2021 m. spalio 18 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Kviečiame teikti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų paraiškas 2022 metams

 Vadovaudamasi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021  m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686, Zarasų rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų konkursui 2022 metams.

 

Konkurso tikslas – skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgÅ«džius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.
 
Zarasų rajono savivaldybės administracijos projektams įgyvendinti planuojama skirti 26818,00 Eur valstybės ir 5363,60 Eur iš savivaldybės biudžeto lėšÅ³. Didžiausia vienam projektui planuojama skirti suma 18000,00 Eur,  mažiausia vienam projektui planuojama skirti suma 3800,00 Eur.
 
Pareiškėjai privalo atitikti visas šias sąlygas:
 
1. Pareiškėjas yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
 
2. pareiškėjas yra įregistruotas Juridinių asmenų registre, teikiantis paslaugas ir (ar) organizuojantis veiklas tos savivaldybės, kurioje teikiama paraiška, teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems.
 
3. Paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia (?ė) paslaugą (-as) arba vykdo (-ė) veiklas, skirtas neįgaliesiems.
 
4. Projekte numato teikti ne mažiau nei dvi paslaugas, nurodytas Nuostatų 8 punkte.
 
5. Projektui vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, paslaugoms teikti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną ir kt.) ir telefono ryšÄ¯, kompiuterių tinklus (internetą, elektroninį paštą ir pan.).
 
Konkurso bÅ«du finansuotinos pagal negalios pobÅ«dį ir specifiką pareiškėjo Lietuvos Respublikos teritorijoje teikiamos šios socialinės reabilitacijos paslaugos:
 
1.   Neįgaliųjų dienos užimtumas (neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgÅ«džių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkÅ«rimas; socialinių įgÅ«džių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkÅ«rimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse; pažintinių funkcijų formavimas; saviraiškos įgÅ«džių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas; užimtumas amatų bÅ«reliuose ar klubuose).
 
2.   Individuali paslauga neįgaliajam (palydėjimas ir (ar) pagalba lankantis įstaigose, ir (ar) pavėžėjimo organizavimas; pagalba asmenims su proto ir (ar) psichine negalia priimant sprendimus, informacijos suteikimas prieinama forma).
3.   Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgÅ«džius (profesinis konsultavimas ir orientavimas, bendrųjų darbo įgÅ«džių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas, pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus).
 
4.   Pagalba neįgaliojo šeimos nariams (individuali emocinė, informacinė pagalba šeimos nariams; pagalbos sau ir šeimos paramos grupių organizavimas).
 
Finansavimo prioritetai:
 
1. Teikti Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytas paslaugas neįgaliesiems, išÄ—jusiems iš globos namų, vykdant institucinės globos pertvarką, gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą bÅ«stą, savarankiškai gyventi bendruomenėje.
 
2. Siekti, kad ne mažiau kaip 10 procentų pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgÅ«džius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu dėl profesinės reabilitacijos ar dėl darbo paieškos, įsidarbintų, pradėtų mokytis ar studijuoti.
 
3. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektui įgyvendinti turėti bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams).
 
Teikiant paraiškas bÅ«tina pateikti:
· paraišką dalyvauti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurse 2022 metais (nuostatų 1 priedas)
·detalią projekto įgyvendinimo sąmatą (nuostatų 2 priedas)
·deklaraciją (nuostatų 3 priedas) 
 
Paraiškas galima teikti iki 2021 m. lapkričio 5 d. 15.45 val. Paraiška pateikiama elektroniniu paštu į el. p. alina.paliuniene@zarasai.lt Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui. Visos vėliau gautos paraiškos yra atmetamos.
 
Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinės rÅ«pybos specialistę Aliną PaliÅ«nienę, tel: (8 385) 30738, el. p. alina.paliuniene@zarasai.ltarba nesant specialistės į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėją Aliną Sklinsmontienę, tel: (8 385) 54332, el. p. alina.sklinsmontiene@zarasai.lt darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45, penktadieniais – iki 15 val. 45 min.).
 
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto paraiškos formą, projekto paraiškos teikimo tvarkos aprašÄ… bei kitą informaciją rasite Lietuvos Respublikos teisės aktų registro  tinklapyje: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d3a59eb11f8911eca51399bc661f78e7

Zarasų rajono savivaldybė 2021-10-06 11:26:09
Koronavirusas
image
Laisvės angelas
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Tvarkau Zarasus
image
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
image
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?