2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Kviečiame NVO ir religines bendruomenes teikti paraiškas Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Šių metų birželio 10 d. skelbiamas paraiškų priėmimas Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (toliau - NVO) ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui. Galimi pareiškėjai yra Zarasų rajono savivaldybėje NVO ir religinės bendruomenės.

 

Kiekviena paraišką teikianti NVO ar religinė bendruomenė privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 10 procentų piniginiu įnašu nuo bendros projekto sumos (išskyrus paraiškas pateiktas pagal 14.4 punkte nurodytą prioritetą).


Finansavimo prioritetai:


1) Bendruomeniškumo ir partnerystės skatinimas. Paramos suma negali viršyti 2000,00 Eur vienam projektui.


2) Verslumo ir turizmo skatinimas. Paramos suma negali viršyti 3000,00 Eur vienam projektui.


3) Tradicinių religinių bendruomenių veikla. Paramos suma negali viršyti 3000,00 Eur vienam projektui.


4) NVO ir tradicinių religinių bendruomenių laimėtų projektų dalinis finansavimas (10% dalinis prisidėjimas nėra būtinas). Paramos suma negali viršyti 4000,00 Eur vienam projektui.


Finansuojamos veiklos sritys yra išvardintos Konkurso tvarkos aprašo 14 punkte.


Pareiškėjas (viena organizacija) gali pateikti vieną paraišką, išskyrus, kai antra paraiška teikiama pagal 14.4 prioritetą – „NVO ir tradicinių religinių bendruomenių laimėtų projektų dalinis finansavimas“. NVO ir religinių bendruomenių paraiškos priimamos 30 kalendorinių dienų nuo skelbimo apie paraiškų priėmimą pateikimo interneto svetainėje www.zarasai.lt (įskaitant paskelbimo dieną).

 

Paraiškas NVO ir religinės bendruomenės teikia el. paštu paraiska@zarasai.lt. Siunčiama elektroninė paraiška doc formatu ir skenuota paraiška su pridedamais dokumentais kaip vienas dokumentas pdf formatu nurodant organizaciją ir konkurso pavadinimą. Visi dokumentai siunčiami viename laiške. Paraiškos duomenys doc ir pdf formate turi sutapti, aptikus netikslumus, paraiška atmetama.

 

NVO ir religinės bendruomenės konkursui teikia:
1.1. užpildytą projekto paraišką (Aprašo 1 priedas);


1.2. detalią rajono Savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo pagal išlaidų ekonominę paskirtį sąmatą (toliau – Detali sąmata) (Aprašo 2 priedas);


1.3. užpildytą Organizacijos deklaraciją (Aprašo 3 priedas);


1.4. bendradarbiavimo susitarimo ar kitų bendradarbiavimą pagrindžiančių dokumentų (jei projektas vykdomas su partneriais) kopijas;


1.5. dokumentus, įrodančius privalomą dalinį 10 proc. prisidėjimą iš kitų šaltinių (nuosavos, rėmėjų, partnerių ar kt. lėšos), kaip numatyta šio Aprašo 15.2 punkte;


1.6. kitus dokumentus, kuriuos NVO ar religinė bendruomenė mano esant tikslinga pateikti (rekomendacijas, viešųjų pirkimų dokumentų kopijas, partnerių sutikimus ir pan.);


1.7. Jeigu NVO ar religinė bendruomenė teikia paraišką šiai priemonei pirmą kartą, tuomet privalo pateikti išrašą iš VĮ Registrų centras.

 

Paraiškų priėmimą ir konkurso eigą kuruoja jaunimo reikalų koordinatorė Aksana Vorobjova. Kilus klausimams, prašome kreiptis mobiliu 8 624 42 183 arba atvykti konsultacijai į Zarasų rajono savivaldybės administracijos 108A kabinetą iš anksto apie tai susitarus.

 

Jaunimo reikalų koordinatorė

Aksana Vorobjova

 


Svetlana Veikšrienė 2019-06-10 15:38:05