2020 m. liepos 11 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Kviečiame mokyklas dalyvauti Mokyklų edukacinių erdvių 2020 metų konkurse

Mokyklų edukacinių erdvių 2020 metų konkursą inicijuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Konkursas skirtas 2020 metais geriausiai edukacines erdves kuriančioms ir ugdymo(si) procese naudojančioms mokykloms išrinkti.


Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą ugdymo(si) procesui organizuoti, įtraukiant į veiklas mokyklos bendruomenę.


Konkursas organizuojamas dviem etapais: pirmasis etapas – savivaldybės lygmenyje iki 2020 m. gegužės 15 d. ir antrasis etapas nacionaliniame lygmenyje iki 2020 m. rugpjūčio 14 d.


Konkurse kviečiame dalyvauti visas rajono Savivaldybės teritorijoje veikiančias bendrojo ugdymo, profesinio mokymo bei neformaliojo vaikų švietimo mokyklas ir iki 2020 m. kovo 20 d. įsivertinti savo edukacines erdves ir užpildytas įsivertinimo formas (A kategorijos mokyklų įsivertinimo formą pildo konkursą bent kartą laimėjusios mokyklos, B kategorijos mokyklų įsivertinimo formą pildo mokyklos nelaimėjusios ar nedalyvavusios konkurse) pateikti Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui.


Kaip pasirengti B kategorijos mokykloms?


Pirmą kartą dalyvaujančios ar dalyvavusios, bet nei karto konkurso nelaimėjusios mokyklos turi įsivertinti savo edukacines erdves pateiktoje kriterijų lentelėje. Svarbu žinoti, kad ne visi kriterijai yra privalomi (ne visos mokyklos savo aplinkose turi visus edukacinių erdvių komponentus). Todėl svarbu įsivertinti objektyviai. Planuojant pavasario-vasaros sezono veiklas galima nusimatyti edukacinių erdvių pokyčius, patobulinimus, kurie pažymimi kriterijų lentelėje.


Kaip pasirengti A kategorijos mokykloms?


Atkreipkite dėmesį į kriterijų lentelės pokyčius. Kai kurie pusjuodžiu šriftu pažymėti kriterijai yra privalomi A kategorijos mokykloms ir turi būti būdingi mokyklos edukacinei erdvei. Tai reiškia, kad šių kriterijų negalima žymėti „neatitinka“.


Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių mokyklų edukacinių erdvių vertinimo komisija iki 2020 m. gegužės 8 d. įvertins mokyklų edukacines erdves vietoje ir išrinks geriausiai kuriamas ir ugdymo(si) procese naudojamas edukacines erdves. Nugalėtojų sąrašai iki gegužės 15 d. bus pateikti nacionalinei mokyklų edukacinių erdvių vertinimo komisijai.

 

Konkurso nuostatai

 

Švietimo ir kultūros skyriaus informacija


 


Svetlana Veikšrienė 2020-01-28 14:27:10