2020 m. gruodžio 2 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimas prieš sandorio sudarymą dėl kultūros paveldo objekto valdymo teisių perdavimo

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultÅ«ros vertybių apsaugos įstatymo 15 straipsniu, kultÅ«ros paveldo objekto pardavėjui ar kitaip valdymo teises perduodančiam kultÅ«ros paveldo objekto valdytojui (toliau – perdavėjas) ketinant sudaryti pardavimo sandorį dėl kultÅ«ros paveldo objekto iki objekto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo, privalomas bÅ«klės patikrinimo aktas.


Perdavėjas ar kitaip valdymo teises perduodantis kultÅ«ros paveldo objekto valdytojas apie ketinimą sudaryti sandorį ne vėliau kaip prieš mėnesį informuoja Savivaldybės specialistą, atsakingą už paveldosaugą. Per tą laiką specialistas, atsakingas už paveldosaugą, turi patikrinti, ar tokio objekto ir jo vertingųjų savybių bÅ«klė atitinka nekilnojamosios kultÅ«ros vertybės pase užfiksuotą bÅ«klę. KultÅ«ros paveldo objekto bÅ«klė tikrinama kultÅ«ros ministro nustatyta tvarka.


Paslaugos administratorius, su objekto savininku arba jo įgaliotu asmeniu suderinęs atvykimo laiką, apžiÅ«ri objektą, atlieka fotofiksaciją ir surašo aktą. KultÅ«ros paveldo objekto patikrinimo aktas, jei tokiame objekte nebuvo atliekami tvarkybos darbai, jei nenustatyta jo sužalojimų ir jei nebuvo pažeisti jo naudojimo reikalavimai, galioja 6 mėnesius nuo akto surašymo dienos. KultÅ«ros paveldo objekto perdavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, patikrinus objekto bÅ«klę, pereina naujam valdytojui (įgijėjui) nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo.


Jeigu patikrinimo metu nustatyta bÅ«klė neatitinka nekilnojamosios kultÅ«ros vertybės pase užfiksuotos bÅ«klės, už tai atsako perdavėjas. Prašymas parengti kultÅ«ros paveldo objekto bÅ«klės patikrinimo aktą pateikiamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriui. Prašymą pateikia objekto savininkas arba jo įgaliotas asmuo.


Detalesnė informacija pateikiama Zarasų rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.zarasai.lt  arba paspaudę nuorodą: http://zarasai/informacija-kulturos-paveldas_4833
 


Teritorijų planavimo skyrius 2020-11-19 15:47:00