2020 m. liepos 13 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Informuojame apie pradedamą rengti Zarasų miesto susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą

Rengimo pagrindas: 2018 m. balandžio 27 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-92 „Dėl Zarasų miesto gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano rengimo“, 2019 m. gegužės 24 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-76 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl Zarasų miesto gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano rengimo“ keitimo“, 2019 m. birželio 26 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. I(6.6 E)-341 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos 2018 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. I(6.6 E)-327 „Dėl Zarasų miesto gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo.“


Planavimo organizatorius: Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt


Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, el. p. z.grabauskas@atamis.lt


Planuojama teritorija: Zarasų miestas.


Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.

 

Planavimo tikslai:
• Rezervuoti teritorijas ir suformuoti žemės juostas susisiekimo komunikacijų ir jų infrastruktūros plėtrai, nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypui naudoti.

 

Planavimo uždaviniai:
• Plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;
• Numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
• Numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti;
• Numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus;
• Kitus teisės aktais pagrįstus uždavinius.

 

Plano darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr.S-VT-43-18-341.


Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.


Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2018 m. IV ketv., planavimo pabaiga – 2020 m. III ketv.


Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.


Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.


Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): rengiama.


Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros, tyrimai ir galimybių studijos, sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: neatliekamas.

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Apie parengto dokumento viešo supažindinimo tvarką bus informuojama papildomai.
 

 

Evaldas Ulianskas,

Teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas -
savivaldybės vyriausiasis architektas


Svetlana Veikšrienė 2019-11-28 10:09:58