2019 m. gegužės 20 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Skelbiamas Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos projektų finansavimo konkursas. Paraiškos priimamos nuo 2019 m. balandžio 30 d. iki 2019 m. gegužės 29 d.

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Kvietimas dalyvauti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2018 m. įgyvendinimo projektų atrankos konkurse

Zarasų rajono savivaldybės administracija skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Zarasų rajono savivaldybėje projektų atrankos konkursą.
 
Konkurso tikslas − skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių socialinių poreikių tenkinimo.
 
Teritorijos, kurių gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Zarasų rajono savivaldybės tarybos aprašo nustatyta tvarka Antalieptės sen., Antazavės sen., Degučių sen., Dusetų sen., Imbrado sen., Salako sen., Suvieko sen., Turmanto sen., Zarasų sen., Zarasų miesto sen.
 
Paraiškas gali teikti – Antalieptės sen., Antazavės sen., Degučių sen., Dusetų sen., Imbrado sen., Salako sen., Suvieko sen., Turmanto sen., Zarasų sen., Zarasų miesto sen. Teritorijose veiklą vykdančios:
 
1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,
 
2. kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas,
 
3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.
 
Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.
 
Tinkamomis finansuoti veiklos laikomos šios Zarasų rajono savivaldybės seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimais patvirtintos veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius. (Sąrašas)
 
Zarasų rajono savivaldybės seniūnijoms skirtos lėšos. (Įsakymas)
 
Didžiausia galima vienam projektui skirti valstybės biudžeto lėšų suma negali viršyti seniūnijai skirtų lėšų.
 
Paraiškų rengimas. Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Zarasų rajono savivaldybėje 2018 m. aprašu, teikiamos tik pagal patvirtintą formą su privalomais priedais. (Aprašas, Paraiškos forma, Vertinimo anketa)
 
Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių dokumentų kopijas:
 
1. Pareiškėjo steigimo dokumento (nuostatų, įstatų ar steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
 
2. Pareiškėjo vykdytos dvejų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos;
 
3. Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (Deklaracija);
 
4. Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 
5. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;
 
6. Jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutartis su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais;
 
7. Kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.
 
Paraiškų teikimo būdas ir terminas – Paraiškos turi būti pateiktos Zarasų rajono savivaldybės administracijos vieno langelio principu dirbančiam 105 kab. (Sėlių a. 22, 32110, Zarasai) nuo 2018 m. rugsėjo 18 d. iki spalio 17 d. (paskutinė paraiškų pateikimo diena). Ant voko turi būti nurodyta „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėje“ konkursui“, asociacijos pavadinimas. Paraiškos, pateiktos po nurodytos datos nebus priimamos.
 
Informaciją teikia:
 
2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą“ Zarasų rajono savivaldybėje koordinatorė Aksana Vorobjova, tel. (8 385) 307 31, e. paštu paraiska@zarasai.lt.

Aksana Vorobjova 2018-09-18 15:48:13