2018 m. spalio 21 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Kviečiame teikti vietos projektus

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „ Zarasų – Visagino regiono dvisektorė  vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020 “ (toliau – VPS) priemones  ir  veiklos sritis:

 

„Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,
veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“
Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-2
Remiamos veiklos:
Alternatyvių verslų kūrimas ir plėtra (galimos projekto veiklos - gaminių iš vietos žaliavų gamyba: baldai, įvairūs medžio gaminiai, namų apyvokos reikmenys amatininkų, tautodailininkų gaminiai, kt.), paslaugų vietos gyventojams teikimas (maitinimas, aptarnavimas, pramogos ir laisvalaikis, įvairios paslaugos, kt.).
  Vietos projekte numatytas verslas turi atitikti ekonominę (-es) veiklą (-as), nurodytą (-as) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ remiamų ekonominės veiklos rūšių sąrašu (finansavimo sąlygų aprašo papunkčius 4.2.6.1, 4.2.6.2., 4.2.6.3).
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
Fiziniai asmenys gyvenamąją vietą deklaravę  VVG teritorijoje;
Ūkininkai deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą ir įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį VVG teritorijoje;
Juridiniai asmenys registruoti  VVG teritorijoje ir atitinkantys labai mažai, mažai arba vidutinei įmonei  keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos   Respublikos   smulkiojo   ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.
 
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma:
140 292,00 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 33 403,00 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
1. fiziniams asmenims, ūkininkams  ir labai mažoms įmonėms iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų;
2. mažoms, vidutinėms įmonėms iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.
Finansavimo šaltiniai:  
EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
„Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“,
Nr.  LEADER-19.2-SAVA-8
Remiamos veiklos:
Parama teikiama ne žemės ūkio verslo kūrimui (galimos projekto veiklos - gaminių iš vietos žaliavų gamyba: baldai, įvairūs medžio gaminiai, namų apyvokos reikmenys amatininkų, tautodailininkų gaminiai, kt.), paslaugų vietos gyventojams teikimas (maitinimas, aptarnavimas, pramogos ir laisvalaikis, įvairios paslaugos, kt.). 
Vietos  projekte numatytas verslas turi atitikti ekonominę (-es) veiklą (-as), nurodytą (-as) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ remiamų ekonominės veiklos rūšių sąrašu (finansavimo sąlygų aprašo papunkčius 4.2.6.1).
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
Fiziniai asmenys gyvenamąją vietą deklaravę  VVG teritorijoje ir kurie vietos projekto paraiškos pateikimo diena yra iki 40 metų;
Ūkininkai deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą ir įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį VVG teritorijoje ir kurie vietos projekto paraiškos pateikimo dieną yra iki 40 metų;
Juridiniai asmenys registruoti VVG teritorijoje ir  atitinkantys labai mažai, mažai arba vidutinei įmonei  keliamus reikalavimus ir kurių valdymo organų amžius/amžiaus vidurkis paraiškos pateikimo metu yra iki 40 metų.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma:
 126 000,00 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti:   30 015,00 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
1. fiziniams asmenims, ūkininkams  ir labai mažoms įmonėms iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų;
2. mažoms, vidutinėms įmonėms iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.
Finansavimo šaltiniai:  EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
 
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 266 292,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
 
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.zarasaivvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.
 
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. gruodžio 5 d., 08.00 val. iki 2018 m. vasario 2 d. 14.00 val.  
 
Vietos projektų paraiškos priimamos Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.
 
Per vieną paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti:
 
asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti);
 
vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį)  nepriimamos.
 
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojo buveinėje, darbo dienomis nuo  09:00 valandos iki 17:00 valandos (penktadieniais iki 16:00 val.) ir telefonais:
 
VPS vadovas Arvydas Veikšra, tel.: +370 609 97118;
 
VPS strategijos administratorė Jūratė Buičenkienė,  tel.: +370 609 97119;
 
VPS finansininkė Danutė Baublienė, tel.: +370 609 97125. 

Zarasų rajono savivaldybė 2017-12-05 16:43:48
Elektroninės paslaugos
Renginiai
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
Jaunimo laikrastis
 
 
 
 
 
Apklausa
  • Ar stebite tiesiogines Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliacijas