2021 m. sausio 18 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Informuojame apie pradedamą rengti Zarasų miesto gatvių raudonųjų linijų specialųjį planą

Rengimo pagrindas: 2018 m. balandžio 27 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-92 „Dėl Zarasų miesto gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano rengimo“.
 
Planavimo organizatorius: Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
 
Plano rengėjas: UAB „Atamis”, ŽirmÅ«nų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, el. p. z.grabauskas@atamis.lt
 
Planuojama teritorija: Zarasų miestas.
 
Teritorijų planavimo rÅ«šis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.
 
Planavimo tikslai:
 
  • Rezervuoti teritorijas ir suformuoti žemės juostas susisiekimo komunikacijų ir jų infrastruktÅ«ros plėtrai, nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypui naudoti.
 
Planavimo uždaviniai:
 
  • Plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktÅ«rą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;
  • Numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktÅ«ros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodytispecialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
  • Numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti;
  • Numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus;
  • Kitus teisės aktais pagrįstus uždavinius.
 
Plano darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr.S-VT-43-18-341;
 
Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
 
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2018 m. IV ketv., planavimo pabaiga – 2020 m. III ketv.
 
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
 
Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.
 
Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): rengiama.
 
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros, tyrimai ir galimybių studijos, sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: neatliekamas.
 
PasiÅ«lymų teikimo tvarka: pasiÅ«lymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiÅ«ros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Apie parengto dokumento viešo supažindinimo tvarką bus informuojama papildomai.

Teritorijų planavimo skyrius 2018-12-10 15:03:10