2020 m. vasario 24 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos 2019 m. planinių ir neplanuotų kompleksinių patikrinimų ataskaita

Vadovaudamasis Zarasų rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-240, priežiūros ir kontrolės vykdytojas vykdo Zarasų rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau – valdytojai) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę. Pateikiama valdytojų veiklos ataskaita už 2019 metus.


Zarasų rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo valdytojų sąraše 2019 m. gruodžio 31 d. įrašyti 269 daugiabučiai namai: iš jų 5 daugiabučių namų savininkai įsteigę bendrijas, 131 daugiabutis namas sudaręs jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius uždaroji akcinė bendrovė ,,Zarasų būstas“ (toliau – UAB „Zarasų būstas“) administravo 134 daugiabučius namus. Iš jų 1 daugiabutį namą per pusę administruoja UAB „Zarasų būstas“ ir bendrija.


2019 m. buvo atlikta 40 kompleksinių planinių valdytojų veiklos patikrinimų, visi iš jų jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įgalioti asmenys (Liepų g. 1, Dusetų sen., Zarasų r., Liepų g. 2, Dusetų sen., Zarasų r., Biliūno g. 10, Dusetų sen., Zarasų r., Biliūno g. 11, Dusetų sen., Zarasų r., Vytauto g. 19, Dusetų sen., Zarasų r., Vilniaus g. 12, Dusetų sen., Zarasų r., K. Būgos g. 3, Dusetų sen., Zarasų r., K. Būgos g. 15, Dusetų sen., Zarasų r., K. Būgos g. 20, Dusetų sen., Zarasų r., Vilniaus g. 45, Dusetų sen., Zarasų r., P. Širvio g. 8, Zarasai, K. Būgos g. 24, Dusetų sen., Zarasų r., K. Būgos g. 25, Dusetų sen., Zarasų r., K. Būgos g. 28, Dusetų sen., Zarasų r., K. Būgos g. 39, Dusetų sen., Zarasų r., K. Būgos g. 27, Dusetų sen., Zarasų r., Vienažindžio g. 19B, Dusetų sen., Zarasų r., Melioratorių g. 5, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r., Melioratorių g. 3, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r., Žirgų g. 8, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r., Žirgų g. 20, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r., Žirgų g. 22, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r., Žirgų g. 24, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r., Berželių g. 2, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r., Berželių g. 4, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r., Berželių g. 6, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r., Berželių g. 10, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r., Berželių g. 12, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r., Melioratorių g. 19, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r., Melioratorių g. 13, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r., Melioratorių g. 23, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r., Laukelių g. 3, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r., Laukelių g. 5, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r., Pušyno g. 7, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r., Pušyno g. 4, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r., Dvaro g. 11, Antazavės sen., Zarasų r., Dvaro g. 3, Antazavės sen., Zarasų r., Dvaro g. 5, Antazavės sen., Zarasų r., P. Gaulės g. 1, Rokėnų k., Antazavės sen., Zarasų r., Pušyno g. 5, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r.). 2 neplanuoti kompleksiniai valdytojo veiklos patikrinimai buvo atlikti gavus skundus dėl administratoriaus UAB „Zarasų būstas“ veiklos (Šiaulių g. 14, Zarasai ir Savanorių g. 4, Zarasai).


Tikrintų jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų veiklos esminiai trūkumai: nėra saugoma jungtinės veiklos dokumentacija (jungtinės veiklos sutartis, steigiamojo susirinkimo protokolas su dalyvių sąrašais, pranešimas apie šaukiamus susirinkimus); jungtinė veiklos sutartis neįregistruota Nekilnojamojo turto registre; jungtinės veiklos sutarties įgaliotas atstovas miręs, nevykdo tesės aktų nustatyta tvarka pavestų funkcijų arba perrinktas įgaliotas atstovas neperregistruotas Nekilnojamojo turto registre; nesudarytas butų ir kitų patalpų savininkų sąrašas; neparengtas bendrojo naudojimo objektų aprašas; metinis namo priežiūros ūkinis - finansinis planas neparengtas ir nepateiktas patalpų savininkų susirinkimui; ilgalaikis namo atnaujinimo planas neparengtas ir nepateiktas patalpų savininkų susirinkimui; nėra atidaryta kaupiamųjų lėšų namui atnaujinti sąskaita; kaupiamųjų lėšų tarifas nepatvirtintas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime; metinė veiklos ataskaita neparengta ir nepateikta patalpų savininkų susirinkimui; neįrengtos skelbimų lentos bendrojo naudojimo patalpose.


Tikrintų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos esminiai trūkumai: patalpų savininkams teikiama neišsami informacija apie savo veiklą; po daugiabučio namo modernizacijos neatnaujinamas bendrojo naudojimo objektų aprašas; metinės veiklos ataskaitoje pateikti ne visi duomenys, kurie nurodyti atliktų darbų akte.


Atlikus patikrinimus, pagal Taisyklių priede pateiktą Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto formą surašyti valdytojų veiklos patikrinimų aktai, kuriuose, jei reikia, nurodyti reikalavimai ir terminai trūkumams pašalinti.


Trūkumų nerasta arba rasti mažareikšmiai trūkumai patikrinus 8 jungtinės veiklos sutartimi įgaliotus asmenis arba tik 20 proc. visų patikrintų (Liepų g. 2, Dusetų sen., Zarasų r., Liepų g. 1, Dusetų sen., Zarasų r., Žirgų g. 22, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r., Berželių g. 2, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r., Berželių g. 4, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r., Dvaro g. 11, Antazavės sen., Zarasų r., Dvaro g. 3, Antazavės sen., Zarasų r., Dvaro g. 5, Antazavės sen., Zarasų r.). Trūkumus pašalinti buvo įpareigoti 32 jungtinės veiklos sutartimi įgalioti asmenys. Trūkumus pagal nustatytus terminus pašalino 7 (22 proc.) jungtinės veiklos sutartimi įgalioti asmenys (K. Būgos g. 3, Dusetų sen., Zarasų r., K. Būgos g. 28, Dusetų sen., Zarasų r., K. Būgos g. 39, Dusetų sen., Zarasų r., Berželių g. 10, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r., Berželių g. 12, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r., Melioratorių g. 13, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r., Pušyno g. 4, Užtiltės k., Dusetų sen., Zarasų r.). Bendrojo naudojimo objektų administratorius UAB „Zarasų būstas“ taip pat pašalino trūkumus, rastus atlikus daugiabučio gyvenamojo namo Šiaulių g. 14, Zarasai, patikrinimą, pateikė informaciją apie akte įrašytų reikalavimų įvykdymą bei pridėjo įvykdymą patvirtinančių dokumentų kopijas.


Informuojame, kad jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų veikla ir atsakomybė nesiskiria nuo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų ar bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos. Vadovaujantis jungtinės veiklos sutarties nuostatomis, jungtinės veiklos sutarties įgaliotas asmuo atsako už dokumentų parengimą, pildymą ir tvarkymą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.


Primename, kad visa informacija, susijusi su bendrojo naudojimo objektų valdymu ir priežiūra yra pateikiama rajono Savivaldybės internetiniame puslapyje skyrelyje „.Būstas→ Daugiabučių namų valdymas ir priežiūra“. Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų vyriausiąją specialistę Živilę Lekaveckaitę, tel. 8 385 43538 arba el.p. zivile.lekaveckaite@zarasai.lt

 


Svetlana Veikšrienė 2020-01-20 11:31:48