2020 m. balandžio 7 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Kviečiame registruotis į 2019 metų neformaliojo vaikų švietimo programas

Kviečiame pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose besimokančius mokinius registruotis į neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus, kurie bus vykdomi 2019 metais. Didžioji dalis programų sėkmingai veikia jau nuo 2015 metų. Šiuo metu vyksta priėmimas į programas, mokiniai gali rinktis jiems labiausiai patinkančią.
 
Rajone akredituotos 25 neformaliojo švietimo programos, programų vadovai kviečia vaikus ir jų tėvelius (globėjus) dalyvauti jų vykdomose veiklose. Registruotis – tai yra skambinti telefonu, rašyti elektroninius laiškus, susitikti asmeniškai su programų vadovais, kurių kontaktai nurodyti lentelėje, galite iki 2019 m. sausio 10 d.
 
Registruodamiesi į patikusią Jums programą, turėsite pasirašyti sutartį su tos programos vadovu. Tuo pačiu metu mokinys gali dalyvauti tik vienoje programoje. Programų ir neformaliojo vaikų švietimo teikėjų sąrašas įvardintas lentelėje.
 
Daugiau informacijos apie programas galite rasti adresu: www.aikos.smm.lt/vaikams.
 
 
Eil.
Nr.
Neformaliojo vaikų
švietimo teikėjas
Programos pavadinimas
Programos kodas
 
Vykdytojas
Programos anotacija
 
1.
Aeroklubas „Orlėkis“
RC pilotai
120600263
Evaldas Stanys, 867020859
Vaikai dalyvaujantys „RC piloto“ rengimo programoje mokysis konstruoti bei pilotuoti radijo bangomis valdomus orlaivių modelius. Aviacija yra techninė, kūrybinė ir sportinė veikla, todėl dalyvaudami šioje veikloje vaikai įgaus techninių žinių, konstruodami mokysis būti kūrybingi, o pilotuodami orlaivį mokysis būti atsakingi už savo veiksmus. Programa skirta visų amžiaus grupių moksleiviams.  
2.
Lietuvos šaulių sąjunga
Pilietinio ugdymo programa Zarasų krašto jaunimui
121500289
Asta Tidikienė
Utenos9.sauliai@gmail.com
Lankydamas jaunųjų šaulių būrelį,  moksleivis įgauna arba įtvirtina žinias apie pagrindines valstybines institucijas ir jų svarbą, dalyvauja valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimuose - tuo plėsdamas savo akiratį ir požiūrį į valstybės istoriją ir dabartį, išmoksta tvarkingai nešioti šaulio uniformą, žygiuoti, saugiai elgtis miške, prie vandens, su ginklais, susipažįsta su pagrindiniais reikalavimais ruošiantis žygiui, orientavimosi vietovėje ir asmeninės higienos laikymusi lauko sąlygomis. Taip pat jaunieji šauliai yra mokomi drausmės bei atsakomybės, spręsti įvairias komandines užduotis, ugdomos asmeninės bei lyderio kompetencijos. Jaunimas taip pat dalyvauja pažintiniuose žygiuose, keliauja Lietuvos istorinėmis vietomis, partizanų takais, prižiūri ir tvarko savanorių ir karių kapus, daro gerus darbus „Tėvynės labui“  ir t.t.
3.
Nacionalinis socialinės
integracijos institutas
Vaikų ir jaunimo lyderių ugdymo programa „Pozityvas“
122000449
Sandra Kiliuvienė
s.kiliuviene@gmail.com
NVŠ programoje „ Pozityvas“ gali dalyvauti vaikai nuo 6 iki 18 metų. Vaikai per žaidimus, sportines varžybas, įvairias užduotis gali pažinti save ir kitus, lavinami jų lyderystės gebėjimus.. Taip ugdomas vaikų pozityvus bendravimas ir atsakingumas. Grupės dalyvių amžiaus skirtumas padeda mažinti socialinę atskirtį, mažina patyčių ir diskriminacijos problemą.  Bendradarbiaujame su biblioteka, rengiami susitikimai su policijos, medicinos ir kitų institucijų atstovais.
4.
Zarasų sporto
 klubas „Nemunas“
Mini baletas
120300415
Inga Mikutavičienė, i.mikutaviciene@gmail.com
„Mini Baletas“ – NVŠ programa skirta 7-10 m. mergaitėms. Užsiėmimų metu bus ugdomi šokio gebėjimai, stiprinamas fizinis – choreografinis pajėgumas, didinama mokinių motyvacija tobulėti. Pasiektus rezultatus „Mini Baleto“ grupė demonstruos meninėse programose Zarasų žemės ūkio mokykloje, Zarasų miesto renginiuose, išvykose. Užsiėmimai vyks antradieniais – ketvirtadieniais (17.00 – 18.00 val.), Zarasų žemės ūkio mokyklos aktų salėje (Šaltinių g. 46, Dimitriškių km., Zarasų r.).
Kodas- Artistai
120300775
i.mikutaviciene@gmail.com
„KODAS - ARTISTAI“ – NVŠ programa skirta 10-14 m. mergaitėms. Kūrybiškumas ir gerosios savybės pasireikš mokantis pasaulyje ir Lietuvoje vyraujančių populiarių šokių stilių. Ugdant fizinį aktyvumą, lavinant muzikinį ritmo supratimą mokiniai smagiai leis laiką, tobulins aktorinio meistriškumo ir artistiškumo gebėjimus. Pasiektus rezultatus „KODAS - ARTISTAI“ grupė demonstruos meninėse programose Zarasų žemės ūkio mokykloje, Zarasų miesto renginiuose, išvykose, konkursuose. Užsiėmimai vyks antradieniais – ketvirtadieniais (16.00 – 17.00 val.), Zarasų žemės ūkio mokyklos aktų salėje (Šaltinių g. 46, Dimitriškių km., Zarasų r.).
 
 Krepšinis
120500770
Darius Bertulis, bertulisd@gmail.com
Krepšinio užsiėmimai vyks Zarasų žemės ūkio mokyklos sporto salėje. Programa skirta 15 - 19 metų mokiniams. Varžantis, žaidžiant, sportuojant bus mokoma (si ) ir tobulinami visi krepšiniui būdingi techniniai bei taktiniai elementai, lavinamos mokinių fizinės ypatybės. Programa skirta komandiniam tobulėjimui, todėl atsiskleis mokinių iniciatyva ir greitai priimami sprendimai. 
5.
Zarasų jaunųjų ūkininkų ratelis
Dekoratyvioji gėlininkystė
122000501
Donata Radionova
8 683 30535
NVŠ programa "Dekoratyvioji gėlininkystė" skirta 14-19 metų vaikams. Dekoratyvinės gėlininkystės užsiėmimuose vaikai susipažins su augalų augimo sąlygomis, atkreips dėmesį į juos supančią gamtą, išmoks rengti floristikos projektus, lavins piešimo, spalvų derinimo, komponavimo kompetencijas.
Dekoratyviosios gėlininkystės užsiėmimai suteikia galimybę gerai praleisti laiką su bendraamžiais, dalintis savo idėjomis.
Užsiėmimai vyks Zarasų žemės ūkio mokykloje, 7 kabinete.
6.
VšĮ „Ąžuolo“ krepšinio mokykla
Neformalaus ugdymo krepšinio treniruotės
120501839
Kęstutis Jakštas 863111624
Jakstas.k@gmail.com
Žaidžiant krepšinį bus lavinami pagrindiniai judesių įgūdžiai (ėjimo, bėgimo, kamuolio metimo, gaudymo), mokoma naujų ir lavinami jau išmokti krepšinio technikos ir taktikos veiksmai bei jų deriniai, ugdomi vaikų psichiniai ir fiziniai gebėjimai. Užsiėmimai planuojami Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje, zarasų „Santarvės“ pradinėje ir Zarasų žemės ūkio mokyklose.
7.
Zarasų meno mokykla
Neformali dailės studija
120200101
 
Sigita Keršienė, 8 61260012
sigitakersiene@gmail.com
Programos paskirtis – sudaryti sąlygas 6-11 metų vaikams ugdyti esminius dailės gebėjimus, įgyti erdvinės, grafinės ir spalvinės raiškos patirties. Programą sudaro keturios veiklos sritys:1. Mokymas pažinti ir kūrybiškai naudotis įvairiomis plastinėmis raiškos priemonėmis;                     2. Vaizduotės lavinimo pratybos, mokymas stebėti, pastebėti ir savaip interpretuoti pamatytus reiškinius, meninius objektus; 3. Mokymas dailės kūrinio suvokimo pradmenų, pradedant nuo lietuvių liaudies meno, palaipsniui, žaidybine forma, sudominant pasaulinės dailės palikimu;            4. Dailės darbų atlikimas remiantis natūra, atmintimi, vaizduote, fantazija.
Šokio studija „Vingurinis“
120300413
Programos uždaviniai: supažindinti mokinį su šokio meno kolektyve ypatumais; formuoti mokinio teisingą laikyseną bei šokio žingsnių atlikimą; ugdyti bendravimo bei vaidybos įgūdžius; skatinti mokinių kūrybiškumą; suteikti galimybę mokinių meninei saviraiškai.
Lėlių teatro dirbtuvėlės
120200653
Programoje vaikai mokysis piešti lėlių teatro personažų ir scenografijos eskizus, gaminti lėles, dekoracijas, mokysis vaidybos, retorikos, kurs teatralizuotas interpretacijas, pieš spektaklių afišas, gamins pakvietimus į pamokėlių metu sukurtus spektaklius, aktyviai dalyvaus Zarasų meno mokyklos kultūriniame gyvenime. Programa skirta 7-12 metų mokiniams.
8.
Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
 
Informacinės medžiagos pateikimas panaudojant kompiuterinės grafikos programas
121000319
Aldona Žiliukienė
861459875 Metodikos.sk@gmail.com
Užsiėmimų metu dalyviai mokysis panaudoti grafinius vaizdus informacinės medžiagos pagyvinimui ir informatyvumo padidinimui. Kompiuterinė grafika naudojama kuriant įvairią informacinę medžiagą - vizitinės korteles, lankstinukus, maketuojant laikraštį.
Dalyvaudami šioje programoje mokiniai įgis dalykinių informacinių technologijų bei iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijų.
Kviečiami dalyvauti vaikai nuo 11 iki 14 metų. Užsiėmimai vyks nuo 2018 m. spalio 1 d. Zarasų viešosios bibliotekos Dusetų Kazimiero Būgos struktūriniame padalinyje ( Vytauto g. 56, Dusetos, Zarasų r.)
Vaikų meno studija „Saulė“
120400316
Jolanta Andrijauskienė
andrijol@gmail.com
Programos esmė - literatūrinis-meninis ugdymas.. Vaikai kurs lėles stalo teatrui, bus mokomi laisvai jaustis scenoje, prieš auditoriją. Mokysis pagarbos ir tolerancijos.
Programoje kviečiami dalyvauti 6 - 17 metų amžiaus vaikai. Užsiėmimai vyks Zarasų viešosios bibliotekos Avilių struktūriniame padalinyje (Akmens g. 8, Avilių k.)
9.
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras
info@zkc.lt
„Šokio ir teatro vedimas
 į pasitikėjimą savimi 2”
120400292
Skaidrė Vanagaitė
skaidrevanagaite@gmail.com
Programoje kviečiami dalyvauti 7-18 metų vaikai ir jaunimas, kurių laukia šiuolaikinių šokių, teatro spektaklių parinkimas ir repeticijos, dalyvavimas koncertuose, renginių vedimas, koncertinės išvykos. Užsiėmimų metu vaikai mokysis kalbėti publikai, išreikšti save per sceninius menus, atsikratyti baimių, kurios trukdo suvokti savivertę, jaustis reikalingu ir gebančiu atlikti užduotis.
Programos užsiėmimai vyks trečiadieniais, penktadieniais 15.00-17.00 Zarasų kultūros centro choreografijos arba didžiojoje salėje.
Vaikų folkloro ansamblis „Čiūta“
121300248
Diana Skvarčinskaitė,
 8 620 76866
diana.skvarcinskaite@gmail.com
Folkloro ansamblis „Čiūta“ skirtas vaikams nuo pirmos klasės ir jaunimui iki 18 metų.
Numatomos veiklos: liaudies dainų, ratelių, šokių mokymasis; sutartinių giedojimas; skudučiavimas; kankliavimas; lumzdžiavimas; griežimas basedla; ansambliavimas; gilinimasis į kalendorinių švenčių papročius ir apeigas, tautinio kostiumo atpažinimas ir dėvesena.
Ansamblis ketina tinkamai pasiruošti bei aktyviai dalyvauti Vėlinių ir Advento, Užgavėnių šventėse, Vasario – 16-osios minėjime, Velykų šventėje, Sekminių šventėje, „Cibulynės“ renginyje, vaikų ir jaunimo folkloro festivalyje „Zalvynė“, dainų šventėje ir Valstybės 100-ųjų metinių renginiuose ir kituose renginiuose.
10.
Violeta Gaidienė
Amatų kiemelis 2/2
121100143
Violeta Gaidienė
8 647 43290
Programoje mokysimės įverti siūlą, užrišti mazgą, siūti siuvamąja mašina, aptarsime saugų elgesį su mūsų veikloje naudojamomis priemonėmis ir tada sugalvosime, ką norėsime siūti, velti. Išmoksime pasidaryti brėžinius, iškarpas, patys kirpsime, patys siūsime. Užsiėmimai vyks Zarasų P. Širvio progimnazijoje  P. Širvio 7/14, 127 kabinete. Į užsiėmimus kviečiami 8-18 metų vaikai.
11.
Augustė Grinytė
 
Linksmosios pėdutės
120300774
Augustė Grinytė
8 675 01702
Ši programa skirta kokybiško, aktyvaus ir prasmingo pradinių klasių amžiaus vaikų laisvalaikio kūrimui. Įgyvendinant šią programą bus siekiama ne ugdyti profesionalų šokėją, bet suteikti vaikams judėjimo džiaugsmą, padėti pažinti savo kūno galimybes, suteikti galimybę linksmai leisti laiką bendraamžių apsuptyje užsiimant aktyvia, meninius ir fizinius gebėjimus ugdančia veikla. Užsiėmimų metu, pasitelkiant nesudėtingus POP stiliaus šokių derinius, bus ugdomas vaikų kūrybiškumas, judesių koordinacija, plastika, klausa, ištvermė. Programoje dalyvaujantys vaikai turės galimybę įgyti sceninių bei socialinių įgūdžių dalyvaujant įvairiuose renginiuose.
Saviraiška per šokio ugdymą
120300078
Ši programa skirta suteikti bendrąjį išprusimą šokio srityje, t. y. šokio žinių, supratimo ir gebėjimų pagrindus bei išreikšti save per šokį, todėl dėmesys bus kreipiamas ne tik į vieną konkretų šokio žanrą, o į platesnį įvairių šokio žanrų pažinimą, bus gilinamasi ne tik į šokio žingsnių atlikimo technikos tobulinimą, bet ir į kūno judėjimo galimybių, šokio judesių, kūrybinių idėjų ir principų tyrinėjimą. Dalyvaujant įvairiuose renginiuose programos dalyviai turės galimybę įgyti sceninių bei socialinių įgūdžių.
Bendrojo fizinio rengimo programa
120501846
Programos vykdymo metu bus organizuojama jaunimui nuo 15 metų skirta fizinė veikla, kuri apima bendrąjį fizinį parengimą, judėjimo ir pažinimo lavinimą, judesių kultūros lavinimą, skatina fizinį aktyvumą ir gerina sveikatą, siekiant didinti jaunimo užimtumą ir suteikti galimybę jiems turėti kokybišką laisvalaikį, tobulinant save ir savo kūną. Ši treniruočių programa - neapribota viena sporto šaka, o jungianti ir lavinanti įvairioms šakoms būdingas fizines savybes.
12.
Romaldas Tuzikas
„Renkuosi tinklinį”
120500716
Romaldas Tuzikas romaldtu@gmail.com
8 671 19762
Programa - tinklinio žaidimo mokymas treniruočių ir varžybų metu. Treniruotės vyks Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos (Savanorių g. 1) sporto salėje bei sporto aikštyne (priklausomai nuo oro sąlygų). Taip pat bus žaidžiama Zarasuose tinkliniui skirtose aikštelėse (Zaraso ežero pakrantėje, Zaraso ežero Didžiojoje saloje ir prie Zarasaičio ežero paplūdimio). Kviečiami 11-19 metų mokiniai. Treniruočių metu sprendžiamos vaikų užimtumo, vaikų socializacijos problemos, ugdomos sveikatingumo kompetencijos.
13.
Rimas Vaitukaitis
„Žaisk futbolą – tobulink save 2”
120501869
Rimas Vaitukaitis
tel. 8 687 40447
2018 -2019 mokslo metais, Dusetų K. Būgos gimnazijoje ir Zarasų Santarvės pradinėje mokykloje veiks vaikų (iki 12 metų) futbolo būrelis pagal NVŠ programą „Žaisk futbolą – tobulink save“.
Mokinsimės ne tik žaisti futbolą ar smarkiai spirti kamuolį, bet ir kalbėtis, klausytis, draugauti, žaisti visokiausius žaidimus ir būti komanda.
Jei susidomėjote, kreipkitės į vaikų futbolo trenerį Rimą Vaitukaitį telefonu arba elektroniniu paštu.
14.
Arūnas Zavackas
Mokomės žaisti krepšinį
120501579
Arūnas Zavackas
tel. 8 645 70504
Programoje: tolerancijos, pilietiškumo, asmeninių kompetencijų, fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas. Mokiniai įgis teorinius ir praktinius krepšinio žaidimo pagrindus, dalyvaus varžybose.
Neformaliojo švietimo programa ,,Mokomės žaisti krepšinį“ kviečia visus mokinius (amžius neribojamas), pageidaujančius lankyti krepšinio treniruotes, atvykti į Zarasų sporto centrą registracijai.
15.
Arūnas Kavaliauskas
Buriavimo mokymas
120501978
Arūnas Kavaliauskas info@ampluslt.eu
8 673 53523
Teorinis ir praktinis buriavimo mokymas. Susipažinimas su jachtos įranga, valdymo pagrindais, praktiniai užsiėmimai. Jachtų modeliavimas. Užsiėmimai vyks Dusetose.
16.
Arvydas Petkevičius
Automobilių sportas
 
Arvydas Petkevičius pparvydas@gmail.com
8 614 35442
Susipažinimas su automobilių sportu, techninėmis automobilių galimybėmis, sporto renginių organizavimu, su tuo susijusi praktinė veikla, žinių gilinimas apie saugų eismą. Užsiėmimai vyksta Zarasuose.
17.
Adelė Vaitukaitytė-Markevičienė
Diskutuojame angliškai
121400576
Adelė Vaitukaitytė-Markevičienė
8 607 65674
Užsiėmimų tikslas- „perlipti“ šnekamosios anglų kalbos barjerą, sustiprinti pasitikėjimą savimi bei savo kalbiniais įgūdžiais. Ugdymo metodai: diskusijos aktualiomis temomis, žaidimai, kino filmų, knygų aptarimas anglų kalba.
 
                                                 __________________________________________
 
 
Informaciją pateikė Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius 

 


Švietimo ir kultūros skyrius 2019-01-08 15:04:49