2020 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Ekstremaliųjų situacijų komisijos sprendimus įgyvendinant...

2019 m. spalio 31 d. vykusio Zarasų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžio metu buvo nutarta kreiptis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl teisės aktų, reglamentuojančių įmonių, kurios vykdo naudojimui netinkamų padangų perdirbimu, veiklą, pakeitimo iniciavimo. Deja, minėtos institucijos atsakymą pateikė vos į vieną iš septynių Joms pateiktų paklausimų. Todėl, Savivaldybės administracijos direktorius, ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkas Benjaminas Sakalauskas pakartotinai kreipėsi į minėtas institucijas su reikalavimu raštu pateikti informaciją apie priimtus sprendimus. Rašte buvo pateikti ir konkretūs papildomi pasiūlymai tobulinti teisės aktus, kuriuos įgyvendinus būtų galima išvengti tokių nelaimių, kokia įvyko Alytaus mieste veikusioje naudoti netinkamų padangų perdirbimo įmonėje:


1) taršos leidimus administruojanti institucija (Aplinkos apsaugos agentūra), prieš išduodant ar keičiant taršos leidimus įmonėms, kurios užsiima netinkamų naudoti padangų perdirbimo veikla, privalėtų kreiptis į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teritorinį padalinį dėl informacijos, ar įmonė, kuriai išduodamas ar keičiamas taršos leidimas, atitinka teisės aktuose reglamentuotą priešgaisrinės saugos būklę, pateikimo. Įmonėms, kurių priešgaisrinės saugos būklė neatitinka teisės aktų reikalavimų, taršos leidimas neturėtų būti išduodamas ar keičiamas, kol įmonė nepašalins priešgaisrinės saugos būklę reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų;


2) reglamentuoti iš naudoti netinkamų padangų pagamintos produkcijos (nes tai tos pačios atliekos, tik kitokio pavidalo) laikymo tvarką – kiekius (šiuo metu produkcijos kiekiai taršos leidime nereglamentuoti, reglamentuojami tik atliekų kiekiai), standartus, laikymo vietą.


Zarasų mieste veikiančioje naudoti netinkamų padangų perdirbimo įmonėje UAB „Torgita“ padėtis pamažu gerėja. Įmonės vadovai įrengė dvi papildomas vaizdo stebėjimo kameras (dabar jų yra 14), todėl šiuo metu visos naudoti netinkamos padangos ir iš jų pagaminta produkcija yra nuolat stebima. Įrengti ir apie tai įspėjantys informaciniai ženklai. Teritoriją stebėti padeda ir policijos pareigūnai. Be to, sumažėjo ir padangų bei pagamintos produkcijos kiekiai – naudojimui netinkamų padangų liko apie 420 tonų (buvo 900 tonų), pagamintos produkcijos (gaminių) – 3780 tonų (buvo apie 5000 tonų).

Zarasų rajono savivaldybės
Ekstremaliųjų situacijų komisija


Svetlana Veikšrienė 2019-12-20 09:37:24