2020 m. rugsėjo 25 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Dėl mokinių ugdymo organizavimo rajono mokyklose 2019–2020 m. m.

Koronaviruso grėsmės situacija šalyje nuolat stebima. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija vykdo konsultacijas su savivaldybių, mokyklų vadovų, mokytojų, mokinių ir jų tėvų atstovais dėl mokslo metų ugdymo proceso baigimo. Išliekant karantino apribojimų švelninimo tendencijai nuo gegužės 18 d. visose rajono mokyklose atnaujintas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas įprasta tvarka ir nuotoliniu būdu. Zarasų „Lakštingalos“ mokykla ikimokyklinį ugdymą vykdo įstaigoje. Vasarą ikimokyklinis ugdymas bus teikiamas mokykloje įprasta tvarka. Priešmokyklinio amžiaus grupių vaikai iki birželio 5 d. bus ugdomi tiek įprasta tvarka, tiek nuotoliniu būdu.


Dėl bendrojo ugdymo organizavimo gegužės 19 d. nuotoliniu būdu tarėsi rajono Savivaldybės administracijos atstovai ir švietimo įstaigų vadovai. Pasitarime aptarti mokyklų direktorių pasiūlymai ir esamos sąlygas švietimo įstaigose, išanalizuotos Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintos rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo 2019–2020 m. m. birželio mėnesį. Rajono Savivaldybė rekomenduoja iki ugdymo proceso pabaigos nuotoliniu būdu vykdyti pradinį, pagrindinį bei III gimnazijos klasės mokinių ugdymą, jei toks mokyklos direktoriaus sprendimas yra suderintas su mokyklos taryba. 1–4 klasių mokiniams ugdymo procesas baigiasi birželio 5 d., 5–10, III gimnazijos klasės mokinių – birželio 19 d., o IV gimnazijos klasės mokinių – gegužės 22 d. (jei mokslo metų bėgyje ugdymo procesas nebuvo intensyvintas).


Pasibaigus ugdymo procesui, IV gimnazijos klasės mokiniams bus skiriamas pasirengimo brandos egzaminams laikas. Siekiant sudaryti kuo geresnes sąlygas pasiruošti laikyti brandos egzaminus ir atsižvelgiant į besiruošiančių laikyti brandos egzaminus mokinių pageidavimus, bus teikiama mokymosi pagalba: organizuojamos konsultacijos (individualios ar grupinės) mokyklose ir nuotoliniu būdu bei siūlomos mokiniams kitokios pasirengimo egzaminams formos bei veiklos.


Numatyta iki ugdymo proceso pabaigos nuotoliniu būdu vykdyti mokinių ugdymą Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje ir Zarasų „Lakštingalos“ mokykloje specialiosiose (lavinamosiose) klasėse pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas bei socialinių įgūdžių programas ir teikti švietimo pagalbą, jei toks mokyklos direktoriaus sprendimas suderintas su mokyklos taryba.


Rekomenduojama neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą vykdyti nuotoliniu būdu ir mokyklose (patalpose ar lauke), atsižvelgiant į ugdymo programų specifiką.


Nuotoliniu būdu, suderinus su tėvais (globėjais, rūpintojais), turėtų būti teikiama vaikams švietimo pagalba.


Organizuojant vaikų ugdymą (formalųjį ir neformalųjį) bei neformalųjį suaugusiųjų švietimą turi būti užtikrintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais nustatytas būtinas vaikų švietimo organizavimo sąlygos.


Kartu primenama tėvams, kad vaikus į ugdymo įstaigą gali leisti tik sveikus: nekarščiuojančius, neturinčius viršutinių kvėpavimo takų infekcinių požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

 

Švietimo ir kultūros skyriaus informacija


Svetlana Veikšrienė 2020-05-20 13:29:30
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?