2024 m. vasario 26 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Birželio 23 d. įvykusiame 5-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė
Birželio 23 d. įvykusiame 5-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai:
 
 
 
T-66 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo“.
Patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys. Bendra biudžeto pajamų suma – 48862,1 tÅ«kst. Lt. Bendra asignavimų suma – 47803,9 tÅ«kst. Lt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 17, prieš – 0; susilaikė – 1.
 
T-67 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 metų vasario 22 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2011-2013 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“.
Taryba nusprendė atlikti strateginio veiklos plano programų pakeitimus.
2011 metams skirti BÅ«sto ir komunalinio Å«kio programos asignavimai padidinti 2,0 tÅ«kst. Lt., Švietimo (formalaus ir neformalaus) programos asignavimai padidinti 1395,5 tÅ«kst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui padidinta 32,0 tÅ«kst. Lt., turto įsigijimui padidinta 120,5 tÅ«kst. Lt., Inžinerinės infrastruktÅ«ros vystymo ir gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo programos asignavimai padidinti 1088,5 tÅ«kst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui sumažinta 0,4 tÅ«kst. Lt., turto įsigijimui padidinta 1070,1 tÅ«kst. Lt., KultÅ«ros plėtros programos asignavimai padidinti 209,9 tÅ«kst. Lt., iš jų turto įsigijimui padidinta 196,0 tÅ«kst. Lt., Socialinės paramos ir nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų rėmimo programos asignavimai sumažinti 167,0 tÅ«kst. Lt, turto įsigijimui skirti asignavimai padidinti 8,0 tÅ«kst. Lt., Turizmo plėtros programos asignavimai padidinti 251,7 tÅ«kst. Lt., turto įsigijimui asignavimai padidinti 239,8 tÅ«kst. Lt., Viešojo ir vidaus administravimo programos asignavimai padidinti 60,2 tÅ«kst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui asignavimai sumažinti 10,4 tÅ«kst. Lt., Kaimo plėtros programos asignavimai padidinti 74,1 tÅ«kst. Lt., kurie skirti turto įsigijimui, Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniÅ«nijų veiklos programoms asignavimai sumažinti 1240,1 tÅ«kst. Lt. Veiklos programai skirta asignavimų 1257,1 tÅ«kst. litų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 15; prieš – 0; susilaikė – 3.
 
T-68 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-9 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniÅ«nijų 2011 metų veiklos programų tvirtinimo“ pakeitimo“.
Patvirtintos Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės, Antazavės, Degučių, Dusetų, Imbrado, Salako, Suvieko, Turmanto, Zarasų ir Zarasų miesto seniÅ«nijų 2011 metų veiklos programos, lėšÅ³ poreikis programoms įgyvendinti, finansavimo šaltiniai bei numatyti programos vertinimo rodikliai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-69 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo“.
Taryba nusprendė pakeisti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. T-23 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto tvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija.
Patvirtinta rajono Savivaldybės 2011 metų biudžeto bendra pajamų suma - 54846,1 tÅ«kst. Lt., bendra asignavimų suma – 54846,1 tÅ«kst.Lt paskirstyta biudžetinių įstaigų programoms vykdyti, iš jų – 21677,7 tÅ«kst. Lt darbo užmokesčiui ir 6606,7 tÅ«kst. Lt turtui įsigyti.
Patvirtintas biudžetinių įstaigų pajamų planas už suteiktas paslaugas ir įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, patalpų nuomą – 431,3 tÅ«kst. Lt., administracijos direktoriaus rezervas - 12,0 tÅ«kst. litų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 15; prieš – 0; susilaikė – 3.
 
T-70 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T-188 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“.
Taryba nusprendė pakeisti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T-188 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos patvirtinimo“ patvirtintos Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos atskitus punktus.
Pakeitime numatyta, kad verslo subjektams, rajone įgyvendinantiems projektus 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktÅ«rinių fondų paramos lėšomis, kurie rajono Savivaldybės tarybos yra pripažinti svarbiais savivaldybės infrastruktÅ«ros plėtrai, atskiru Tarybos sprendimu, gali bÅ«ti taikomos valstybės paramos formos, t.y. mokesčių lengvatos (jei jos nustatytos įstatymų), rinkliavų lengvatos, dalinis ar visiškas palÅ«kanų dengimas, garantijų teikimas ir kt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 17; prieš – 0; susilaikė – 1.
 
T-71 „Dėl projekto pripažinimo svarbiu Savivaldybės infrastruktÅ«ros plėtrai“.
Taryba pripažino UAB „Lėdis“ projektą „Turistinės klasės viešbučio su SPA ir konferencijų centru komplekso statyba Zarasų mieste“ svarbiu rajono Savivaldybės infrastruktÅ«ros plėtrai.
Nuspręsta, kad UAB „Lėdis“ gavus kreditą iš kredito įstaigų arba finansų įmonių šiam projektui įgyvendinti, pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais bÅ«tų kompensuojama 100 proc. banko priskaičiuotų palÅ«kanų, bet ne daugiau kaip 200 tÅ«kst.Lt., antraisiais - 75 proc. bet ne daugiau kaip 150 tÅ«kst.Lt., trečiaisiais – 50 proc. banko priskaičiuotų palÅ«kanų sumos, bet ne daugiau kaip 100 tÅ«kst. litų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 17; prieš – 0; susilaikė – 1.
 
T-72 „Dėl garantijos suteikimo kredito įstaigai dėl UAB „Zarasų autobusai” imamos ilgalaikės paskolos“.
Taryba nusprendė suteikti garantiją kredito įstaigai dėl UAB „Zarasų autobusai“ imamos ilgalaikės iki 1 mln. litų (vieno milijono) paskolos autobusų parko atnaujinimo investicijų projektui finansuoti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 17; prieš – 0; susilaikė – 1.
 
T-73 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.
Taryba patvirtino mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašÄ….
Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašas reglamentuoja licencijavimo tvarką prekybos ir viešojo maitinimo įmonėms, kurios versis ar verčiasi mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje ir nustato licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiÅ«rą.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-74 „Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui ir teikimui“.
Taryba pritarė projekto ,,Europos piliečių ryšių stirpinimas kultÅ«rinio turizmo priemonėmis: pažinimo, dialogo ir lygių galimybių skatinimas susigiminiavusių miestų partnerių – Zarasai-Mottafollone, Zdunska Wola, Balan Mire ir ketinančių susigiminiuoti Zarasai-Isla tinkle“ (trumpinys ,,Pažink!”) įgyvendinimui ir projekto ,,EDEN – tiltas, skirtas atrasti patrauklias turizmui vietoves Šiaurės Europoje“ teikimui programai ,,Tarptautinio teminio turizmo produktų viešinimas Europos Sąjungoje kaip priemonė plėtoti darnų turizmą“.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-75 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės plėtros 2008-2013 m. strateginio plano tvirtinimo” pakeitimo“.
Pakeista Zarasų rajono savivaldybės plėtros 2008-2013 metų strateginio plano priemonės formuluotė.
2008-2013 metų strateginiame plane buvusi 3.1.2.23 priemonė „Autobusų parko atnaujinimas, maršrutų optimizavimas“ sprendime pakeista į „Transporto sektoriaus optimizavimas“.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 14; prieš – 0; susilaikė – 4.
 
T-76 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl pritarimo projektams numatomiems vykdyti pagal planavimo bÅ«du įgyvendinamą priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra” pakeitimo“.
Taryba pakeitė Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl pritarimo projektams, numatomiems vykdyti pagal planavimo bÅ«du įgyvendinamą priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 1 punktą. Naujai išdėstytame punkte nurodyta - „Prioritetine tvarka pritarti šiems projektams: „Vandens kokybės gerinimo įrenginių statyba Antalieptės, Baibių, Imbrado ir Štadvilių kaimuose, Zarasų rajone“ projektą įgyvendinant su partneriu UAB „Zarasų vandenys“, „Stelmužės bažnyčios rekonstravimo darbai“, „Vietos bendruomenei svarbių pastatų Smalvų, Šniukštų ir Štadvilių kaimuose, Zarasų rajone, rekonstrukcija“, „Kalbininko K.BÅ«gos memorialinio muziejaus Pažiegės k., Zarasų rajone, rekonstravimo II-o etapo darbai“, „Vietos bendruomenei svarbių pastatų Baibių ir Samanių kaimuose rekonstrukcija“, „Vietos bendruomenei svarbių pastatų Antazavės kaime rekonstrukcija“ rajono Savivaldybės administracijai šiuos projektus įgyvendinant savarankiškai“.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-77 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr.T-104 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės socialinio bÅ«sto suteikimo tvarkos patvirtinimo” patvirtintos Zarasų rajono savivaldybės socialinio bÅ«sto suteikimo tvarkos 11 punkto pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-104 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės socialinio bÅ«sto suteikimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos Zarasų rajono savivaldybės socialinio bÅ«sto suteikimo tvarkos 11 punktas.
Nustayta rajono Savivaldybės socialinio būsto (gyvenamųjų patalpų) nuomos sutarties forma ir rajono Savivaldybės socialinio būsto (gyvenamųjų patalpų) nuomos sutarties su nuomininku, kuriam vykdoma valstybės garantija, forma.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-78 „Dėl atstovų delegavimo į KultÅ«ros ir meno premijų vertinimo komisiją“.
Taryba nusprendė į Kultūros ir meno premijų vertinimo komisiją 2011-2014 m. kadencijos laikotarpiui deleguoti Zarasų rajono savivaldybės tarybos narius: Violetą Barisevičienę, Daivą Kelečienę ir Balį Vilimą.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-79 „Dėl atstovo delegavimo į Etninės kultÅ«ros globos visuomeninę tarybą“.
Taryba nusprendė deleguoti į Etninės kultūros globos visuomeninę tarybą 2011-2014 m. kadencijos laikotarpiui Balį Vilimą, rajono Savivaldybės tarybos narį (Socialinio komiteto atstovą).
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 16; prieš – 0; susilaikė – 1.
 
T-80 „Dėl kultÅ«ros ir meno premijų vertinimo komisijos sudarymo“.
Patvirtinta KultÅ«ros ir meno premijų vertinimo komisija: Gražvydas Gasparavičius, Zarasų ,,Ąžuolo” gimnazijos mokytojas, Stasė Goštautienė, Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotoja, Birutė Kajutytė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji kalbos tvarkytoja, Vasilijus Kukonenko, laikrašÄio ,,Zarasų kraštas” fotoreporteris, Jolanta Lementauskienė, Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, Vilma Mickutė, Zarasų krašto muziejaus muziejininkė, Galina Palagina, Zarasų meno mokyklos Salako muzikos skyriaus mokytoja, Ilona Vaitkevičienė, Zarasų krašto muziejaus direktorė, KultÅ«ros ir meno bendrijos narė, Rimantas Vaitukaitis, Dusetų parapijos ir bendruomenės santalkos pirmininkas, Gitana Vasalauskienė, Zarasų ,,Ąžuolo” gimnazijos mokytoja, Gediminas Vitkevičius, Zarasų rajono savivaldybės kultÅ«ros centro mėgėjų meno kolektyvo vadovas, Alvydas Stauskas, Dusetų dailės galerijos direktorius, Inga Zakarauskienė, Zarasų rajono savivaldybės kultÅ«ros centro choreografė, Violeta Barisevičienė, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narė, Daiva Kelečienė, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narė, Balys Vilimas, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys.
Komisijos pirmininke paskirta Violeta Barisevičienė, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narė.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 17; prieš – 0; susilaikė – 1.
 
T-81 „Dėl pavadinimo suteikimo parkui Dusetose“.
Taryba suteikė parkui, esančiam Zarasų rajone, Dusetų seniÅ«nijoje, Dusetose, Pauliaus Širvio pavadinimą.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-82 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008-08-14 sprendimo Nr. T-167 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės etninės kultÅ«ros globos visuomeninės tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
Sudaryta Zarasų rajono savivaldybės etninės kultÅ«ros globos visuomeninę taryba: Gintaras Andrijauskas, Zarasų rajono savivaldybės kultÅ«ros centro etnografas, Kristina Biržinytė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultÅ«ros skyriaus vyriausioji specialistė, Violeta Gaidienė, Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinės mokyklos mokytoja, bendrijos ,,Sėla” narė, Aušra Krištapavičienė, asociacijos ,,Dusetėlė nuo Sartų” pirmininkė, Aldona Kviklytė, Zarasų krašto muziejaus muziejininkė, Saulius Mažiulis, Sartų regioninio parko direktorius, Živilė Mikniuvienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Vida Mikštienė, Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyresnioji bibliografė, Saulė Pelekienė, Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja, Diana Skvarčinskaitė, Zarasų rajono savivaldybės kultÅ«ros centro Suvieko padalinio etnografė, Daiva Snarskienė, Gražutės regioninio parko direktorė, Regina Veselienė, Šlyninkos vandens malÅ«no bendruomenės pirmininkė, Rimutė Vitaitė, Zarasų rajono savivaldybės kultÅ«ros centro Etninės kultÅ«ros skyriaus vadovė, vyriausioji etnografė, Kostas Zaleckas, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas, Balys Vilimas, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys. Pirmininku paskirtas Gintaras Andrijauskas, Zarasų rajono savivaldybės kultÅ«ros centro etnografas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 17; prieš – 0; susilaikė – 0; nebalsavo -2.
 
T-83 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Zarasų rajono geriausio metų mokytojo vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo bei geriausio metų mokytojo atrankos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
Taryba nusprendė pakeist Zarasų rajono geriausio metų mokytojo vardo suteikimo nuostatus, patvirtintus Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 8 d. sprendimu Nr.T-18, ir išdėstyti juos nauja redakcija.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-84 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų „Ąžuolo” gimnazijai“.
Taryba nusprendė perduoti Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 20608,72 Lt, bendra likutinė vertė 2011 m. birželio 30 d. – 19942,60 Lt ir trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 10728,67 Lt.
Gimnazijai perduotas demonstracinis kinematikos ir dinamikos rinkinys, varžos matavimo rinkinys, rinkinys geometrinei ir bankinei optikai, elektrinis pianinas „CASIO PX-130“ ir kitos techninės priemonės.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 14. Už – 15; prieš – 0; susilaikė – 0, nebalsavo – 1.
 
T-85 „Dėl patalpų, esančių vaikų konsultacijos pastate, MalÅ«no g. 4, Zarasuose, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybai“.
Taryba nusprendė perduoti Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 17,01 kv. metro ploto patalpas, esančias vaikų konsultacijos pastate, MalÅ«no g. 4, Zarasuose.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 16; prieš – 0; susilaikė – 0, nebalsavo – 1.
 
T-86 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiÅ«ros centro 1997 m. spalio 1 d. panaudos sutarties priedo pakeitimo ir turto perdavimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės ir Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos pirminės sveikatos priežiÅ«ros centro 1997 m. spalio 1 d. panaudos sutarties priedas prie perdavimo - priėmimo akto.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 16; prieš – 0; susilaikė – 1.
 
T-87 „Dėl patalpų, esančių vaikų konsultacijos pastate, MalÅ«no g. 4, Zarasuose, nuomos“.
Taryba nusprendė išnuomoti viešo konkurso bÅ«du 10 metų laikotarpiui Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias, Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas 90,07 kv. metro ploto ir 14,51 kv.metro ploto patalpas, esančias vaikų konsultacijos pastate, MalÅ«no g. 4, Zarasuose, Å«kinei ir komercinei veiklai vykdyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-88 „Dėl patalpų, esančių SadÅ«nų k., Dusetų sen., Zarasų rajone, nuomos“.
Taryba nusprendė išnuomoti viešo konkurso bÅ«du 10 metų laikotarpiui Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas 56,22 kv. metro bendro ploto patalpas, esančias mokyklos pastate, SadÅ«nų k., Dusetų sen., Zarasų r., mažmeninei prekybai, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, vykdyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 15; prieš – 0; susilaikė – 3.
 
T-89 „Dėl objektų įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašÄ…“.
Taryba nusprendė įtraukti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamą Privatizavimo objektų sąrašÄ… rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu rajono Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą: garažą (bendras plotas 41,22 kv.m), esantį Vilniaus g. 18B, Zarasų m., negyvenamąją patalpą - sandėlį (bendras plotas 7,39 kv.m), esantį Vytauto g. 18-3, Zarasų mieste bei negyvenamąją patalpą - sandėlį (bendras plotas 9,17 kv.m.), esantį Vytauto g. 18-4, Zarasų mieste.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 16; prieš – 0; susilaikė – 1.
 
T-90 „Dėl leidimo rengti vėjo jėgainių ir elektros transformatorių pastotės išdėstymo žemės sklypuose specialųjį planą Zarasų seniÅ«nijoje“.
Taryba leido pradėti rengti vėjo jėgainių ir elektros transformatorinių pastotės išdėstymo specialųjį planą šešiuose žemės sklypuose, esančiuose Zarasų seniÅ«nijoje.
Nustačius inžinerinės infrastruktÅ«ros tinklų – vėjo jėgainių, elektros transformatorių pastočių bei inžinerinių komunikacijų – plėtros prioritetines kryptis, užtikrinus darnią šių tinklų plėtrą ir esant reikalui, rezervavus teritorijas šiai plėtrai, žemės sklypuose ateityje planuojama įrengti nuo 3 iki 6 MW vėjo elektrines. Suminė numatomo vėjo elektrinių parko galia – iki 40 MW.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-91 „Dėl kasmetinių atostogų suteikimo“.
Taryba nusprendė suteikti kasmetines atostogas Algimantui Cibulskiui, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, 2011-08-01 – 2011-08-19 (18 kalendorinių dienų) ir Vytautui Sekonui, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, 2011-07-11 – 2011-07-29 (19 kalendorinių dienų).
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-92 „Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu su ArÅ«nu Zavacku, Zarasų sporto centro direktoriumi“.
Taryba sutiko nuo 2011 m. birželio 23 d. nutraukti šalių susitarimu darbo sutartį su ArÅ«nu Zavacku, Zarasų sporto mokyklos centro direktoriumi.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 15, prieš – 1, susilaikė – 2.
 
T-93 „Dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu su ArÅ«nu Zavacku, Zarasų sporto centro direktoriumi bei skyrimo laikinai eiti pareigas ir pretendentų į Zarasų sporto centro direktoriaus pareigas konkurso“.
Taryba nusprendė nuo 2011 m. birželio 23 d. šalių susitarimu nutraukti darbo sutartį su ArÅ«nu Zavacku, Zarasų sporto mokyklos centro direktoriumi ir skelbti konkursą Zarasų sporto centro direktoriaus pareigoms užimti.
Arūnui Zavackui nuo 2011 m. birželio 27 d. laikinai pavesta eiti Zarasų sporto centro direktoriaus pareigas iki bus sudaryta darbo sutartis su asmeniu, laimėjusiu konkursą Zarasų sporto centro direktoriaus pareigoms eiti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 15, prieš – 1, susilaikė – 1.
 
T-94 „Dėl pritarimo techninio projekto rengimui“.
Taryba pritarė techninio projekto „Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija“ rengimui ir pavedė atlikti šių darbų užsakovo funkcijas Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijai. Asignavimai techniniam projektui rengti bus numatyti Zarasų rajono savivaldybės 2011 m. biudžete.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-95 „Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn“.
Taryba sutiko perimti Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybių funkcijai (bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patikėjimo teise valdomą mokyklinį autobusą Mercedes – Benz Sprinter 513CDI.
Šis autobusas paskirtas Zarasų mokyklai – darželiui „Lakštingala“ organizuoti specialiųjų poreikių moksleivių neatlygintinam pavėžėjimui į mokyklą ir į namus.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-96 „Dėl darbo sutarties nutraukimo su Olga Amosova, laikinai einančia Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės direktoriaus pareigas, suėjus sutarties terminui“.
Taryba nusprendė nutraukti 2011 m. liepos 10 d. terminuotą darbo sutartį su Olga Amosova, laikinai einančia Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės direktoriaus pareigas, suėjus sutarties terminui.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 15; prieš – 0; susilaikė – 0; nebalsavo – 1.
 
T-97 „Dėl Valdo Guobio skyrimo Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės direktoriumi“.
Taryba nusprendė skirti Valdą Guobį Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės direktoriumi. Direktoriui nustatytas 2,6 vidutinio mėnesinio įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio dydžio tarnybinio atlyginimo koeficientas bei 8 valandų darbo dienos trukmė.
Taryba nustatė, kad V.Guobys Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės direktoriaus pareigas pradeda eiti nuo 2011 m. liepos 11 d.
Valdas Guobys 2011 m. gegužės 31 d. dalyvavo pretendentų į Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės direktoriaus pareigas konkurse ir konkurso komisijos buvo pripažintas laimėtoju užimti šias pareigas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 14; prieš – 0; susilaikė – 3.
 
Daugiau informacijos Zarasų rajono savivaldybės interneto
svetainės www.zarasai.lt srityje „Teisinė informacija“
 

Zarasų rajono savivaldybė 2011-07-01 11:26:30
MERĖ
Biudžeto projektas 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?