2019 m. balandžio 23 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

 Zarasų rajono savivaldybės administracija elektroninio aukciono būdu parduoda nekilnojamąjį turtą

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Kviečiame tapti Budinčiais globotojais ir įprasminti savo gyvenimą laikinai priimant į savo namus vaiką, likusį be tėvų globos

Budintis globotojas - asmuo, kuris savo šeimoje laikinai prižiūrės nuo 1 iki 3 likusių be tėvų globos vaikų,  kol vaikas bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas. Budintis globotojas užtikrins vaiko emocinį ir fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, suteiks tokias artimiausias šeimos gyvenimui sąlygas, kokių reikia vaiko raidai ir gerovei. Norint tapti budinčiu globotoju, reikia išklausyti globėjų ir įtėvių mokymus (GIMK) ir gauti teigiamą išvadą apie savo tinkamumą tapti budinčiu globotoju.
               
Globos centras, kurio funkcijas atliks Zarasų rajono socialinių paslaugų centras, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduos likusį be tėvų globos ar patiriantį socialinę riziką vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teiks socialines paslaugas ar kitą pagalbą pagal poreikį vaikui, budinčiam globotojui ar vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą.
               
Asmenys, apsisprendę tapti budinčiais globotojais, pagal sudarytą su Globos centru tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį gaus atlygį už prižiūrimą vaiką savo namuose, socialinę paramą, vaiko globos išmokas. Budintis globotojas veiklą vykdys pagal individualios veiklos pažymėjimą. Atlygis budinčiam globotojui bus mokamas minimalios mėnesinės algos (toliau- MMA) dydžio, nuo kurio bus skaičiuojami visi mokesčiai teisės aktų nustatyta tvarka.              
              
Vaiko priežiūra budinčio globotojo šeimoje finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų ir valstybės biudžeto lėšų, skirtų vaikų globos (rūpybos) išmokoms pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą mokėti.
   
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-25 „Dėl socialinės paramos  šeimynoms, šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) 3 ir daugiau vaikų, skyrimo bei budinčiam globotojui už vaiko priežiūrą jo šeimoje apmokėjimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ numatyta budinčiam globotojui už vaiko priežiūrą jo šeimoje apmokėjimo tvarka. Budinčiam globotojui pasirašius su Globos centru tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį išmokama 500,00 Eur vienkartinė išmoka už kuriamą vaiko (ų) priežiūros vietą (as) ir skirtą vaiko (ų) gyvenimo sąlygoms pritaikyti ir būtiniausiems buities reikmenims įsigyti.
 
Laikinas vaiko apgyvendinimas
budinčio globotojo šeimoje
Mėnesinis atlygis (MMA)
Eur/mėn.
(savivaldybės biudžeto lėšos)
Globos (rūpybos) išmoka,
Eur/mėn.
(valstybės biudžeto lėšos)
Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas,
Eur/mėn.
(valstybės biudžeto lėšos
Socialinė parama
Eur/mėn.
(savivaldybės biudžeto lėšos)
Iš viso Eur/mėn.
Vaiko laukimo laikotarpiu
(kai šeimoje nėra apgyvendintas vaikas)
400,00
-
-
-
400,00
Už vieno vaiko priežiūrą
400,00
152,00
152,00
50,00
754,00
Už dviejų vaikų priežiūrą
400,00
304,00
304,00
100,00
1108,00
Už trijų vaikų priežiūrą
400,00
456,00
456,00
150,00
 
1462,00
Už  kiekvieną kūdikį ar neįgalų vaiką papildomai mokama
100,00
-
-
-
100,00
               
Globos centras budinčiam globotojui įstatymo nustatyta tvarka organizuos laikinąjį atokvėpį (kasmetines atostogas, ligos ar kt. atvejais) teiks socialinę, psichologinę pagalbą.

  

Asmenys, norintys tapti budinčiais globotojais, gali kreiptis į Zarasų rajono socialinių paslaugų centrą, tel. (8 385) 51537 ar globos koordinatoriui 8 647 90141, iškilus kitiems klausimams apie globos formas ar įvaikinimą  į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių, tel. (8 385) 37157 arba (8 385) 37102.

 

Socialinės paramos skyriaus informacija

Socialinės paramos skyrius 2018-04-16 07:54:51
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
Jaunimo laikrastis
 
 
 
 
 
Apklausa
  • Kaip vertinate pavasarines atliekų tvarkymo talkas?