2021 m. sausio 18 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Informacija dėl šeimos kortelės

Nuo 2019 metų rugsėjo gausios ir neįgalius vaikus, nepaisant jų amžiaus, prižiÅ«rinčios šeimos gali gauti Šeimos kortelę, kuri garantuoja specialias lengvatas, paslaugas, privilegijas ar nuolaidas prekėms bei renginiams. Šeimos kortelės turėtojai įgyja galimybę naudotis vienkartinėmis ar daugkartinėmis kortelės partnerių nuolaidomis tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje. Nuolaidų krepšelis nuolat kintantis.


Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar globotinių iki 18 metų amžiaus. Ä® gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie nedirba, neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.


Neįgalųjį slauganti ar prižiÅ«rinti šeima – tai tokia šeima, kurioje vienas iš tėvų yra paskirtas neveiksnaus asmens globėju, prižiÅ«rimas ar slaugomas neįgalus nepilnametis ar 55 proc. ir mažesnį darbingumą turintis suaugęs asmuo, gyvenantis kartu su tėvais.


Šeimos kortelė išduodama, pateikus prašymą:

1. Per SPIS sistemą, adresu www.spis.lt paskyroje „Naujas prašymas“ pasirinkus operaciją „Šeimos kortelė“. Užpildžius prašymą, pareiškėjo nurodytu el. paštu išsiunčiamas pranešimas „JÅ«sų teisė gauti kortelę patvirtinta, kortelė bus pagaminta ir atsiųsta nurodytu adresu ne vėliau kaip per 30 darbo dienų“.


2. Atvykus adresu: A. Vivulskio g. 5, LT-03162 Vilnius, galima užpildyti ir pateikti prašymą Socialinių paslaugų priežiÅ«ros departamentui. (su savimi turėti žemiau išvardytus dokumentus)


3. Siunčiant pasirašytą prašymą ir patvirtintas dokumentų kopijas paštu adresu: Socialinių paslaugų priežiÅ«ros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vivulskio g. 5, LT-03162 Vilnius

 

Siunčiant paštu prie prašymo Šeimos kortelei gauti bÅ«tina pridėti šių dokumentų patvirtintas kopijas:


Jeigu šeima yra gausi ar šeimoje yra nepilnametis vaikas su negalia:
1. Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. Teismo sprendimo dėl vaiko (-ų) gyvenamosios vietos nustatymo, kai tėvai išsituokę, kopiją;
3. Teismo sprendimo dėl vaiko įvaikinimo ir nuolatinės globos arba įsakymo dėl laikinosios globos, kopiją.
 

Kai šeimoje slaugomas vaikas su negalia yra sulaukęs pilnametystės:
1. Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentą;
2. Teismo nutarties (-ių) dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje bei globėjo (rūpintojo) paskyrimo, kopiją.


Kopijos turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (seniūno, socialinio darbuotojo, savivaldybės darbuotojo, notaro)

 

SVARBI INFORMACIJA: Prašyme turi bÅ«ti išvardyti visi šeimos nariai, įskaitant ir patį pareiškėją, norintys naudotis kortelės nauda ir turintys teisę tai daryti, nes prašyme pateiktų asmenų sąrašas yra spausdinamas ant pačios kortelės.


Kortelė bus pagaminta ir atsiųsta nurodytu adresu ne vėliau kaip per 30 darbo dienų.


Papildoma informacija dėl šeimos kortelės čia.


Detalesnę informaciją galite rasti interneto svetainėje adresu: www.seimos-kortele.lt
 


Svetlana Veikšrienė 2019-12-04 15:15:45