2020 m. liepos 11 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Informacinis pranešimas

Informuojame, kad pradedamas rengti  ,,Žemės sklypo prie buvusios pirties pastato padalinimo į du ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo detalusis planas“, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. I-165 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“, keitimas

Rengimo pagrindas – Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. I(6.6 E)-1701 ,, Dėl detaliojo plano ,,Žemės sklypo prie buvusios pirties pastato padalinimo į du ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo detalusis planas“ keitimo rengimo pavedimo teritorijų planavimo skyriui”.

Planavimo organizatorius –  Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Sėlių a. 22, 32110, Zarasai,   tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt.
 
Planavimo iniciatorius – Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Sėlių a. 22, 32110, Zarasai,   tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt.

Planuojama teritorija –  3 žemės sklypai (Bajorų g. 9, 9A ir  E. Pliaterytės g. 16 Zarasų miestas,  (kadastrinis Nr. 4380/0008:148,4380/0008:190 ir 4380/0008:18).
 
Planuojamos teritorijos plotas – 0,4271 ha
Planavimo tikslas:  keisti kitos paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 4380/0008:148, Bajorų g. 9, Zarasų m., žemės sklypo naudojimo būdą iš rekreacinės teritorijos į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; sujungti du kitos paskirties žemės sklypus: kadastro Nr. 4380/0008:190, Bajorų g. 9A, Zarasų m., žemės sklypo naudojimo būdas - rekreacinės teritorijos ir kadastro Nr. 4380/0008:18, E. Pliaterytės g. 16, Zarasų m., žemės sklypo naudojimo būdas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos – nustatant sujungto žemės sklypo paskirtį – kitą, naudojimo būdą - komercinės paskirties objektų teritorijos; nustatyti žemės sklypų privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Zarasų miesto bendrojo plano, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 1-151, sprendinius.
 
Planavimo uždaviniai: pagal ,,Žemės sklypo prie buvusios pirties pastato padalinimo į du ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo detalusis planas”, detalųjį planą, patvirtintą Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. I-165 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ nustatytas užstatymo plotas ir statybos linija neatitinka Zarasų miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-151 „Dėl Zarasų miesto teritorijos bendrojo plano“ leistinų sprendinių, todėl numatoma keisti šios teritorijos naudojimo reglamentą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 (kai koreguojama statybos zona, statybos riba, statybos linija), 318.3.4 (kai koreguojamas automobilio stovėjimo vietų išdėstymas) ir 318.4.4 (kai detaliajame plane panaikinami sprendinių prieštaravimai įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams) punktus.

Detaliojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais ( Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Zarasų rajono savivaldybės administracijos teritorijų planavimo skyriui, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 51 572, el. p. evaldas.ulianskas@zarasai.lt ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas. 
 
Pastaba: Apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, susipažinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Evaldas Ulianskas

Teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas - 
savivaldybės vyriausiasis architektas

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
Tel. (8 385) 51 572

Teritorijų planavimo skyrius 2018-05-09 15:23:52