2020 m. gegužės 25 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Kokybės krepšelis – trims rajono bendrojo ugdymo mokykloms

Zarasų rajono savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-236 pritarė Zarasų rajono savivaldybės dalyvavimui projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“. Pasirašius Nacionalinės švietimo agentūros ir savivaldybės partnerystės sutartį bei savivaldybės sutartis su projekte dalyvaujančiomis mokyklomis – Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos ir Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijomis bei Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija – projektas startuoja.


Projektas bus vykdomas dvejus, t. y. 2020-2021 ir 2021-2022, mokslo metus. Projekto tikslas – specialių tikslinių lėšų skyrimas mokykloms mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti. Projekte dalyvaujančių bendrojo ugdymo mokyklų vienam besimokančiam 5-8 klasių mokiniui vieneriems mokslo metams bus skiriama 254 Eur. Nuo bendros visoms trims mokykloms skiriamos sumos Zarasų rajono savivaldybė iš savo biudžeto turės skirti 15 proc. lėšų. Kokybės krepšelio lėšos daugiausia bus skiriamos 5–8 klasių mokinių pasiekimams gerinti: konsultacijoms ir kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai gerinti, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, taip pat mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir pan.


Šiuo metu Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos ir Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijų bei Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos laukia labai didelis ir atsakingas darbas – mokyklos veiklos tobulinimo plano parengimas. Šioms mokykloms yra paskirtas mokyklos veiklos tobulinimo konsultantas, kuris konsultuos, teiks rekomendacijas dėl plano parengimo.

 

Švietimo ir kultūros skyriaus informacija


Svetlana Veikšrienė 2020-04-24 07:54:16