2020 m. birželio 3 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Informacija apie planuojamą rengti teritorijų planavimo dokumentą

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 6.1, 32.1 papunkčiais, skelbiame informaciją apie pradedamą keisti žemės sklypo (kad. Nr. 4340/0001:258), esančio Padustėlio k., Dusetų sen., Zarasų r., paskirties pakeitimo iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, numatant naudojimo būdą-inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdį-susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų (vėjo jėgainių) statybos, detalųjį planą.
 
Planavimo pagrindas: Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. I(6.6 E)-218 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4340/0001:258), esančio Padustėlio k., Dusetų sen., Zarasų r., paskirties pakeitimo iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, numatant naudojimo būdą-inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdį-susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų (vėjo jėgainių) statybos, detaliojo plano keitimo ir tikslų nustatymo“ ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. I(6.6 E)-262 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4340/0001:258), esančio Padustėlio k., Dusetų sen., Zarasų r., paskirties pakeitimo iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, numatant naudojimo būdą-inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdį-susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų (vėjo jėgainių) statybos, detaliojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo”
 
Detaliojo plano organizatorius: Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Sėlių a. 22, Zarasai.
 
Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 4340/0001:258), esantis Padustėlio k., Dusetų sen., Zarasų r.
 
Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
 
Planavimo rengėjas: UAB „Geometra“, Taikos pr. 88A, 51183 Kaunas.
 
Planavimo tikslas: nustatyti pagrindinius teritorijos užstatymo reglamentus.
 
Planavimo uždaviniai:
 
1. Galiojančiame detaliajame plane (TPD reg. Nr. T00053170), nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, keisti suplanuotos teritorijos - žemės sklypo (kad. Nr. 4340/0001:258), esančio Padustėlio k., Dusetų sen., Zarasų r., naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus teritorijos naudojimo reglamentus (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintas Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisykles), neprieštaraujančius planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems detaliajam planui (TPD reg. Nr. T00053170).
 
2. Derinti Zarasų rajono savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje gyvenančių ir veikiančių fizinių ir juridinių asmenų interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.
 
Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4340/0001:258), esančio Padustėlio k., Dusetų sen., Zarasų r., paskirties pakeitimo iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, numatant naudojimo būdą-inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdį-susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų (vėjo jėgainių) statybos, detaliojo plano keitimo Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresu Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37 155, faks. (8 385) 37 172, el. p. info@zarasai.lt., bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos.

Teritorijų planavimo skyrius 2020-04-24 15:39:48