2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Ignalinos atominės elektrinės regiono merai prašo didesnių lengvatų elektrai

Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz, Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, Ignalinos rajono savivaldybės meras Justas Rasikas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą, Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir Energetikos ministeriją, prašydami išsaugoti nuolaidą elektros energijai, o taip pat įgyvendinti priemones dėl socialinių-ekonominių padarinių švelninimo regione. Šiuo metu Ignalinos, Zarasų rajonų ir Visagino miesto gyventojai už elektrą moka 10 proc. mažiau nei likusi Lietuvos dalis. Regiono gyventojams nuolaida taikoma daug metų dėl Ignalinos atominės elektrinės kaimynystės. Tačiau nuolaidos nuo ateinančių metų nebus.


Merai rašo, kad Ignalinos atominės elektrinės uždarymas smarkiai įtakojo Ignalinos atominės elektrinės regiono gyventojus ekonominiu, socialiniu ir demografiniu aspektu. Bedarbystės lygis Visagine siekia apytiksliai 13,1 proc., Ignalinoje – 15,0 proc., Zarasuose – 15,3 proc., aukščiausias ir emigracijos lygis. Po uždarymo nepakankamai užtikrintos priemonės dėl socialinių bei ekonominių pasekmių regionui sprendimo, iki šiol nėra Valstybės lygmeniu patvirtintos regiono plėtros strategijos. Todėl mažėja gyventojų skaičius. Visagine 2002 m. jų buvo 29 tūkst., 2019 m. – 18 tūkst., auga gyventojų nepasitenkinimas, prasta emocinė būsena dėl nežinomybės, finansinio stabilumo praradimas; sparčiai senėjanti miesto gyventojų demografija (jaunimas – 13%), kitų įmonių ir paslaugų sulėtėjimas. Rašte primenama, kad nebuvo įvykdytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-2012 metų programos priemonių įgyvendinimo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) patvirtintos priemonės, padedančios švelninti neigiamas socialines pasekmes ir VĮ IAE darbuotojų papildomų socialinių garantijų finansavimą po VĮ IAE uždarymo (Nutarimo 2 lentelės 72 punktas ,,Dėsime visas pastangas, kad užtikrintume energijos tiekimo saugumą uždarius Ignalinos atominę elektrinę, sieksime maksimaliai sušvelninti IAE uždarymo padarinius. Tęsime pradėtą darbą rengiant ir tvirtinant Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos bendrą veiksmų planą Lietuvos energetiniam saugumui užtikrinti ir sieksime spartaus jo įgyvendinimo“).


Be Ignalinos atominės elektrinės kaimynystės šio regiono merus jaudina ir Ignalinos atominės elektrinės radioaktyvių atliekų tvarkymo įrenginiai. Šiuo metu Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios radioaktyviosios atliekos yra saugomos VĮ IAE radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiuose ir Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje. Įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą iki 2023 metų planuojama iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos išimti radioaktyviąsias atliekas, perkelti ir toliau saugoti Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiuose.


Ši veikla reiškia, kad regiono bendruomenė ir toliau gyvena ir gyvens šalia aktyvaus branduolinio objekto. Toks regiono įvaizdis neigiamai veikia investuotojus, ypač sveikatinimo ir kurortinių paslaugų srityse. Regiono savivaldybės turi pareigą reikalauti atitinkamų kompensacinių priemonių ir rūpintis savo teritorijų plėtra sudėtingesnėmis nei kitos savivaldybės sąlygomis.


Atominės elektrinės regiono savivaldybių vadovus jaudina ir nepatenkinamas šalies vadovų požiūris į šį kraštą. Lietuvos Respublikos Seimas 2001 m. liepos 12 d. priėmė įstatymą Nr. IX-466 ,,Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymas“ (toliau – Įstatymas), kuris įsigaliojo 2002 m. sausio 1 d. Pagal šį Įstatymą Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo (toliau – Fondas) lėšos naudojamos neigiamiems socialiniams ir ekonominiams VĮ IAE eksploatavimo nutraukimo padariniams Ignalinos atominės elektrinės regione sušvelninti – VĮ IAE darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo nuostatoms įgyvendinti, teisės aktų nustatyta tvarka Ignalinos atominės elektrinės regiono gyventojams daliai elektros energijos kainos kompensuoti ir kitoms Vyriausybės patvirtintoms priemonėms.


Dabar Seime užregistruotas įstatymo projektas, kuriame siūloma Fondą uždaryti.


Merai prašo to nedaryti, o peržiūrėti Ignalinos atominės elektrinės uždarymo finansavimą nacionaliniu ir ES lygmeniu, įtraukiant į Fondo lėšas socialiniams - ekonominiams padariniams regione švelninti ir toliau išsaugoti elektros energijos lengvatą regiono gyventojams.

 

Rajono Savivaldybės informacija


P.S. Šiomis dienomis po šių merų Erlando Galaguzo, Nikolajaus Gusevo, Juliaus Rasiko , taip pat Seimo narių Algimanto Dumbravos, Gintauto Kindurio, Tomo Tomilino reikalavimų ir ilgų derybų dalinai buvo atsižvelgta į juos ir nuspręsta dar tam tikrą laiką taikyti 10 procentų mažesnį elektros energijos tarifą Ignalinos ir Zarasų rajonų bei Visagino savivaldybių gyventojams, numatant valstybės biudžete lėšas kompensuoti elektros energijos tiekimo ir skirstymo įmonėms už negautas pajamas dėl elektros energijos tarifo lengvatos. Tam 2020 metams skirta 300 tūkst. eurų.

 


Petras Ivanovas 2019-12-20 10:26:59