2020 m. rugsėjo 21 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Atėjo vasara, o iššūkiai lieka

2019 m birželio 27 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Mažojoje salėje vyko rajono formaliojo ir neformaliojo ugdymo vadovų pasitarimas. Dalyvavo Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, mero patarėjas švietimo ir kultūros, socialinės politikos klausimais Vilhelminas Kuzmickas, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Stanislovas Kaulavičius bei skyriaus specialistai, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevęžio klientų aptarnavimo departamento Zarasų skyriaus vedėja V. Abramavičienė, Jolanta Bartkūnienė, Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazijos direktorė, etatinio pedagogų darbo apmokėjimo konsultantė, rajono švietimo įstaigų direktoriai.
 
Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, pasveikino visus, susirinkusius į formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokyklų vadovų pasitarimą, padėkojo už rūpestingą darbą ir palinkėjo geros kloties, sėkmingo ir konstruktyvaus darbo pasitarimo metu, gražių ir turiningų vasaros atostogų. Išreiškė tėvų pageidavimą, kad vasaros mokinių atostogų metu vaikams būtų organizuojamos stovyklos ne tik birželio mėnesį (vyko 14 stovyklų) bet ir liepos-rugpjūčio mėnesiais. Visos mokyklos turi tinkamai pasiruošti naujiems mokslo metams.
 
Stanislovas Kaulavičius, švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas, pristatė mokyklų vadovų pasitarimo darbotvarkę, informavo, kad neramina mažėjantis mokinių skaičius visose rajono mokyklose. Pranešėjas supažindino su tarybos sprendimu dėl klasių skaičiaus ir vaikų skaičiaus jose nustatymo bendrojo ugdymo mokyklose 2019-2020 m. m., 2019-06-20 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos raštu Nr. SR-2534 kuriame atkreipiamas savivaldybių merų dėmesys į tai, kad Tinklo kūrimo taisyklėse nustatytas mažiausias mokinių skaičius klasėje/jungtinėje klasėje: pagal pradinio ugdymo programą (1–4 klasėse), pagal pagrindinio ugdymo programą (5–10, I–II gimnazijos klasėse) gali būti 8 mokiniai, pagal vidurinio ugdymo programą (III–IV gimnazijos klasėse) – 12 mokinių.  Apie mokinių pokytį bendrojo ugdymo mokyklos turi informuoti. Stanislovas Kaulavičius kalbėjo apie lėšų taupymą ir tikslingą jų panaudojimą, bei pristatė Finansų ministerijos užsakymu atliktą tyrimą dėl ūkio lėšų panaudojimo tikslingumo. Pagal tyrimą  iš 8 rajono bendrojo ugdymo mokyklų keturiose galima potencialiai sutaupyti ūkio lėšas, tai sudarytų apie 22 proc. visų mokykloms skiriamų ūkio lėšų arba 336 tūkst. Eur.
 
Jolanta Bartkūnienė, Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazijos direktorė, etatinio pedagogų darbo apmokėjimo konsultantė, supažindino su teisės aktais, reglamentuojančiais mokytojų darbo krūvį, jo sandarą ir apmokėjimą, kuris bus taikomas nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Mokyklos tam turi tinkamai pasiruošti. Konsultantė pravedė praktinius mokymus dėl darbo krūvio ir atlyginimų nustatymo mokytojams.
                         
Mokyklų vadovų pasitarime buvo aptarti konkurso ,,Geriausiai lankanti klasė“ rezultatai ir įteiktos padėkos klasėms – tai Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos 5, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos 6, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos 6d, Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos 6 ir Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos 8. Šių klasių ugdytiniai vyks į vienos dienos pažintinę ekskursiją į kiekvienos klasės mokinių pasirinktą Lietuvos vietą. Nuspręsta šio konkurso nebetęsti ir įsakymą dėl šio konkurso atšaukti.
                         
Stanislovas Kaulavičius pateikė informaciją apie vaikų ir jaunimo stovyklas, organizuojamas rajono formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose ir apie galimybę ir pageidavimą mokyklose vasaros metu organizuoti vaikų užimtumo (priežiūros) grupes. Parengtame tarybos sprendimo projekte tėvams reiktų mokėti tik už vaikų maitinimą ir ugdymo priemonių įsigijimą, savivaldybė apmokėtų už pedagogų darbą. Grupėje numatyta minimalus vaikų skaičius – 10.
 
Zarasų miesto mokyklų direktoriai išreiškė nuomonę, kad rugsėjo 1 d. šventė būtų organizuojama kartu visoms miesto mokykloms Zarasų miesto aikštėje rugsėjo 2 d. (pirmadienį).
 
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus informacija
 
Petro Ivanovo nuotraukose – pasitarimo akimirkos. 
Nuotraukos


Zarasų rajono savivaldybė 2019-06-28 15:43:05