2020 m. liepos 11 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Dėl lengvatinio elektros energijos tarifo

Energetikos ministerija, vykdydama Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą Vyriausybės kanclerio 2019 m. spalio 10 d. rezoliucija Nr. S-3552, išnagrinėjo Ignalinos rajono, Visagino ir Zarasų rajono savivaldybių merų prašymą taikyti lengvatinį elektros tarifą Ignalinos atominės elektrinės regiono gyventojams ir juridiniams asmenims 2020-2022 m. laikotarpiu, ir pagal kompetenciją teikia nuomonę.


Norėtume atkreipti dėmesį į užtikrintą ilgalaikę reikšmingą paramą Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) regionui, taikant įvairias lengvatas gyventojams bei įgyvendinant kitas priemones socialiniams ir ekonominiams IAE eksploatavimo nutraukimo padariniams sušvelninti.


Nuo 1990 m. IAE regiono gyventojams taikoma elektros tarifo lengvata. Sustabdžius Ignalinos atominės elektrinės 2-ąjį bloką, nuo 2011 m. dėl nustatytos elektros tarifo lengvatos taikymo negautos pajamos elektros energijos skirstymo įmonei kompensuojamos Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo (toliau – Fondas) lėšomis. 2011–2019 m. laikotarpiu elektros energijos tarifo lengvatai IAE regiono gyventojams finansuoti išleista 16,24?mln. Eur Fondo lėšų.


2010–2013 m. apie 3 mln. Eur Fondo lėšų buvo skirta daliai šilumos kainos Visagino gyventojams kompensuoti.
Fondo lėšos neigiamiems socialiniams ir ekonominiams IAE eksploatavimo nutraukimo padariniams sušvelninti taikant papildomas socialines ir užimtumo garantijas, įgyvendinant profesinio mokymo, įdarbinimo paslaugų, tautinių mažumų paramos, kultūros ir sporto projektus, lietuvių kalbos mokymo ir pilietiškumo skatinimo programas ir t. t. buvo skiriamos nuo 2002 metų. 2002–2014 m. laikotarpiu IAE regionui buvo skirta 35,7 mln. Eur Fondo lėšų.


Nuo 2007 m. IAE regiono savivaldybėms buvo skiriamos Europos Sąjungos paramos IAE eksploatavimo nutraukimui (Ignalinos programos) lėšos. Ignalinos programos lėšos naudojamos energijos efektyvumo didinimo visuomeninės paskirties pastatuose ir daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose IAE regione, šilumos ir elektros tinklų Visagino savivaldybėje projektams finansuoti. Iki 2019 m. imtinai patvirtintų IAE regiono savivaldybių įgyvendinamų Ignalinos programos projektų vertė siekia 30,9 mln. Eur ES lėšų.


Šiuo metu Fondo lėšos baigiasi, o Fondas papildomas tik pajamomis, gautomis pardavus valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – VĮ IAE) turtą, kurios, vadovaujantis Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis, gali būti naudojamos tik VĮ IAE vykdomoms priemonėms finansuoti. Patvirtintoje 2019 m. Fondo lėšų sąmatoje numatytas Fondo lėšų likutis 2020 m. sausio 1 d. yra lygus 0 Eur. Atsižvelgdama į tai, Vyriausybė pateikė Seimui Lietuvos Respublikos Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymo Nr. IX-466 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą, pagal kurio nuostatas Fondas būtų likviduojamas.


Taip pat norėtume atkreipti dėmesį, kad nuo šių metų spalio mėn. įsigaliojo teisės aktai, įtvirtinantys naują mažosios žaliosios energetikos modelį, kuris leidžia gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir ją vartoti geografiškai skirtingose vietose. Šiuo žingsniu visiems Lietuvos gyventojams atveriamos galimybės tapti žalios ir švarios elektros energijos gamintojais ir vartotojais, o kartu sumažinti sąskaitas už elektros energiją dabar ir ateityje. Galimybė tapti elektros energiją savo reikmėms gaminančiais vartotojais, galinčiais gaminti ir vartoti energiją skirtingose vietose yra ypač aktuali daugiabučių namų gyventojams. Toks vartotojas galės pasistatyti elektrinę vienoje vietoje, o joje pagamintą energiją vartoti kitoje vietoje. Svarbu ir tai, kad toks elektros energijos gamybos ir vartojimo būdas leidžia sumažinti išlaidas elektros energijai ~10%. Kviečiame paraginti vartotojus pasinaudoti šia galimybe, o Energetikos ministerijos specialistai pasirengę suteikti metodinę pagalbą.
 

 

Energetikos ministerijos informacija


Zarasų rajono savivaldybė 2019-11-14 16:45:52