2020 m. rugsėjo 22 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Kviečiame teikti neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų paraiškas

Skelbiamas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais atrankos konkursas ir priimamos projektų paraiškos.


Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).


Paraiškos teikiamos iki 2019 m. lapkričio 5 d.


Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta Zarasų rajono savivaldybei paštu registruotu laišku adresu Sėlių a. - 22, 32110, Zarasai arba tiesiogiai pristatomi Zarasų rajono savivaldybės administracijai į 123 kabinetą iki š. m. lapkričio 5 d. 17.00 val.


Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 17 punkte nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų kopijas.


Projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma – 1832 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai trisdešimt du Eur) iš valstybės biudžeto lėšų ir ne mažiau kaip 25 procentus šios sumos (458 Eur) – iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto.


Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Zarasų rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus mentorius Stanislovas Kaulavičius, tel. (8 385) 37 165 el. p. Stanislovas.Kaulavicius@zarasai.lt Konsultacijos teikiamos pirmadieniais- trečiadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 13.00 val.

 

Zarasų rajono savivaldybės
Švietimo ir kultūros skyriaus mentorius
Stanislovas Kaulavičius

 


Svetlana Veikšrienė 2019-10-07 16:20:17