2024 m. kovo 3 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Kviečiame teikti prašymus dėl socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų akreditavimo

Nuo 2023 m. sausio 1 d. nelieka projektinio socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje finansavimo, valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis pagal sutartis galės bÅ«ti finansuojamos tik akreditaciją socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugai teikti gavusios įstaigos/organizacijos.

 

Vadovaujantis Socialinės priežiÅ«ros akreditavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiÅ«ros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – Aprašas), Akredituotos socialinės priežiÅ«ros teikimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-492 „Dėl akredituotos socialinės priežiÅ«ros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais),  Socialinės priežiÅ«ros akreditavimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. I2(6.71 E)-38 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės socialinės priežiÅ«ros akreditavimo ir įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiÅ«ros kokybės kontrolės tvarkos aprašÅ³ patvirtinimo“(su visais aktualiais pakeitimais), Ä¯staiga/organizacija, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2023 m. sausio 1 d., Savivaldybės administracijai pateikia prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiÅ«rą (Tvarkos aprašo 1 priedas) ir Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytus dokumentus. Prašymas turi bÅ«ti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Prašymas turi bÅ«ti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Prašymas ir dokumentai teikiami Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu [email protected]  nuo 2022 m. rugsėjo 26 d. iki 2022 m. lapkričio 10 d. 
 
Teisė teikti akredituotas socialinės priežiÅ«ros paslaugas bus suteikiama 3 metams nuo sprendimo priėmimo dienos. Organizuoti ir vykdyti socialinės priežiÅ«ros akreditavimą Zarasų rajono savivaldybėje yra įgaliotas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Skyrius). Kilus klausimams, prašome kreiptis į Skyriaus socialinės rÅ«pybos specialistę Aliną PaliÅ«nienę, tel. (8 385) 30 738, el. paštu [email protected]. Ir/ar Skyriaus vyriausiąją specialistę Valeriją Ragėnienę, tel. (8 385) 30 738, el. paštu [email protected].
 
Pridedama:
Prašymo leisti teikti akredituotą socialinę priežiÅ«rą forma, Aprašo 1 priedas.
 
Deklaracijos forma, Aprašo 2 priedas.
 
Nuorodos į aktualius teisės aktus:
 
1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiÅ«ros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, suvestinė redakcija nuo 2022-07-01:
 
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. A1-492 „Dėl akredituotos socialinės priežiÅ«ros teikimo reikalavimų patvirtinimo“, suvestinė redakcija nuo
2022-07-01: 
 
3. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. I2(6.71 E)-38 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės socialinės priežiÅ«ros akreditavimo ir įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiÅ«ros kokybės kontrolės tvarkos aprašÅ³ patvirtinimo“(su visais aktualiais pakeitimais), suvestinė redakcija nuo 2022-09-16:
 
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-451 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1?93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo“, aktualus nuo 2023-01-01:

 


Zarasų rajono savivaldybė 2022-10-09 14:07:28
MERĖ
Tikime laisve 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?