2020 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Darbo grupė atvirai aptarė mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrąjį planą

Rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. I- 637 yra sudaryta darbo grupė Zarasų rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrajam planui parengti. Darbo grupei vadovauja rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Algimantas Cibulskis bei Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Stanislovas Kaulavičius.
 
2011 m. lapkričio 22 d. Zarasų rajono savivaldybės salėje įvyko darbo grupės atviras pasitarimas, kuriame dalyvavo rajono Savivaldybės socialinio komiteto nariai, darbo grupės nariai, ugdymo įstaigų vadovai bei kiti suinteresuoti asmenys.
 
Per dvi valandas vykusio produktyvaus darbo buvo aptarta rajono švietimo būklės analizė ir prognozė, esamos rajono švietimo būklės privalumai, trūkumai, galimybės, rajono mokyklų tinklo pertvarkos tikslo formulavimas ir rajono mokyklų tinklo pertvarkos prioritetų nustatymas bei išklausyti darbo grupės narių ir kitų pasitarimo dalyvių lūkesčiai, pasiūlymai.
 
Mokyklų tinklo pertvarkos tikslas - plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą bei didinti jo prieinamumą. Prioritetai: sudaryti visiems mokiniams sąlygas mokytis gimnazijose pagal vidurinio ugdymo programą bei norintiems pagal pagrindinio ugdymo programos antrą dalį, padidinti vietų skaičių ikimokyklinio amžiaus vaikams ugdyti, pertvarkant bendrojo ugdymo mokyklų struktūras, įsteigiant ikimokyklinio ugdymo grupes, sudaryti geresnes sąlygas, užtikrinančias mokymosi kokybę bei laisvų mokymosi vietų mažinimą, reorganizuojant mokyklas arba pertvarkant jų vidaus struktūrą, neatitinkančią mokyklų pertvarkos nustatytų kriterijų, sudaryti galimybę reorganizuojamų bei pertvarkomų mokyklų mokytojams ir darbuotojams keisti kvalifikaciją ir įsidarbinti, gerinti bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pagrindinio ugdymo programas, aplinką, gerinti vaikų vežiojimo organizavimą.
 
Bendrajam planui įgyvendinti darbo grupės nariai, pasiskirstę į tris grupes, rengs jo priedus, t. y. Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų, Mokytojų kvalifikacijos atnaujinimo ir įdarbinimo bei Mokinių vežiojimo užtikrinimo planus, kuriuos žada aptarti gruodžio pradžioje.

Švietimo ir kultūros skyrius 2011-11-23 17:08:30