2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Informacinis pranešimas

Informuojame apie parengtą Žemės sklypo (kad. Nr. 4340/0001:258), esančio Padustėlio k., Dusetų sen., Zarasų r., paskirties pakeitimo iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, numatant naudojimo būdą-inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdį-susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų (vėjo jėgainių) statybos, detaliojo plano keitimą  (toliau – Detalusis planas)
 
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. I(6.6 E)-218 ,,
Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4340/0001:258), esančio Padustėlio k., Dusetų sen., Zarasų r., paskirties pakeitimo iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, numatant naudojimo būdą-inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdį-susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų (vėjo jėgainių)statybos, detaliojo plano keitimo ir tikslų nustatymo“
 
Planavimo iniciatorius – UAB "Vejerga", Užnerio g. 32 Kaunas. Informaciją teikia architektė Eglė Garnytė, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, 8 650 74429, el. paštas: egle.garnyte@geometra.lt.
Detaliojo plano organizatorius – Zarasų rajono savivaldybės administracija., Zarasų rajono savivaldybės administracija, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt.
 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „GEOMETRA“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, Tel.: +370 657 71999, el.p. info@geometra.lt, PV Gintarė Karpavičienė, arch. Eglė Garnytė, tel. 8-650-74429, el. p.: egle.garnyte@geometra.lt, www.geometra.lt.
 
Planavimo tikslai: nustatyti pagrindinius teritorijos užstatymo reglamentus.
 
Planavimo uždaviniai:
 
1. Galiojančiame detaliajame plane (TPD reg. Nr. T00053170), nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, keisti suplanuotos teritorijos - žemės sklypo (kad. Nr. 4340/0001:258), esančio Padustėlio k., Dusetų sen., Zarasų r., naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus teritorijos naudojimo reglamentus (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintas Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisykles), neprieštaraujančius planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems detaliajam planui (TPD reg. Nr. T00053170).
 
2. Derinti Zarasų rajono savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje gyvenančių ir veikiančių fizinių ir juridinių asmenų interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.
 
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas bendrąja tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas. 
 
Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija:tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Zarasų rajono savivaldybėje.
 
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
              
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-43-20-223)
 
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima buvo susipažinti nuo 2020-10-02 iki 2020-10-16 galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-43-20-223) ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos patalpose (K. Būgos g. 31A, Dusetos) ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos patalpose (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai)
 
Sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2020-10-02 iki 2020-10-16 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-43-20-223) ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos patalpose (K. Būgos g. 31A, Dusetos) ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos patalpose (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai)
 
Viešasis svarstymas vyks 2020-10-16 11.00 val. Zarasų rajono savivaldybės administracijos patalpose (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai).
 
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Detaliojo plano organizatoriui, aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-43-20-223) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Priedai

Teritorijų planavimo skyrius 2020-09-17 08:02:25
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?