2020 m. birželio 3 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Informacinis pranešimas dėl detaliojo plano ,,Žemės sklypo prie buvusios pirties pastato padalinimo į du ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo detalusis planas“ keitimo rengimo

Informuojame, kad parengtas detaliojo plano ,,Žemės sklypo prie buvusios pirties pastato padalinimo į du ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo detalusis planas“ keitimas.
 
Planavimo organizatorius – Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Sėlių a. 22 LT-32110 Zarasai, (8 385) 37 155, el. paštas direktorius@zarasai.lt Detaliojo plano rengėjas - UAB „Želdima“, projekto vadovė Aurelija Čergelienė, tel. +370 676 42727, el.p. aurcerg@gmail.com  
 
Rengimo pagrindas – Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. I(6.6E)-184 ,,Dėl detaliojo plano ,,Žemės sklypo prie buvusios pirties pastato padalinimo į du ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo detalusis planas“ keitimo rengimo pavedimo Teritorijų planavimo skyriui“; Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. I(6.6E)-220 ,,Dėl detaliojo plano ,,Žemės sklypo prie buvusios pirties pastato padalinimo į du ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo detalusis planas“ keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“; Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. I(6.6E)-235 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. I(6.6)-184 ,,Dėl detaliojo plano ,,Žemės sklypo prie buvusios pirties pastato padalinimo į du ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo detalusis planas“ keitimo rengimo pavedimo Teritorijų planavimo skyriui“ keitimo“.
 
Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 4380/0008:190, Zarasų m. k.v., adresas – Bajorų g. 9A, Zarasai; kadastro Nr. 4380/0008:148, Zarasų m. k. v., adresas – Bajorų g. 9, Zarasai; kadastro Nr. 4380/0008:18, Zarasų m. k. v., adresas – E. Pliaterytės g. 16, Zarasai. Planuojamos teritorijos plotas – 0,4271 ha.
 
Planavimo tikslai - Sujungti du kitos paskirties žemės sklypus: (kadastro Nr. 4380/0008:148), Bajorų g. 9, Zarasų m., žemės sklypo naudojimo būdas - rekreacinės teritorijos ir (kadastro Nr. 4380/0008:18), E. Pliaterytės g. 16, Zarasų m., žemės sklypo naudojimo būdas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos – nustatant sujungto žemės sklypo naudojimo būdą - komercinės paskirties objektų teritorijos; nustatyti žemės sklypams (kadastro Nr. 4380/0008:148, 4380/0008:190, 4380/0008:18), esantiems Bajorų g. 9, 9A, E. Pliaterytės g. 16, Zarasų m., privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Zarasų miesto bendrojo plano, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 1-151, sprendinius.
 
Planavimo uždaviniai - Pagal ,,Žemės sklypo prie buvusios pirties pastato padalinimo į du ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo detalusis planas”, detalųjį planą, patvirtintą Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. I-165 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“, nustatytas užstatymo plotas ir statybos linija neatitinka Zarasų miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-151 „Dėl Zarasų miesto teritorijos bendrojo plano“ leistinų sprendinių, todėl numatoma keisti šios teritorijos naudojimo reglamentą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 (kai koreguojama statybos zona, statybos riba, statybos linija), 318.3.4 (kai koreguojamas automobilio stovėjimo vietų išdėstymas) ir 318.4.4 (kai detaliajame plane panaikinami sprendinių prieštaravimai įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams) punktus. Tyrimai ir galimybių studijos neatliekamos. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas. Detaliojo plano keitimo viešinimo procedūros atliekamos bendra tvarka.
 
Su parengtais ir viešinamais detaliojo plano keitimo sprendiniais susipažinti galima Zarasų rajono savivaldybės (Sėlių a. 22, Zarasai) skelbimų lentoje (II aukštas), Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos (Savanorių g. 2, Zarasai) skelbimų lentoje - nuo 2018-09-28 iki 2018-10-11 (įskaitytinai), interneto svetainėje www.zarasai.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) numeris K-VT-43-18-251. Detaliojo plano viešas svarstymas vyks2018-10-12 11.00 val. Zarasų rajono savivaldybės administracijos mažojoje salėje (Sėlių a. 22, Zarasai). Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais ( Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Zarasų rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriui, Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai, tel.(8 385) 51 572, el. p. evaldas.ulianskas@zarasai.lt ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.
         
Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos. 

2018-09-24 08:32:49