2020 m. rugsėjo 19 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Kviečiame teikti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas 2020 metams

Vadovaudamasi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560, Zarasų rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų konkursui 2020 metams.


Paraiškas dėl dalyvavimo konkurse gali teikti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis socialinės reabilitacijos paslaugas Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis šiuos reikalavimus:
 

1. Pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:
1.1. jis yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
1.1.2. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems.
1.2. į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;
1.3. turi projekto buhalterį arba asmenį, tvarkantį buhalterinę apskaitą (jei buhalterinės apskaitos paslaugas pareiškėjui teikia buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo);
1.4. projektui vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams.


Zarasų rajono savivaldybės administracijos projektams įgyvendinti planuojama skirti 25224 Eur valstybės ir 5044,80 Eur iš savivaldybės biudžeto lėšų.


Paraiškas galima teikti, iki 2019 m. lapkričio 4 d. - darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) adresu Savanorių g. 2, Zarasai, LT-32109, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui. Paraiška pateikiama tiesiogiai pristatant į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (II aukšte 3 arba 4 kabinetus). Visos vėliau gautos paraiškos yra atmetamos.
 

Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinės rūpybos specialistę Aliną Paliūnienę, tel: (8 385) 30738, el. p. alina.paliuniene@zarasai.lt  arba nesant specialistės į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėją Aliną Sklinsmontienę, tel: (8 385) 54332, el. p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto paraiškos formą, projekto paraiškos teikimo tvarkos aprašą bei kitą informaciją rasite Lietuvos Respublikos teisės aktų registro tinklapyje: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/af5cf690e34311e99681cd81dcdca52c


 

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus
socialinės rūpybos specialistė
Alina Paliūnienė


Svetlana Veikšrienė 2019-10-03 16:19:14