2020 m. liepos 12 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Dėl Dusetų miesto teritorijos bendrojo plano

Informuojame, kad pradedamas rengti Zarasų rajono savivaldybės dalies – Dusetų miesto teritorijos bendrasis planas. Bendrojo plano rengimo pagrindas yra 2018 m. balandžio 27 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-93 „Dėl Dusetų miesto teritorijos bendrojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo" ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. I(6.6 E)-236 „Dėl Dusetų miesto teritorijos bendrojo plano rengimo“.
 
Planavimo tikslai:
 
- suformuoti planuojamos teritorijos vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, teritorijų funkcines zonas, nurodančias teritorijos integruotumą ir jos ypatumus;
 
- nustatyti planuojamos teritorijos ekonominės ir socialinės raidos bei investicijų strategiją;
 
- numatyti visuomeninės, smulkaus ir vidutinio verslo, aptarnavimo, paslaugų, pramonės ir kitos veiklos, būsto, turizmo ir sporto infrastruktūros galimą plėtojimąsi planuojamoje teritorijoje;
 
- numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;
 
- tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą bei formuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją;
 
- nurodyti urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų plėtros kryptis;
 
- pateikti pasiūlymus dėl žemės paskirties pakeitimo, rezervuoti teritorijas komunikacinių koridorių ir kitų visuomenės poreikiams reikalingų objektų statybai;
 
- numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendro naudojimo bei apsauginių želdynų sistemą;
 
- plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, nustatyti teritorijos naudojimo tipus, užstatymo intensyvumo ir užstatymo tankio rodiklius.
 
Planavimo organizatorius: Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius. Adresas: Sėlių a. 22, 32110 Zarasai. Informaciją teikia Zarasų rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas – vyriausiasis Savivaldybės architektas Evaldas Ulianskas, tel. (8 385) 51 572, el. paštas: evaldas.ulianskas@zarasai.lt ir Teritorijų planavimo skyriaus teritorijų planavimo specialistė Jurgita Kazlauskienė, tel. (8 385) 31 101, el. paštas: jurgita.kazlauskiene@zarasai.lt.
 
Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
 

 


Teritorijų planavimo skyrius 2018-05-23 12:44:04