2019 m. gegužės 21 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Skelbiamas Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos projektų finansavimo konkursas. Paraiškos priimamos nuo 2019 m. balandžio 30 d. iki 2019 m. gegužės 29 d.

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Kviečiame teikti paraiškas gauti rajono Savivaldybės finansavimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms vykdyti

Kviečiame iki 2019 m. kovo 20 d. 17 val. teikti paraiškas gauti rajono Savivaldybės finansavimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms vykdyti (priemonė Nr. 01.03.05 ,,Didinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugų įvairovę“). Programos trukmė turi būti ne mažiau kaip 24 kontaktinio darbo valandos (kontaktinio darbo valanda – 60 min.) ir ne ilgesnė kaip 120 kontaktinio darbo valandų. Minimalus besimokančiųjų skaičius grupėje – 10.
 
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų ir tęstinio mokymo teikėjas (toliau – Programos vykdytojas), paskelbus konkursą, rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui pateikia:
 
1. užpildytą paraišką neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų atrankos konkursui pagal aprašo 1 priedą;
 
2. dokumentus, kurie patvirtina Metodikos 13 punkte nurodytus reikalavimus;
 
3. teikėjo įstatų (nuostatų) patvirtintą kopiją;
 
4. jeigu Programos įgyvendinime dalyvauja partneris, teikiama partnerio įstatų (nuostatų) kopija ir bendradarbiavimo arba jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties dėl atrankai teikiamos programos vykdymo kopija.
 
Teikėjas gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką ir negali būti partneriu kitų pareiškėjų paraiškose. Nustačius, kad vienas ir tas pats pareiškėjas dalyvauja daugiau nei vienoje paraiškoje, visos su juo susijusios paraiškos laikomos netinkamomis ir nenagrinėjamos.
 
Programos vykdytojas paraišką, jos priedus užklijuotame voke ir lydraštį iki Programų atrankos skelbime nurodytos datos teikia Rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui nurodęs ,,Paraiška Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo atrankai“, naudojantis registruoto pašto, kurjerių teikiamomis paslaugomis arba asmeniškai. Paraiška teikiama sunumeruotais lapais, susegta (surišta). Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo ir įregistravimo dienos raštu informuoja Programos vykdytoją (jei ant voko ar lydraščio yra nurodytas Programos vykdytojo pavadinimas ir adresas) apie priežastį, dėl kurios paraiška nebus vertinama, ir nurodo 10 kalendorinių dienų terminą, per kurį Programos vykdytojas gali atsiimti paraišką. Per šį terminą Programos vykdytojui neatsiėmus paraiškos, ji nustatyta tvarka yra sunaikinama ir nesaugoma.
 
Pridedama:
 
 
Paraiška (1 priedas).
 
Šių programų įgyvendinimą koordinuoja Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 123 kab., tel.(8 385)31 202; el. paštas svietimas@zarasai.lt .
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus informacija 

Zarasų rajono savivaldybė 2019-02-28 11:41:25