2020 m. rugpjūčio 8 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Kviečiame teikti pretendentus 2020 m. jubiliejinei Pauliaus Širvio ir kasmetinei Dominyko Bukonto premijoms

Zarasų rajono savivaldybė

Pretendentus kultūros ir meno premijoms turi teisę siūlyti Zarasų rajono savivaldybės biudžetinės kultūros, švietimo įstaigos, vietos kultūros ir švietimo nevyriausybinės organizacijos (NVO), Zarasų rajono savivaldybės administracija, asmenų grupės, fiziniai asmenys. Premijų dydis: jubiliejinė Pauliaus Širvio premija – 40 bazinių socialinių išmokų (toliau BSI, 2020 m. BSI – 39 Eur), kasmetinė Dominyko Bukonto premija – 20 BSI. Premijomis siekiama skatinti ir motyvuoti vietos kultūros ir meno specialistus, aktyvius visuomenininkus, kūrėjus, įvertinti jų geriausius pasiekimus ir darbus. Premijos skiriamos už aktyvią, kūrybingą pastarųjų trejų metų veiklą, parengtas kultūrines programas bei įgyvendintus kultūros projektus, skirtus kultūrinei edukacijai, profesionalaus meno sklaidai, vietos bendruomenių kūrybingumui ugdyti, kultūriniam turizmui plėtoti, krašto tradicijų puoselėjimą, vietos profesionalių kūrėjų ir tautodailininkų kūrybos sklaidą, vietos kūrėjų meistriškumą ir Zarasų krašto kultūrinio įvaizdžio stiprinimą.


Pasiūlymai Premijoms teikiami rajono Savivaldybės administracijai raštu kartu pateikiant šiuos dokumentus: pretendento trejų metų veiklos, už kurią prašoma įteikti Premiją, aprašymas; pretendento CV ir sutikimas būti teikiamam premijavimui; rekomendacijos (ne mažiau kaip dvi); gali būti pateikta kita, apibūdinanti veiklą, informacija. Pretendentus Premijai gauti vertina Nuolatinė Zarasų rajono savivaldybės tarybos Kultūros ir meno premijų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija vadovaujasi Kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatuose nustatytais atrankos kriterijais. Pauliaus Širvio premijai gauti taikomi atrankos kriterijai: už meistriškumą poetinėmis priemonėmis išreikšti meilę tėvynei, gamtai, žmogui ir sąsajas su Pauliaus Širvio kūryba; už pastarųjų penkerių metų pasiekimus poetinėje kūryboje Lietuvoje ir tarptautiniu mastu (vietos kūrėjui, kraštiečiui), garsinant Zarasų kraštą savo kūrybine veikla. Kasmetinei Dominyko Bukonto premijai gauti taikomi atrankos kriterijai: vietos gyventojų (ypač jaunimo) pilietiškumo, kūrybingumo skatinimas, švietimas (ypač sveikatos, ekologijos, verslumo skatinimo temomis) ir jungimas bendrai veiklai per NVO kūrimą; altruistinė veikla ir mecenatystė kultūros, švietimo, sveikatos, ekologijos srityse; kultūrinio, rekreacinio turizmo skatinimas individualia, kūrybine - kultūrine, kita veikla.


Premijos skiriamos nepriklausomai nuo kitų gautų premijų. Kartu su Premija įteikiamas premijos laureato diplomas. Premijas Komisijos siūlymu skiria Zarasų rajono savivaldybės meras, Komisijos teikimu. Pasiūlymų laukiame iki 2020 m. liepos 27 d. (imtinai, arba per keturiolika darbo dienų nuo informacijos apie siūlymų priėmimą paskelbimo) e-paštu: kultura@zarasai.lt arba paštu Sėlių a. 22, 32110 Zarasai (Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui).


Kasmetinė Dominyko Bukonto premija bus įteikta per Zarasų miesto šventę 2020 m. rugpjūčio 15-ąją. Jubiliejinė Pauliaus Širvio premija – Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 2020 m. rugsėjo 8 d. jubiliejiniame renginyje, skirtame poeto gimimo 100-mečiui. Primename, jog 2019 m. Dominyko Bukonto premija skirta Giedrei Mičiūnienei už Turmanto miestelio (Zarasų rajonas) istorijos išsaugojimą ir sklaidą, nuoširdų ir profesionalų jaunos kartos dvasinį – patriotinį ugdymą, reikšmingą švietėjišką veiklą ir lietuvybės puoselėjimą. Pauliaus Širvio premija įteikta 2015 m. Lietuvos poetui, Nacionalinės kultūros ir meno premijos (2003 m.) laureatui Antanui. A. Jonynui.


Informaciją pateikė Švietimo ir kultūros skyrius


Zarasų rajono savivaldybė 2020-07-06 00:03:44