2021 m. liepos 25 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras teiks paslaugas Zarasų rajone

2014 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-74 ,,Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai dėl visuomenės sveikatos priežiÅ«ros organizavimo ir vykdymo Zarasų rajono savivaldybėje“ rajono Savivaldybės taryba pritarė Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių bendradarbiavimui organizuojant visuomenės sveikatos priežiÅ«rą ir vykdymą Zarasų rajono savivaldybėje. Pasirašyta sutartis galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d.   
 
Ignalinos rajono savivaldybė sutartyje įsipareigojo užtikrinti, kad biudžetinė įstaiga Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pagal kompetenciją organizuos ir vykdys visuomenės sveikatos priežiÅ«rą Zarasų rajono savivaldybėje bei teiks informaciją ir konsultacijas, reikalingas įgyvendinti pasirašytą sutartį.
 
Zarasų rajono savivaldybė įsipareigojo teikti biurui informaciją ir konsultacijas, reikalingas įgyvendinti šią sutartį, suteiks biuro darbuotojams patalpas sveikatinimo veiklos vykdymui.
 
Sutartiniai įsipareigojimai yra įvykdyti ir įstatymų bei poįstatyminių aktų nustatyta tvarka Zarasuose savo veiklą pradeda Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės.
 
Sveikata – didžiausia žmonių vertybė. Dabartiniais laikais daugelis jų gyvena neatsakingai – nuolat skuba, netinkamai pasirenka maistą, dažnai patenka į stresą sukeliančias situacijas. Toks gyvenimo bÅ«das ir neretai pasirenkamas sprendimas ‚,gyventi šia minute“, priverčia žmones pamiršti, kad didžiausia jų vertybė yra sveikata. Ar gali kas nors padėti to nepamiršti ir pasirÅ«pinti didžiausiu turtu kokį turime - sveikatą?
 
Sveikatinimo veiklai aktualizuoti Lietuvos rajonų savivaldybėse buvo pradėti steigti visuomenės sveikatos biurai - Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinės įstaigos, kurių pagrindinės veiklos sritys yra savivaldybės gyventojų sveikata ir jos stiprinimas; informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimas; nespecializuotų visuomenės sveikatos priežiÅ«ros paslaugų teikimas; vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas; savivaldybės bendruomenės aktyvinimas sveikatinimo veiklomis, mažinant gyventojų sergamumą, invalidumą, priklausomybes; visuomenės sveikatos priežiÅ«ros paslaugų prieinamumo ir jų kokybės gerinimas; visuomenės sveikatos stebėsena ir jos pokyčių analizė; sveikatos mokymas, žinių apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas; informacijos apie sveikatinimo priemones ir renginius gyventojams teikimas; bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis sveikatinimo veiklą ir kt. Pirmieji visuomenės sveikatos biurai  buvo įkurti 2006-2007 m. Klaipėdos ir Joniškio rajonuose bei Šiaulių ir Kėdainių miestuose. Dauguma biurų savo veiklą pradėjo 2008 m., perimdami visuomenės sveikatos priežiÅ«ros funkcijas iš iki tol jas vykdžiusių visuomenės sveikatos centrų ir kitų institucijų.
 
Ä®gyvendinant Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių bendradarbiavimo sutartį visuomenės sveikatos priežiÅ«ros organizavimui ir vykdymui Zarasų rajono savivaldybėje, Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras savo paslaugas nukreips Zarasų rajono gyventojų sveikatos žinių gerinimui: jų informuotumo sveikatos klausimais didinimui, sveikos gyvensenos įgÅ«džių diegimui, rizikos veiksnių nustatymui ir mažinimui, pagalbai sergantiems lėtinėmis ligomis, gyventojų sveikatos stebėsenai, poveikio ir sveikatinimo priemonių planavimui ir diegimui. Biuro veikla bus orientuota į ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus, bÅ«simus, ir esamus tėvus, suaugusiuosius, senjorus, kaimo bendruomenes. Tad prašome visus rajono gyventojus aktyviai dalyvauti biuro organizuojamuose sveikatos renginiuose, akcijose ir užsiėmimuose. Kviečiame bÅ«ti atsakingais, nuolat rÅ«pinantis savo bei artimųjų sveikata ir laiku kreiptis dėl vis dažniau iškylančių klausimų apie mitybą, laisvalaikio ir veiklos planavimą, aplinkos sveikatą, fizinį aktyvumą. Biuro specialistės visada atvyks į rajono bendruomenėse vykstančius renginius ir pateiks informaciją jums rÅ«pimais klausimais. Apibrėždamas visuomenės sveikatą C. E. A. Winslow teigė: „Visuomenės sveikata – tai mokslas ir menas organizuotomis visuomenės pastangomis išvengti ligų, prailginti gyvenimą bei sustiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, rÅ«pinantis aplinkos sauga, kontroliuojant infekcines ligas, mokant individualios higienos, organizuojant medicinos bei slaugos tarnybas, anksti diagnozuojant ir gydant ligas, plečiant, tobulinant socialines tarnybas, garantuojančias, kad kiekvieno individo gyvenimo standartai sudarytų jam galimybes palaikyti sveikatą, taigi suteiktų teisę į sveiką gyvenimą“. Tad rÅ«pinkimės savo sveikata drauge, kol dar nevėlu!
 
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės Neringa Šedytė ir Diana ButerlevičiÅ«tė: Savanorių g. 2 (I aukštas), Zarasai, informacija tel.: (8 385) 37194, (8 603) 87741 ir (8 604) 39826.
 
 
Zarasų rajono savivaldybės informacija  

Zarasų rajono savivaldybė 2014-05-03 19:03:49
Koronavirusas
image
Laisvės angelas
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Tvarkau Zarasus
image
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
image
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Koks pavadinimas, JÅ«sų manymu, labiausiai tiktų naujai kultÅ«rinės paskirties erdvei/statiniui Zaraso ežero saloje Zarasuose?