2020 m. birželio 6 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Kviečiame teikti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas 2019 metams

Vadovaudamasi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018  m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545, Zarasų rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų konkursui 2019 metams.
 
Paraiškas dėl dalyvavimo konkurse gali teikti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis šiuos reikalavimus:
 
1. Pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:
 
1.1.  neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
 
1.1.2. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienerius metus nuo pareiškėjo įregistravimo juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems (socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimo).
 
1.2. į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;
 
1.3. turi projekto buhalterį arba už buhalterinę apskaitą atsakingą asmenį (jei buhalterinės apskaitos paslaugas pareiškėjui teikia buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė (Įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo);
 
1.4. projekto veikloms vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams.
2019 m. Zarasų rajono savivaldybės administracijos projektams įgyvendinti skirta 31622 Eur suma, tame tarpe 20 proc. iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto (5270 Eur).
 
Paraiškas prašome teikti, iki 2018 m. lapkričio 5 d. - darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) adresu Savanorių g. 2, Zarasai, LT-32109, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui. Paraiška pateikiama tiesiogiai pristatant į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (II aukšte 3 arba 4 kabinetus). Visos vėliau gautos paraiškos yra atmetamos.
 
Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę Aliną Paliūnienę, tel: (8 385) 30738, el. p. alina.paliuniene@zarasai.lt arba nesant specialistės į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėją Aliną Sklinsmontienę, tel: (8 385) 54332, el. p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt
 
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto paraiškos formą, projekto paraiškos teikimo tvarkos aprašą bei kitą informaciją rasite Lietuvos Respublikos teisės aktų registro tinklapyje.

Socialinės paramos skyrius 2018-10-08 16:25:56