2020 m. rugsėjo 20 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Graži lietuvybės šventė Sankt Peterburge

Šiomis dienomis Sankt Peterburge vyko graži šventė - Europos lietuvių kultūros dienos.  Kartu lietuviai paminėjo ir Sankt Peterburgo lietuvių nacionalinės - kultūrinės autonomijos dvidešimtmetį ir lietuvių liaudies šokių ansamblio „Lenciūgelis“ dešimtmetį.
 
Šventėje ant Nevos krantų skambėjo lietuviška šneka, lietuviškos dainos, aidėjo trankūs lietuviški šokiai. 
 
Be gražių ir nepamirštamų koncertų šioje šventėje vyko Sankt Peterburgo lietuvių ir jų svečių diskusijos, kurių metu aptartos aktualios lietuvių bendruomenių ir lietuviško jaunimo veiklos problemos, diskutuota apie lietuvių kalbos
ir kultūros išsaugojimo, lietuvybės puoselėjimo šiame mieste ir užsienyje uždavinius.
 
Dienų metu išreikšta pagarba Tėvynei Lietuvai, jos praeičiai ir dabarčiai bei ją kūrusiems ir kuriantiems žmonėms. Buvo pabrėžta, kad kiekvienas tėvynainis yra labai brangus Lietuvai, nesvarbu kuriame pasaulio krašte jis gyventų, kurtų ir dirbtų.
 
Šventėje gausiai dalyvavo ne tik Sankt Peterburgo lietuviai. Atvyko daug svečių ir iš Europos sąjungos valstybių. Buvo gausu svečių ir iš Lietuvos. Ją taip pat atstovavo ir  Lietuvos Respublikos Seimo narys Algimantas Dumbrava, Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, rajono Savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas. Juos į Europos lietuvių kultūros dienas pakvietė šio renginio organizatoriai.
 
Dienų dalyvius šio miesto Etnografijos muziejuje sveikino Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Sankt Peterburge generalinis konsulas Dainius Numgaudis, Lietuvos Respublikos Seimo narys Algimantas Dumbrava, Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, rajono Savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, lietuvių bendruomenių atstovai. Buvo perskaitytas Lietuvos užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus sveikinimas Europos lietuvių kultūros dienų dalyviams. Šventėje daug padėkos žodžių buvo pasakyta ir Sankt Peterburgo lietuvių bendruomenės pirmininkui, profesoriui, Zarasų krašto garbės piliečiui Gintautui Želviui už lietuvybės puoselėjimą Rusijoje ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje.
 
Dienų kulminacija - bendras šokių kolektyvų koncertas. Gražiai ir darniai skambėjo Sankt Peterburgo lietuvių bendruomenės saviveiklininkų dainos ir šokiai. Su turininga koncertine programa čia atvyko ir Airijos, Švedijos, Danijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos meno saviveiklos entuziastai. Vokalinių ansamblių, šokių kolektyvų nariam šventės dalyviai nepagailėjo karštų aplodismentų ir ovacijų.
 
Zarasiškiai Nikolajus Gusevas, Benjaminas Sakalauskas, Algimantas Dumbrava kartu su kitais šventės dalyviai dalyvavo šv. Mišiose, vėliau aplankė šio miesto katalikų kapines, kur  mirusiųjų amžinojo poilsio vietą saugo zarasiškių padovanotas kryžius.
           
Ši šventė padovanojo daug nuostabių ir įsimintinų akimirkų. Visi svečiai buvo  labai dėkingi tokio nuostabaus ir prasmingo renginio organizatoriams, ypač Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Sankt Peterburge generaliniam konsului Dainiui Numgaudžiui. Tai  buvo puiki proga visiems kartu pajusti visų tautiečių bendrystę, džiaugtis savo liaudies kultūra, tradicijomis, menu ir Lietuvos žmonėmis.
 
Petras Ivanovas
Nuotraukose – Europos lietuvių kultūros dienų  akimirkos. 

Zarasų rajono savivaldybė 2019-12-06 14:13:26