2020 m. rugsėjo 21 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Kviečiame susipažinti su Zarasų miesto vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos įgyvendinamais projektais

2016-07-20 LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr.1V-505 Zarasų miesto vietos plėtros 2016-2022 m. strategija buvo įtraukta į patvirtintą siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą. Strategijai įgyvendinti skirti 409 749,00 eurai Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų.


Zarasų miesto vietos veiklos grupė 2017-2018 m. skelbė 3 kvietimus teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus, kurie būtų skirti Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. 1 ir 2 tikslo uždavinių įgyvendinimui:


1 tikslas - paskatinti Zarasų miesto gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes.
2 tikslas - mažinti esamą Zarasų miesto gyventojų socialinę atskirtį.


Zarasų miesto vietos veiklos grupės valdyba sudarė ir patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti ir siūlomų bendrai nefinansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašus.


Vadovaujantis Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašu Zarasų miesto VVG siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą kartu su vietos plėtros projektiniais pasiūlymais teikė Vidaus reikalų ministerijai, kuri įvertino pateiktus vietos plėtros projektinius pasiūlymus. Ministerija, įvertinusi pateiktą siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą sudarė valstybės projektų sąrašą, pagal kurį pareiškėjai buvo kviečiami pateikti projektų paraiškas Europos socialinio fondo agentūrai.

 

Eil. Nr. Pareiškėjas Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomo
bendrai finansuoti bendruomenių
inicijuoto vietos plėtros projekto pavadinimas

 
1 Viešoji įstaiga ,,Nacionalinis socialinės integracijos institutas"
 Smulkaus verslo kūrimas Zarasų mieste

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas

/paraiskos_ir_projektai/smulkaus-verslo-kurimas-zarasu-mieste

2 VšĮ ,,Nacionalinis socialinės integracijos institutas"

 

 

Smulkaus verslo kūrimas Zarasų mieste (2 dalis)

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/

paraiskos_ir_projektai/smulkaus-verslo-kurimas-zarasu-mieste-2-dalis

3 VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“  

Smulkaus verslo konsultavimas Zarasuose

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/

paraiskos_ir_projektai/smulkaus-verslo-konsultavimas-zarasuose

4 VšĮ ,,Sprendimų centras"  

Persikvalifikuok

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/

paraiskos_ir_projektai/persikvalifikuok

5 VšĮ ,,Sprendimų centras"  

Socialinės ir kitos viešosios paslaugos – ŠTAI ČIA

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/

paraiskos_ir_projektai/socialines-ir-kitos-viesosios-

paslaugos-stai-cia

6 Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga  Veiklūs neįgalieji ir senjorai – veikli bendruomenė

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/

paraiskos_ir_projektai/veiklus-neigalieji-ir

-senjorai-veikli-bendruomene

7 VšĮ ,,Nacionalinis socialinės integracijos institutas"  Bendruomeninių socialinių paslaugų sistema Zarasuose

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/

paraiskos_ir_projektai/bendruomeniniu-

socialiniu-paslaugu-sistema-zarasuose

8 VšĮ ,,Sprendimų centras"  Reikalingi žmonės

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/

paraiskos_ir_projektai/reikalingi-zmones

9 Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka  Šiuolaikinė biblioterapija  - socialinei atskirčiai mažinti

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/

paraiskos_ir_projektai/siuolaikine-biblioterapija-socialinei-atskirciai-mazinti

10 VšĮ ,,Sprendimų centras"  Darnios šeimos stovykla

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/

paraiskos_ir_projektai/darnios-seimos-stovykla

11 Zarasų rajono Sėlių kultūros bendrija ,,Sėla"  Atrask paguodą

https://esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/

paraiskos_ir_projektai/atrask-paguoda

 

Zarasų miesto vietos veiklos grupės informacija

 


Svetlana Veikšrienė 2019-06-20 14:02:29