2021 m. spalio 18 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojui dėmesiui

Informuojame, kad 2017-02-28 Zarasų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą likviduoti Zarasų rajono savivaldybės viešÄ…ją įstaigą „Zarasų energinio efektyvumo didinimo agentÅ«ra“. Zarasų miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose pastatuose programos „Zarasų enervizija“ vykdytoju (administratoriumi) paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Zarasų bÅ«stas“.
 
Uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų bÅ«stas“ bendrovės veiklos objektai yra daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimas, energinį efektyvumą didinančių programų ir projektų rengimas ir įgyvendinimas. Bendrovės veiklos sritys: rengti ir įgyvendinti Zarasų rajono savivaldybės nustatytais terminais ir priemonėmis energinį efektyvumą didinančias programas  ir projektus, organizuoti investicijų projektų pristatymus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų  savininkams, vykdyti viešuosius pirkimus ir organizuoti rangos darbus programai įgyvendinti, pasirašyti jiems įgyvendinti reikalingas sutartis, organizuoti ir atsakyti už įgyvendinamų darbų kokybę ir planuojamus programa pasiekti rezultatus, prisiimti paskolinius įsipareigojimus programoje numatytiems investicijų projektams įgyvendinti, atstovauti bÅ«sto savininkų interesams kreipiantis į centrinės valdžios institucijas, administruojančias valstybės ir kitų programų teikiamą paramą, organizuoti lėšÅ³ surinkimą iš gyventojų sutaupytomis už energiją lėšomis investicijų padengimui, rinkti ir apibendrinti informaciją apie programos įgyvendinimą, nustatytais terminais atsiskaityti apie jos rezultatus Zarasų rajono savivaldybei, teikti siÅ«lymus dėl naujų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo, teikti visokeriopą pagalbą bÅ«sto savininkams, nusprendusiems patiems įgyvendinti programa patvirtintus energinio efektyvumo didinimo projektus, rinkti informaciją, teikti konsultacijas bei dalykinę pagalbą Zarasų rajono  savivaldybei ir kitiems Zarasų rajono savivaldybės subjektams energijos taupymo priemonių, alternatyvių energijos šaltinių panaudojimo gyvenamuosiuose ir kitos paskirties pastatuose, efektyvaus bÅ«sto valdymo ir priežiÅ«ros organizavimo klausimais, bendradarbiauti su kitose savivaldybėse energinį efektyvumą didinančias programas ir priemones įgyvendinančiomis institucijomis, skleisti geriausios patirties praktiką, teikti siÅ«lymus Zarasų rajono savivaldybei dėl naujų energinio efektyvumo didinimo projektų ir programų parengimo ir įgyvendinimo, vykdyti švietėjišką ir informacinę veiklą pastatų energinio naudingumo didinimo, bÅ«sto efektyvaus valdymo ir naudojimo srityse.

 

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Zarasų bÅ«stas“ perims Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų energinio efektyvumo didinimo agentÅ«ros įsipareigojimus bankui ir kitiems kreditoriams ir toliau vykdys Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Naujai paskirtas programos administratorius taip pat perims visus sutartinius įsipareigojimus, kylančius iš visų kitų sudarytų sutarčių. 


Statybos ir urbanistikos skyrius 2017-03-17 13:33:02
Koronavirusas
image
Laisvės angelas
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Tvarkau Zarasus
image
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
image
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?