2019 m. balandžio 23 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

 Zarasų rajono savivaldybės administracija elektroninio aukciono būdu parduoda nekilnojamąjį turtą

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Ar tik stogastulpiais įamžinsime Zarasų krašto Garbės piliečių atminimą?

„Garbės piliečio vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos piliečiams, užsieniečiams, pasižymėjusiems iškiliais darbais Zarasų rajono bendruomenei bei už nuopelnus garsinant Zarasų krašto vardą šalyje ir pasaulyje“. Tokią formuluotę Zarasų krašto garbės vardo suteikimo nuostatuose 2006 metais, rengiantis 500-ajam Zarasų miesto gimtadieniui, patvirtino Zarasų rajono savivaldybės taryba.


Per vienuolika metų Zarasų krašto garbės piliečių vardai suteikti 16-kai mūsų kraštui nusipelniusių asmenų.
 

2006-aisiais metais šis garbingas vardas suteiktas Lionginui Abariui už kultūros paveldo puoselėjimą, kilnius muziko darbus Zarasų kraštui, jo kultūrai ir žmonėms; Francinai Emmai Baeten Van den Brande, flamandų – lietuvių bendrijos pirmininkei, už pastangas ir rūpestį plėtojant Zarasų bendruomenės ir Belgijos ryšius, įvairiapusę nuolatinę humanitarinę paramą socialinės, sveikatos apsaugos, kultūros ir švietimo srityse; Petrui Papovui už pastangas ir aktyvią poziciją atstovaujant Zarasų rajono savivaldybės interesus, pagalbą gyventojams sprendžiant jų problemas.


2014-aisias metais Zarasų krašto garbės piliečių vardai suteikti kraštiečiams Algirdui ir Faustui Latėnams už pasiekimus profesionalioje kūryboje bei Nomedai ir Šarūnui Saukoms už profesionalios dailės puoselėjimą ir propagavimą.


2015-aisiais metais – Zarasų krašto garbės piliečio vardas suteiktas Vasilijui Baranovskiui už Zarasų krašto sentikystės tradicijų ir rašytinių lobynų puoselėjimą ir kaupimą; a.a. Jonui Nemaniui už Zarasų krašto istorijos tyrinėjimą, ilgametę kraštotyrinę ir paminklosauginę veiklą puoselėjant istorinę atmintį; a.a. Lionginui Radzevičiui už jaunosios kartos ugdymą, plėtojant kraštiečių, gyvenančių Vilniuje, pastovius ryšius su rajono visuomene; Algirdui Vapšiui už Zarasų krašto viešosios ir visuomeninės paskirties infrastruktūros objektų plėtojimą ir modernizavimą, Salako krašto istorinio ir kultūrinio paveldo sklaidą; Jadvygai Žilinskienei už jaunosios kartos ugdymą, švietėjišką veiklą ir ilgametį muziejinės veiklos vystymą.


2016-aisiais – Zarasų krašto garbės piliečio vardas suteiktas Petrui Ramanauskui už drąsą ir meilę Tėvynei ginant Lietuvos Nepriklausomybę bei tarnybą savanoriškoje krašto apsaugoje; Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančiam menininkui Al Džafe už Zarasų vardo garsinimą pasaulyje, istorinio palikimo pristatymą meninėmis priemonėmis.


2017-aisiais metais Zarasų krašto garbės piliečių vardai suteikti Norvegijos karalystės piliečiams – Terje Krumsvik ir Jan Frederik Conradi už nuolatinę pagalbą ir paramą Zarasų rajono vaikams, gyvenantiems Antazavės vaikų globos namuose.


Džiugu, kad kiekvienais metais Zarasų krašto garbės piliečių gretos pasipildo naujais nariais, bet laikas nenuginčijamai daro savo... Liūdna. 2016 metais iš šio sąrašo jau netekome dviejų gerbiamų žmonių – Garbės kraštotyrininko J. Nemanio ir Vilniaus miesto bendrijos sambūrio „Ežerėnai“ vadovo L. Radzevičiaus. Šių iškilių žmonių atminimas išliks ne tik įrašu Zarasų krašto Garbės piliečių knygoje, bet ir Zarasų krašto žmonių širdyse.


Tėvynės pažinimo draugija raštu kreipėsi į rajono Savivaldybę dėl Garbės kraštotyrininko J. Nemanio atminimo įamžinimo ir siūlė jam pastatyti stogastulpį aikštelėje prie daugiabučio namo Savanorių gatvėje, kuriame jis gyveno. Toks siūlymas paskatino tiek rajono Savivaldybės atsakingų darbuotojų, tiek bendruomenės atstovų diskusiją dėl Garbės piliečių atminimo įamžinimo formos. Šių metų rajono Savivaldybės tarybos patvirtintame biudžete yra numatytos lėšos Zarasų krašto garbės piliečių atminimo įamžinimui, tačiau diskusija dėl įamžinimo būdų tęsiasi ne be pagrindo. Jei gerbiamo J. Nemanio atminimą įamžinsime stogastulpiu, tai kaip įamžinsime kraštiečio L. Radzevičiaus atminimą? Rašytojas Vytautas Indrašius š.m. vasario 23 d. laikraštyje „Zarasų kraštas“ (Nr.14 (9788)) išspausdintame straipsnyje „Bendraminčio Jono Nemanio atminimui“ aprašo ir daugiau atminimo įamžinimo formų.


Rajono Savivaldybės administracija kviečia rajono bendruomenę diskusijai dėl Zarasų krašto Garbės piliečių atminimo įamžinimo ir prašo teikti savo pasiūlymus administracijai, seniūnams kaip galima būtų įamžinti garbių Zarasų krašto žmonių atminimą.


Maloniai laukiame Jūsų pasiūlymų, idėjų ir sumanymų iki š. m. balandžio 30 dienos adresu Sėlių a. 22, Zarasai 32103 arba el.p. spauda@zarasai.lt.

 


Svetlana Veikšrienė 2018-03-06 08:17:45
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
Jaunimo laikrastis
 
 
 
 
 
Apklausa
  • Kaip vertinate pavasarines atliekų tvarkymo talkas?