2020 m. liepos 11 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Informacinis pranešimas

Informuojame, kad pradedamas rengti Žemės sklypo kadastro Nr. 4357/0004:212, Zarasų r., Suvieko sen., Cibulinės k. detalusis planas.

Rengimo pagrindas – Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. I(6.6 E)-193 ,,Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 4357/0004:212, Zarasų r., Suvieko sen., Cibulinės k. detaliojo plano rengimo pavedimo teritorijų planavimo skyriui”.

Planavimo organizatorius –  Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Sėlių a. 22, 32110, Zarasai,   tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt.
 
Planavimo iniciatorius – Algirdas Žulys, a.zulys@gmail.com, tel. +370 (612) 36 250.

Koreguojama teritorija – Žemės sklypas kadastro Nr. 4357/0004:212, Zarasų r., Suvieko sen., Cibulinės k.
 
Koreguojamos teritorijos plotas – 2.2981 ha.

Planavimo tikslas -  pakeisti žemės sklypo, kadastro Nr. 4357/0004:212, pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos), nustatyti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Zarasų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.
 
Planavimo uždaviniai – nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Papildomi reglamentai: statinių statybos zona, riba ir linija, numatomų inžinerinių tinklų ir įrenginių išdėstymas, vandens telkinio apsaugos juosta, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas. Numatyti kempingo, poilsio pastatų, valtinės, baidarių elingo ir jų aptarnavimo infrastruktūros zonas. Taip pat numatyti 50 m x50 m dydžio lieptą vandens pramogų aptarnavimui.

Detaliojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais ( Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Zarasų rajono savivaldybės administracijos teritorijų planavimo skyriui, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 51 572, el. p. evaldas.ulianskas@zarasai.lt ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas. 
 
Pastaba: Apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, susipažinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Teritorijų planavimo skyrius 2018-05-03 16:46:10