2020 m. birželio 1 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Dvinarė šilumos kaina mišrias šilumos sistemas įsirengusiems vartotojams

Nuo 2018 metų spalio 1 d. įsigaliojo Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 1 dalies nuostatos, numatančios privalomą vartotojų atsiskaitymą už šilumą pagal dvinarę šilumos kainą, jei pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), naudojanti arba turinti galimybę naudoti centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį (šilumos siurblius, saulės kolektorius ir pan.).
 
Pasirinkti šilumos kainą – dvinarę arba vienanarę visi centralizuoto šilumos tiekimo vartotojai galėjo ir iki šiol, tačiau visi vartotojai kiekvieną mėnesį už šilumą iki šiol mokėjo pagal vienanarę šilumos kainą, ją padauginant iš sunaudoto šilumos kiekio. 2018 m. spalio mėnesį AB „Panevėžio energija“ vartotojams vienanarė šilumos kaina – 5,20 ct/kWh (be PVM).
 
Kas yra dvinarė šilumos kaina?
Šilumos dvinarę kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalis.
 
Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos pastoviąją dalį mokamas kiekvieną mėnesį visus metus už tą pačią vidutinę šilumos galią, ją dauginant iš tą mėnesį galiojančios dvinarės šilumos kainos pastoviosios dalies.
 
 Šilumos vartojimo galia nustatoma individualiai konkrečiam vartotojui. Taikant dvinarę šilumos kainą, šilumos suvartojimo galia skaičiuojama iš trijų paskutinių metų konkretaus vartotojo sunaudotų šilumos kiekių. Jei dvinarė kaina būtų pradėta taikyti 2018 metais, vartojimo galia būtų apskaičiuota įvertinus 2015, 2016 ir 2017 metais suvartotos šilumos energijos (pastato/buto šildymui, karšto vandens ruošimui ir karšto vandens temperatūros  palaikymui) vidurkį, dalinant iš metinio valandų skaičiaus (8760 val.). Šilumos suvartojimo galia gali būti apskaičiuota ir vertinant trumpesnį laikotarpį, jei jo metu buvo priimti sprendimai, iš esmės keičiantys šilumos suvartojimą.
 
AB „Panevėžio energija“ vartotojams 2018 m. spalio mėn. taikomos dvinarės kainos pastovioji dalis sudaro 13,51 Eur/kW (be PVM).
 
Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos kintamąją dalį kas mėnesį paskaičiuojamas konkretaus pastato įvade įrengtu šilumos skaitikliu suskaičiuotą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dalies arba atskiro buto daugiabučiame name atveju - pagal šilumos paskirstymo metodą butui priskirtą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dalies.
 
AB „Panevėžio energija“ vartotojams 2018 m. spalio mėn. taikomos dvinarės kainos kintamoji dalis sudaro 3,35 ct/kWh (be PVM).
 
Vienanarė ar dvinarė – mokesčiai vienodi
Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatos įpareigoja nustatyti šilumos kainas taip, kad vartotojui pasirinkus šilumos vienanarę arba dvinarę kainą, mokėjimai už suvartotą šilumą per metus būtų vienodi.
 
Vartotojų dėmesiui
Vadovaujantis aukščiau minėto Šilumos ūkio įstatymo straipsnio nuostatomis, nuo 2018 m. spalio 1 d. vartotojams, naudojantiems ar turintiems galimybę naudoti ne tik centralizuotai tiekiamą šilumą, bet ir kitą kuro ar energijos rūšį, dvinarę šilumos kainą taikyti yra privaloma.
 
Prašome šilumos vartotojų, kurie nėra atsijungę nuo centralizuoto šilumos tiekimo ir  jų pastate ar bute naudojama alternatyvi energija ar kuro rūšis, apie tai informuoti AB „Panevėžio energija“ Klientų aptarnavimo tarnybą Panevėžyje, Senamiesčio g. 113 ar Nemuno g. 73, tel. 8-45 501050, el.p. portalas@pe.lt.
 
Šilumos tiekėjas gavęs informaciją pateiks vartotojui esamos šilumos pirkimo – pardavimo sutarties pakeitimo ar naujos sutarties pasiūlymus. 
 
 
 
AB „Panevėžio energija“ informacija

2018-10-17 14:14:45