2021 m. balandžio 21 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Kaip elgtis per potvynį

PAVASARINIS POTVYNIS
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dabartiniais turimais duomenimis šių metų pavasario potvyniui scenarijus tikėtina bus panašus į 2010 m. kilusį pavasarinį potvynį. Interaktyvius potvynių grėsmės žemėlapius galima rasti ir peržiÅ«rėti internetiniame puslapyje:
https://potvyniai.aplinka.lt/map?fbclid=IwAR2MgTwR-prYGEDtobJYkb6SnllWGUqVJ-z-D7oB7Dg6si1lbURxD56XCUY


Potvynio poveikis ir padaryta žala priklauso nuo vandens tėkmės greičio, vandens lygio, potvynio trukmės, žemės paviršiaus, esamo grunto, esamos teritorijos infrastruktÅ«ros (pastatų, tiltų, kelių). Potvynio metu gali bÅ«ti rimtai sužeisti ar net žūti žmonės (patekę į potvynio spąstus bandydami eiti, važiuoti ar plaukti per potvynio vandenį), gali bÅ«ti suardyti transporto keliai, sutrikdytas vandens, elektros, dujų ir kitų paslaugų tiekimas, užterštos vandens tiekimo sistemos ir individualÅ«s vandens šuliniai. Net ir nedidelis potvynio vandens lygis (pastatai apsemti 15–20 centimetrų) gali padaryti daugiatÅ«kstantinius nuostolius namų Å«kiui.


Panevėžio Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus specialistai įspėja, kad norėdami tinkamai pasirengti potvyniui, apsaugoti save ir savo turtą, gyventojai, Å«kio subjektų, įstaigų vadovai, turėtų iš anksto tam pasiruošti.


PRIEŠ PRASIDEDANT POTVYNIUI
Geriausia žmonių apsaugos priemonė – jų evakavimas iš pavojingos vietovės. Patariame nėšÄioms moterims, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms, vaikams iš potvynio zonos išvykti į saugesnes vietas.


Jeigu nusprendėte likti potvynio zonoje, pradėkite rengtis galimam potvyniui:
o Įsigykite patikimą plaukiojimo priemonę (plaustą, valtį).
o ApsirÅ«pinkite reikiama neperšlampama apranga (žvejų batais, gumine avalyne ir kt.).
o Parūpinkite ne mažiau kaip 10 -čiai parų:
o Ilgai negendančių maisto produktų,
o Medikamentų,
o Geriamojo vandens
o Degtukų, žvakių, žibalinių lempų, žibalo, žibintų, malkų,
o Mobiliojo ryšio telefoną ir atsarginius maitinimo elementus.
o Paruoškite gyvuliams, baldams paaukštinimus.
o Gerai izoliuokite visus elektros laidus, kad neįvyktų trumpasis jungimas.
o Iš rÅ«sių išneškite daržoves, maisto atsargas, vertingus daiktus.
o Lengvesnius daiktus, kuriuos gali sugadinti vanduo, nuneškite į viršutinius aukštus, pastoges.
o Užsandarinkite šulinius, kad į juos nepatektų užterštas paviršinis vanduo. Viršutinį šulinio rentinį patartina apiplÅ«kti moliu, o aplink šulinį suformuoti nuolydį, kurį reikėtų išgrįsti akmenimis arba išbetonuoti.
o Apsaugokite sodybą nuo ledo lyčių, įkalkite apsauginius stulpus.
o Pažymėkite vėliavėlėmis ar kitais ženklais, kaip privažiuoti nuo pagrindinio kelio iki sodybos.
o Išvežkite iš užliejamų vietų trąšÅ³ ir pesticidų atsargas.
o Patikrinkite, kad garažuose, Å«kiniuose pastatuose, sandėliukuose neliktų atvirų teršalų (chemikalų, tepalų ir kt.), kurie gali užteršti aplinką.
o Užsandarinkite naftos produktų saugyklas.
o Patepkite storu tepalo sluoksniu paliekamų įrenginių (mechanizmų) metalines detales, sutvirtinkite atskiras konstrukcijas.
o Apdrauskite savo ir šeimos narių gyvybę bei turtą.
o Jei nutarėte išvykti į saugesnę vietovę, prieš palikdami namus užsukite vandens, dujų sklendes, išjunkite elektrą, pasiimkite dokumentus, vertybes, bÅ«tiniausius daiktus, maisto atsargų, medikamentų, užrakinkite duris, uždarykite (užkalkite) langus. Kad bÅ«tų žinoma, kiek žmonių liko užtvindytoje teritorijoje, užsiregistruokite seniÅ«nijoje.
 

KILUS POTVYNIUI
Rekomenduojame evakuotis iš potvynio zonos.


Gyventojams, kurie nusprendė nesikelti iš savo gyvenamosios vietos, patariame:
• Palaikykite ryšÄ¯ su kaimynais ir bÅ«kite pasiruošÄ™ vieni kitiems padėti.
• Jei apie namus jau kyla vanduo, lipkite į viršutinius aukštus, jeigu namas vienaukštis – įsitaisykite pastogėje esančiose patalpose.
• Mokėkite pagalbos ženklus:
o Iškeltas audeklo gabalas (naktį – žibinto šviesa) – reikalinga pagalba.
o Mosavimas audeklo gabalu (naktį – mirksinti žibinto šviesa) - reikalinga skubi pagalba.
• Brisdami užlietomis vietovėmis, kad neįsmuktumėte į vandens išplautą duobę, kelią tikrinkite kartimi.
• Jei tektų eiti keliese per užtvindytą vietovę, patartina susirišti virve.
• Jei įkristumėte į vandenį, nusimeskite sunkius drabužius ir apavą, bandykite įsikibti į netoliese plaukiojančius ar virš vandens kyšančius daiktus, kuo tvirčiau laikykitės ir laukite pagalbos.
• Padėkite laukiniams žvėreliams (stirnoms, lapėms, kiškiams), patekusiems per potvynį į bėdą. Iš pavienių sausumos salelių perkelkite juos į laukus.
 

PASIBAIGUS POTVYNIUI
• Griežtai draudžiama liesti nutrÅ«kusius laidus, patiems atlikti elektros tinklų ir elektros įrenginių remonto darbus, įjungti agregatus, stakles ir kitus įrengimus.

 

 

PATARIAME
• Praneškite atitinkamoms tarnyboms apie gedimus elektros tinkluose, vandentiekio ir dujų sistemose ir laukite jų pagalbos.
• Nevalgykite vandenyje mirkusių maisto produktų.
• Kad išvengtumėte per vandenį plintančių infekcinių ligų (dizenterijos, choleros, vidurių šiltinės, poliomielito ir kt.):
o išvalykite šulinius: ištraukite šiukšles, pagalius, išsemkite nešvarų vandenį ir išdezinfekuokite šulinį chlorkalkių tirpalu (1 m3 vandens – 400–600 g chlorkalkių miltelių). Po paros atsiradusį vandenį išsemkite.
o dėl geriamojo vandens kokybės kreipkitės į Visuomenės sveikatos centrą arba į apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos laboratoriją.
• Praneškite seniÅ«nijai apie potvynio metu patirtus nuostolius.
 

Daugiau patarimų kaip pasiruošti potvyniui ir kitoms ekstremalioms situacijoms galima rasti internetiniame puslapyje https://www.lt72.lt/
 


Svetlana Veikšrienė 2021-02-24 08:47:17