotojas Arvydas Steponavičius, juristė Genovaitė Miškinytė.
                    
Pasitarime buvo konstatuota, kad Zarasų rajono savivaldybė sėkmingai dalyvauja Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje. Rajono centre jau renovuoti 27 daugiabučiai namai. Daugiabučių  renovacija Zarasuose įgauna vis didesnį pagreitį. Šiuo metu renovuojama dar 19 namų. Renovavimo metu iškilo ir problemų. Rangovai dėl įvairių priežasčių ne laiku atlieka numatytus darbus. Žiemą negalima buvo atlikti kai kurių renovavimo darbų, todėl jie nukelti pavasariui. Tiesa, buvo ir rangovų neatsakingo požiūrio, jiems trūko darbo jėgos. Renovacijos objektų atidavimo eksploatacijon datos nukėlimo priežastys objektyvios. Tačiau iki kovo  pabaigos rangovai žada baigti   septyniolikos namų renovavimo darbus. Pasitarime buvo akcentuota, kad  UAB „Zarasų būstas“ turėtų didesnį dėmesį kreipti į renovacijos darbus atliksiančių įmonių darbų kokybę, reikalauti, kad nebūtų broko.
Šiemet rangovai turi pradėti penkių daugiabučių namų renovavimo darbus. Būtina sėkmingai pasiruošti kitam daugiabučių namų atnaujinimo etapui, laiku pateikti investicinius projektus su gyventojų pritarimais VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai.
                     
UAB „Zarasų būstas“ adresu buvo pareikšta daug kritikos ir priekaištų, bendrovės veikloje yra daug spręstinų problemų.  Būtina  glaudžiau bendrauti su gyventojais, nuolatos aptarinėti renovacijos eigą, supažindinti juos su daugiabučių namų atnaujinimo programa, renovavimo nauda, laiku atsakyti į rūpimus klausimus. Žmonėms būtina aiškinti, kad šiandien savo namuose visi galime gyventi geriau – šilčiau ir pigiau. Daugiabučių namų renovavimas tai ne tik gražesnis miestas, bet ir nauda gyventojams. Svarbiausiais tikslas - šilumos suvartojimo sumažinimas. Tada už šilumą mokėsime žymiai mažiau. Visa išsami ir dominanti gyventojus informacija apie renovavimo eigą, UAB „Zarasų būstas“ veiklą privalo būti pateikta šios bendrovės interneto svetainėje  www.zarasubustas.lt
                      
Pasitarime buvo akcentuota, kad  UAB „Zarasu būstas“ veikla su gyventojų skundais ir pareiškimais yra nepatenkinama. Dėl bendrovės veiklos zarasiškių laiškai  pasiekia ne tik šią įmonę, bet ir rajono ir net šalies institucijas. Išsakyta kritika ir nusiskundimai  ne visada būna pagrįsti ir objektyvūs, tačiau bendrovė privalo laikytis visų teisės aktų ir išsamiai, nuodugniai ir laiku atsakyti į gyventojų pareiškimus.  Būtina skatinti bendruomenės ir uždarosios akcinės bendrovės  dialogą, jis pagerins bendrovės veiklos skaidrumą bei atskaitomybę, tokiu būdu gerės, bus efektyvesnis įmonės valdymas.
                      
Po šio pasitarimo įvyko ir UAB „Zarasų būstas“ valdybos posėdis. Jame buvo išsakyta kritika dėl darbo su gyventojų skundais, pareikalauta šioje veikloje griežtai laikytis teisės aktų reikalavimų.
 
Valdyba įpareigojo UAB "Zarasų būstas" direktorių Algimantą Cibulskį pradėti naudoti nuo 2019-03-15 gyventojų paklausimų, prašymų, skundų registravimui, atsakymų paruošimui, informacijos apskaitai Zarasų rajono savivaldybės elektroninę dokumentų valdymo sistemą „Avilys“.  Šios priemonės tikslas - pagerinti bendrovės komunikavimą su administruojamų daugiabučių namų butų savininkais.
 
Dėl UAB „Zarasų būstas“ veiklos gerinimo numatytos ir kitos priemonės. Rengiamas rajono Savivaldybės tarybos sprendimo projektas, šiuo sprendimu  bus sudarytas Zarasų miesto daugiabučių namų modernizavimo programos įgyvendinimo priežiūros komitetas. Šio komiteto uždavinys - efektyviai kontroliuoti, administruoti ir rajono Savivaldybės tarybai kas ketvirtį teikti ataskaitą apie renovavimo eigą.
 
Planuojama kovo mėnesį  svarstyti šių sprendimų įgyvendinimo eigą.  Jei   pažeidimai nebus pašalinti ir nebus padarytos rimtos išvados, UAB „Zarasų būstas“ direktorius įspėtas dėl griežtų priemonių taikymo.    
                       
Nuotraukose: svarstoma UAB „Zarasų būstas“ veikla. 
Nuotraukos
Zarasų rajono savivaldybė 2019-02-08 14:48:13