2021 m. kovo 5 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Kviečiame teikti kandidatus 2021 metų Zarasų rajono savivaldybės Kultūros ir meno premijai

PasiÅ«lymų laukiame iki 2021 m. vasario 4 d. (imtinai) e-paštu: kultura@zarasai.lt  arba paštu Sėlių a. 22, 32110 Zarasai (Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultÅ«ros skyriui). Laisvos formos paraiškas premijai turi teisę teikti kultÅ«ros ir švietimo organizacijos (biudžetinės, NVO), asmenų grupės ar fiziniai asmenys, Zarasų rajono savivaldybės administracija. Kartu su paraiška turi bÅ«ti pateiktos dar dvi rekomendacijos bei pretendento nominuojamos veiklos aprašymas (pretendento CV ir sutikimas bÅ«ti teikiamam premijavimui, 2018-2020 m. svarbiausi pasiekimai kultÅ«ros srityje). Gali bÅ«ti pridedama iliustracinė medžiaga (nuotraukos, straipsnių ištraukos, diplomai ar pan.).

 

Ä® premiją gali pretenduoti Zarasų rajono savivaldybės biudžetinių kultÅ«ros, švietimo įstaigų kultÅ«ros ir meno specialistai, vietos profesionalÅ«s kÅ«rėjai ir tautodailininkai (taip pat ir kraštiečiai), vietos kultÅ«rinių NVO atstovai, kultÅ«ros ir meno vadybininkai.

 

Kandidatams taikomi atrankos kriterijai:
* pastarųjų trejų metų profesionalios veiklos kultÅ«ros srityje (viešÅ³jų bibliotekų, muziejų, kultÅ«ros centrų, galerijų, scenos menų, vaizduojamojo meno, kultÅ«rinio turizmo, muzikos, tautodailės, etninės kultÅ«ros, literatÅ«ros, meno ir kultÅ«ros vadybos, architektÅ«ros, šokio, dizaino, kino, kultÅ«ros paveldo, kÅ«rybinių industrijų) reikšmingumas (gauti įvertinimai, nominacijos, diplomai, laimėti ir sėkmingai įgyvendinti projektai, sukurtos meno programos ir jų sklaida, suburtos kÅ«rybinei veiklai bendruomenės) Zarasų kraštui;
* sukurtų kultÅ«rinių paslaugų ar produktų poveikis kultÅ«rinio turizmo, kÅ«rybinių industrijų vystymui Zarasų krašte;
* veiklos inovatyvumas vietos bendruomenių kultūrinės edukacijos aspektu;
* aktyvus dalyvavimas profesinių kultÅ«rinių draugijų veikloje (ypač valdybų sudėtyje), dalykinėse konferencijose kultÅ«ros klausimais (ypač rengiant pranešimus), tiriamojoje (mokslo) veikloje, publikacijų kultÅ«ros klausimais rengime;
* meninė ar (švietėjiška) veiklos vertė.

Sveikinsime 2021 m. Zarasų rajono savivaldybės KultÅ«ros ir meno premijos už aktyvią profesionalią veiklą laureatą virtualiame renginyje, skirtame Lietuvos valstybės atkÅ«rimo dienai. Premijos dydis 30 BSI (1 BSI – 40 Eur) ir Laureato diplomas. 

2020 m. KultÅ«ros ir meno premija įteikta ilgametei teatro tradicijų Zarasų krašte puoselėtojai režisierei Gražinai Karlaitei.


Informaciją pateikė
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir kultÅ«ros skyrius


Svetlana Veikšrienė 2021-01-25 15:48:06