2020 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Kiekvienam gimusiam vaikui – vienkartinė piniginė išmoka

Siekiant paremti vaikus auginančias šeimas, skatinant gimstamumą rajone  nuo 2020 m. sausio 1 d. gimusio vaiko tėvams (vienam iš tėvų), iš kurių bent vienas iš tėvų su vaiku ne mažiau kaip 3 mėnesiai Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir faktiškai gyvena Zarasų rajono savivaldybėje yra skiriama papildoma 100 eurų vienkartinė išmoka gimus vaikui iš rajono savivaldybės biudžeto.  
 
 Tėvai (vienas iš tėvų) pageidaujantys gauti vienkartinę išmoką, raštu kreipiasi į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar į seniūniją, pateikdami Prašymą išmokai gauti  ir visus reikalingus dokumentus:
 
 - asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, leidimą gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 
 - vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
 
 Vienkartinė išmoka skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos.
 Prašymai gali būti pateikti asmeniškai, paštu arba per atstovą. Jeigu Prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu paštu (prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu), prie Prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, o jei prašymą pateikia atstovas, turi pateiktas ir atstovavimą patvirtinantis dokumentai. Prašymo forma pridedama.
 
 Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėją Aliną Sklinsmontienę, tel. (8 385) 54332, el.p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt.
 

Zarasų rajono savivaldybė 2020-03-16 11:05:58