2021 m. balandžio 18 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Dėl prevencinės veiklos stiprinimo Zarasų rajono savivaldybėje

Vasario 3 d. Zarasų rajono savivaldybės administracija nuotoliniu bÅ«du organizavo pasitarimą dėl prevencinės veiklos stiprinimo Zarasų rajono savivaldybėje. Pasitarime dalyvavo rajono įstaigų, institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, dirbantys su vaikais ir jaunimu: Zarasų rajono policijos komisariato bendruomenės pareigÅ«nai Rosita Gurskaja ir Liudvikas Komka, Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono vyriausioji specialistė Ramunė Navickienė, Vaikų teisių apsaugos tarnybos Utenos apskrities vaikų teisių apsaugos skyriaus patarėja Zarasų rajone Neringa Jefimovienė, Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ vadovas Erikas Černovas, Zarasų atviro jaunimo centro jaunimo darbuotoja Miglė Valkauskienė, VŠÄ® „Neformalaus ugdymo namai“ projekto „Ä®gÅ«džių laboratorija“ koordinatorė Agnė Prokopaitė, rajono švietimo įstaigų atstovai.


Pasitarimo metu aptartos Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento rekomendacijos dėl prevencinės veiklos stiprinimo, kuriose pabrėžiama, kad vien vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimo, nors tai tinkama priemonė, vykdant prevencinę veiklą neužtenka. Užimtumo skatinimas, sportinės veiklos organizavimas yra tik viena iš psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos sudėtinių dalių. Siekiant ilgalaikių rezultatų, priemonės turi bÅ«ti kompleksinės, kartu įtraukiant švietimą (informacijos suteikimą), nuostatų/vertybių formavimą bei socialinių ir gyvenimo įgÅ«džių ugdymą, sveiko gyvenimo bÅ«do propagavimą, kuriame dalyvautų šeima, mokykla bei visa visuomenė. Pabrėžiama, kad neveiksmingomis priemonėmis laikomos priemonės, išimtinai sutelktos į informavimą, gąsdinimą, buvusių vartotojų dalijimąsi asmenine patirtimi mokyklose, įvairios „šoko“ taktikos. Pasitarimo dalyviai pasidalino informacija apie vykdomus prevencijai skirtus renginius, paskaitas, užsiėmimus vaikų ir jaunimo užimtumui, aptarė trÅ«kumus, iškėlė problemas, diskutavo dėl jų sprendimo, pateikė pasiÅ«lymus prevencinio darbo stiprinimui.


Vienas iš pasiÅ«lymų - aktyvinti Zarasų rajono savivaldybėje vykdomą ankstyvosios intervencijos programą. Ši programa skirta jauniems asmenims nuo 14 iki 21 metų, jos tikslas – kiek galima anksčiau pastebėti alkoholiu ir (ar) narkotikais eksperimentuojančius ir (ar) nereguliariai vartojančius vaikus, suteikti jiems ankstyvosios intervencijos paslaugas bei pagalbą ir užkirsti kelią jiems tapti priklausomiems nuo minėtų medžiagų vartojimo. Ankstyvoji intervencija – tai psichologinių, socialinių pagalbos priemonių teikimas vaikams po to, kai nustatoma, kad jie eksperimentuoja ir (ar) nereguliariai vartoja alkoholį ir (ar) narkotikus, skatinant nevartoti šių medžiagų, didinant motyvaciją atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bei rizikingų elgesio modelių. Dėl dalyvavimo šioje programoje galima kreiptis į Ignalinos visuomenės sveikatos biuro sveikatos specialistus Zarasuose, kurie šią programą vykdo, taip pat į savo ugdymo įstaigos švietimo pagalbos specialistus.


Zarasų policijos komisariato bendruomenės pareigÅ«nai kalbėjo apie veiksmingas ir neveiksmingas prevencijos priemones dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo jaunimo tarpe. Veiksmingomis priemonėmis laikomas patruliavimas šalia mokyklų ir "naktinio gyvenimo" vietų, užtikrinant saugumo jausmą ir užkertant kelią narkotikų platinimui jauniems žmonėms. Viena iš produktyvių nepilnamečių elgesio keitimo priemonių galėtų bÅ«ti ir įpareigojimas tam tikrą valandų skaičių praleisti jaunimo organizacijų veiklose užsiimant naudinga veikla bei įsitraukiant į teigiamo bei pozityvaus jaunimo gretas. Atsižvelgiant į tai, kad pasitaiko tokių atvejų, jog nepilnamečiai nusikalsta bÅ«dami neblaivÅ«s arba apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, pareigÅ«nai paragino jaunimą naudotis Zarasų rajono savivaldybėje veikiančia ankstyvosios intervencijos programa. 2021 metais bendruomenės pareigÅ«nai kartu su priklausomybių konsultante yra nusimatę apsilankyti keliose švietimo įstaigose, taip pat su įvairiomis organizacijomis, kurios dirba su jaunimu, vykdyti neviešus jaunimo elgesio stebėjimus pasilinksminimo vietose.


Apie VšÄ® „Neformalaus ugdymo namai“ antrus metus įgyvendinamą projektą “Ä®gÅ«džių laboratorija” plačiau papasakojo, pakvietė pasinaudoti galimybe dalyvauti projekto koordinatorė Agnė Prokopaitė. “Ä®gÅ«džių laboratorija“– pirmoji Lietuvoje alternatyvi mokykla jaunų žmonių bendruomenei. Šios stovyklas tikslas – įgalinti jaunuolį asmeniniam pokyčiui stiprinant jo socialinius ir darbinius įgÅ«džius. Ä®gÅ«džių laboratorijos programa apima jaunų žmonių bendruomenės kÅ«rimą, pameistrystę medžio dirbtuvėse ir maisto manufaktÅ«roje, sveikos gyvensenos ugdymą, patyriminius žygius, žalingų įpročių prevenciją, individualų darbą ir kompleksinę pagalbą. Dešimt jaunuolių mėnesį laiko gyvena kartu su trimis vadovais, kartu kuria namų taisykles, susitarimus, kuriasi savo buitį, planuojasi laisvalaikį, dalyvauja refleksijose, išvykose ir žygiuose, taip stiprindami savo socialinius įgÅ«džius. Projekto metu jaunuoliai turi užsiėmimus medžio dirbtuvėse ir virtuvėje, kur stiprina savo darbines kompetencijas. Programos metu jaunuoliams yra sudaromos asmeninės strategijos, kurios padeda suprasti ir atliepti jaunuolio poreikius ir ugdymo procesą pritaikyti prie jo mokymosi galimybių. Po stovyklos jaunuoliams yra suteikiama palydėjimo paslauga. Jos metu darbuotojas palaiko kontaktą su jaunuolių, padeda su individualiame plane nusimatytų tikslų įgyvendinimu, esant poreikiui suteikia atstovavimo ir tarpininkavimo paslaugas, palydį ir palaiko jaunuolį jo aplinkoje, bendradarbiauja su jaunuolio artimiausia aplinka, darbuotojais ar institucijomis, kurioms priklauso jaunuolio priežiÅ«ra. Projekte gali dalyvauti jaunuoliai turintys problemų su teisėsaugą, patiriantys sunkumus šeimose, turintys neįgalumą, gyvenantys arba gyvenę globos namuose. Šiame projekte gali dalyvauti jaunuoliai iš Utenos apskrities nuo 14 metų.


Vykdant prevencinę veiklą, svarbu, kad jaunimas turėtų erdvę savirealizacijai, pasibuvimui kartu, pabendravimui dienos, o ypač vakaro metu. Apie Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ vykdomą veiklą papasakojo sąjungos vadovas Erikas Černovas, aptartos darbo su jaunimu periferijoje stiprinimo galimybės. Zarasų atviro jaunimo centro jaunimo darbuotoja Miglė Valkauskienė paskatino jaunimą (nuo 14 iki 29 metų) aktyviau dalyvauti Zarasų atviro jaunimo centro veikloje, nes tai – saugi erdvė veikti, mokytis, susipažinti... arba tiesiog bÅ«ti! Vieta tiems, kurie ieško, ką veikti, kaip veikti ir kur veikti, tiems, kurie gali padėti, nukreipti, suteikti žinių ir įgÅ«džių, o gal tiesiog – nori ateiti ir pabÅ«ti. PabÅ«ti vienas, arba draugų bÅ«ryje. Čia galima praleisti gerai ir turiningai savo laiką. Yra muzikos kambarys, kuriame galima atskleisti save ar išmokti groti norimu muzikos instrumentu, stalo teniso, biliardo patalpa, kompiuterinių žaidimų xbox ir playstation, virtuvėlė, kurioje galima pademonstruoti savo kulinarijos gebėjimus ar išmokti kartu su visais naujų receptų. Rengiami mokymai, kino vakarai, rengiami projektai, iniciatyvos.


Manome, pasitarimas buvo konstruktyvus, dalykiškas, pasidalinta plačia informacija apie prevencinės veiklos stiprinimo galimybes. Kviečiame susipažinti su interneto svetainėmis psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai vykdyti: jaunimui www.askritiskas.lt; tėvams www.kaveikiavaikai.lt, metantiems rÅ«kyti www.nerukysiu.lt

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė
Nijolė Bikulčienė

 

 

 

 

 


Svetlana Veikšrienė 2021-02-04 15:44:38
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau Zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

 

Apklausa
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?