2021 m. kovo 5 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Dėl paramos kaimo bendruomenėms paraiškų priėmimo

Skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 2021 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės Å«kio ministro 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 3D-862 ,,Dėl 2021 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.


Paramos paraiškos forma skelbiama Lietuvos Respublikos žemės Å«kio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentÅ«ros prie Žemės Å«kio ministerijos interneto svetainėse (www.zum.lrv.lt, www.nma.lt). Paramos paraiškas priims Nacionalinė mokėjimo agentÅ«ra nuo 2021 m. vasario 1 iki kovo 1 d. darbo laiku: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val.; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

 

Paramos paraiška NMA gali bÅ«ti pateikta vienu iš bÅ«dų:
1. Spausdintine forma (vienas originalus egzempliorius) ir paramos paraiška elektronine forma (įrašyta į kompiuterinę laikmeną .doc arba .docx formatu). Šiuo bÅ«du teikiami dokumentai turi bÅ«ti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta NMA (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius). Registruotu paštu pateikta paramos paraiška ir (arba) pridedami dokumentai turi bÅ«ti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo dieną.


2. Elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus .pdf formatu) ir paramos paraiškos formą (.doc arba .docx formatu). Šiuo bÅ«du teikiami dokumentai turi bÅ«ti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios užtikrina teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti NMA el. p. dokumentai@nma.lt


3. Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu paramos paraiška ir prašomi dokumentai gali bÅ«ti pateikti 1 ir 2 punktuose nustatytais bÅ«dais bei paraiškas bus galima pateikti pasinaudojus „Paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose gali bÅ«ti pateikiamos paraiškos, tiesiogiai nekontaktuojant su kitais asmenimis). Paramos paraiškos gali bÅ«ti teikiamos į NMA „Paraiškų dėžutę“, esančią adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.

 

 

Papildomą informaciją teikia Agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt, ir Zarasų rajono savivaldybės Kaimo plėtros skyriaus specialistai tel. (8385) 36759.

 

 Kaimo plėtros skyriaus informacija

 


Svetlana Veikšrienė 2021-01-20 16:02:14