2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Kviečiame teikti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas 2021 metams

Vadovaudamasi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906, Zarasų rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų konkursui 2021 metams.


Paraiškas dėl dalyvavimo konkurse gali teikti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis socialinės reabilitacijos paslaugas Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis šiuos reikalavimus:
1. pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:
1.1. jis yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
1.1.2. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia ( ė) paslaugą (-as) arba vykdo (-ė) veiklą (-as), skirtas neįgaliesiems;
1.2. planuoja teikti paslaugas ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;
1.3. projektui vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas paslaugas, kurioms teikti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., neįgaliojo palydėjimą, pavėžėjimą į užimtumo, ugdymo, reabilitacijos įstaigas ir kt.), paslaugoms teikti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).
 

Finansavimo prioritetai:
1. pareiškėjas Nuostatų 10.1–10.5 papunkčiuose nurodytą (-as) paslaugą (-as) teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką;
2. pareiškėjas teiks Nuostatų 10.3 papunktyje nurodytą pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą;
3. pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų, kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus.


Zarasų rajono savivaldybės administracijos projektams įgyvendinti planuojama skirti 26463,00 Eur valstybės ir 5292,60 Eur iš savivaldybės biudžeto lėšų. Didžiausia vienam projektui planuojama skirti 19000,00 Eur.


Paraiškas galima teikti iki 2020 m. lapkričio 5 d. 17.00 val. Paraiška pateikiama el. p. alina.paliuniene@zarasai.lt Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui. Visos vėliau gautos paraiškos yra atmetamos.


Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinės rūpybos specialistę Aliną Paliūnienę, tel: (8 385) 30738, el. p. alina.paliuniene@zarasai.lt arba nesant specialistės į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėją Aliną Sklinsmontienę, tel: (8 385) 54332, el. p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45, penktadieniais – iki 15 val. 45 min.).


Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto paraiškos formą, projekto paraiškos teikimo tvarkos aprašą bei kitą informaciją rasite Lietuvos Respublikos teisės aktų registro tinklapyje: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fb7d41b0032711ebb74de75171d26d52
 


Alina Paliūnienė 2020-10-05 08:08:04
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?