2020 m. gegužės 31 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojui dėmesiui

Informuojame, kad 2017-02-28 Zarasų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą likviduoti Zarasų rajono savivaldybės viešąją įstaigą „Zarasų energinio efektyvumo didinimo agentūra“. Zarasų miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose pastatuose programos „Zarasų enervizija“ vykdytoju (administratoriumi) paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Zarasų būstas“.
 
Uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų būstas“ bendrovės veiklos objektai yra daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimas, energinį efektyvumą didinančių programų ir projektų rengimas ir įgyvendinimas. Bendrovės veiklos sritys: rengti ir įgyvendinti Zarasų rajono savivaldybės nustatytais terminais ir priemonėmis energinį efektyvumą didinančias programas  ir projektus, organizuoti investicijų projektų pristatymus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų  savininkams, vykdyti viešuosius pirkimus ir organizuoti rangos darbus programai įgyvendinti, pasirašyti jiems įgyvendinti reikalingas sutartis, organizuoti ir atsakyti už įgyvendinamų darbų kokybę ir planuojamus programa pasiekti rezultatus, prisiimti paskolinius įsipareigojimus programoje numatytiems investicijų projektams įgyvendinti, atstovauti būsto savininkų interesams kreipiantis į centrinės valdžios institucijas, administruojančias valstybės ir kitų programų teikiamą paramą, organizuoti lėšų surinkimą iš gyventojų sutaupytomis už energiją lėšomis investicijų padengimui, rinkti ir apibendrinti informaciją apie programos įgyvendinimą, nustatytais terminais atsiskaityti apie jos rezultatus Zarasų rajono savivaldybei, teikti siūlymus dėl naujų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo, teikti visokeriopą pagalbą būsto savininkams, nusprendusiems patiems įgyvendinti programa patvirtintus energinio efektyvumo didinimo projektus, rinkti informaciją, teikti konsultacijas bei dalykinę pagalbą Zarasų rajono  savivaldybei ir kitiems Zarasų rajono savivaldybės subjektams energijos taupymo priemonių, alternatyvių energijos šaltinių panaudojimo gyvenamuosiuose ir kitos paskirties pastatuose, efektyvaus būsto valdymo ir priežiūros organizavimo klausimais, bendradarbiauti su kitose savivaldybėse energinį efektyvumą didinančias programas ir priemones įgyvendinančiomis institucijomis, skleisti geriausios patirties praktiką, teikti siūlymus Zarasų rajono savivaldybei dėl naujų energinio efektyvumo didinimo projektų ir programų parengimo ir įgyvendinimo, vykdyti švietėjišką ir informacinę veiklą pastatų energinio naudingumo didinimo, būsto efektyvaus valdymo ir naudojimo srityse.

 

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Zarasų būstas“ perims Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų energinio efektyvumo didinimo agentūros įsipareigojimus bankui ir kitiems kreditoriams ir toliau vykdys Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Naujai paskirtas programos administratorius taip pat perims visus sutartinius įsipareigojimus, kylančius iš visų kitų sudarytų sutarčių. 


Statybos ir komunalinio ūkio skyrius 2017-03-17 13:33:02