2022 m. gegužės 23 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Informuojame apie pakartotiną visuomenės supažindinimą su Dusetų miesto bendrojo plano sprendiniais

Planavimo organizatorius: Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Sėlių g. 22, LT-32110 Zarasai, tel. (8 385) 37 173, faks. (8 385) 37 172, el. p. info@zarasai.lt.

 

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „KELPROJEKTAS“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, el. p.: info@kelprojektas.lt. Projekto vadovė – Gintarė Karpavičienė, tel.: +37064909425, el. p.: gintare.karpaviciene@kelprojektas.lt.

 

Planavimo pagrindas: Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T-93 – „Dėl Dusetų miesto teritorijos bendrojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“ ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. I(6.6E)-236 „Dėl Dusetų miesto teritorijos bendrojo plano rengimo“.


Bendro plano tikslai:
1. suformuoti planuojamos teritorijos vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, teritorijų funkcines zonas, nurodančias teritorijos integruotumą ir jos ypatumus;
2. nustatyti planuojamos teritorijos ekonominės ir socialinės raidos bei investicijų strategiją;
3. numatyti visuomeninės, smulkaus ir vidutinio verslo, aptarnavimo, paslaugų, pramonės ir kitos veiklos, būsto, turizmo ir sporto infrastruktūros galimą plėtojimąsi planuojamoje teritorijoje;
4. numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultÅ«ros paveldo objektų išsaugojimą;
5. tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktÅ«rą bei formuoti architektÅ«rinę erdvinę kompoziciją;
6. nurodyti urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų plėtros kryptis;
7. pateikti pasiūlymus dėl žemės paskirties pakeitimo, rezervuoti teritorijas komunikacinių koridorių ir kitų visuomenės poreikiams reikalingų objektų statybai;
8. numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendro naudojimo bei apsauginių želdynų sistemą;
9. plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, nustatyti teritorijos naudojimo tipus, užstatymo intensyvumo ir užstatymo tankio rodiklius.

 

Bendrojo plano uždaviniai:
1. Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
2. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;
3. Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės Å«kio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktÅ«ros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultÅ«ros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
4. Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
5. Suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo šioje teritorijoje sąlygų.

 

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės

 

Pakartotinai susipažinti su parengto Dusetų miesto bendrojo plano sprendiniais galima:


Skelbimas apie parengtą bendrąjį planą: Informacija, apie parengtą bendrąjį planą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-43-18-383); Planavimo organizatoriaus Zarasų rajono savivaldybės administracijos buveinės skelbimų lentoje (adresu: Sėlių g. 22, LT-32110 Zarasai) ir interneto svetainėje www.zarasai.lt; Zarasų rajono savivaldybės Dusetų seniūnijos skelbimų lentoje (adresu: K. Būgos g. 31A, Dusetos, LT-32304 Zarasų r.)

Pakartotino susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su parengto Dusetų miesto bendrojo plano sprendiniais galima nuo 2022-04-28 d. iki 2022-05-12 d. teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TDP Nr. TPD Nr. K-VT-43-18-383); Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriuje (adresu: Sėlių g. 22, LT-32110 Zarasai), rengėjo UAB „Kelprojektas“ buveinėje, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, informacija telefonu: +37064909425, el. paštas: info@kelprojektas.lt


Pakartotina sprendinių vieša ekspozicija vyks: 2022-04-29 d. iki 2022-05-12 d. Zarasų rajono savivaldybės skelbimų lentoje (II aukšte), adresu Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai.


Pakartotinas viešas susirinkimas dėl Dusetų miesto bendrojo plano sprendinių įvyks 2022-05-12 d. 11.00 val. Dusetų kultÅ«ros centre – dailės galerijoje (I aukšte – salėje), adresu Vytauto g. 54, LT-32309 Dusetų m., Dusetų sen., Zarasų r.


PasiÅ«lymų teikimo tvarka: pasiÅ«lymai dėl Dusetų miesto bendrojo plano sprendinių teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukšÄiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiÅ«ros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos – t. y. 2022-05-12 d. 13.00 val., viešo svarstymo metu pasiÅ«lymai teikiami ir žodžiu.


Pasibaigus susipažinimo su parengtu dokumentu skirtam laikui, pateikti pasiÅ«lymai nebus priimami. Teikiant pasiÅ«lymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiÅ«lymas ir juos patvirtinantys įrodymai. PasiÅ«lymus teikusiems asmenims planavimo organizatorius per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos atsakys raštu, nurodant, ar atsižvelgta į pasiÅ«lymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

 


Zarasų rajono savivaldybė 2022-05-11 08:31:31
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Tvarkau Zarasus
image
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?